Klára6. 4. 2024

Dobrý den,prosím Vás dědeček 77 let, v únoru perforace střeva,následně sepse,z ARO přeložen na NIP,kde již odpojen od plicního ventilátoru. Zjištěn tumor rekta,nyní má stomie,a čekáme na vyjádření onkologa. Vzdálené metastázy dle CT nejsou. Jaké jsou možnosti léčby?? Děkuji za Vaši odpověď

Dobrý den, Kláro, plán léčby by měl být stanoven v prostředí multidisciplinárního týmu na pracovišti, kde je komplexní léčba nádorů rekta rutinně prováděna. Při rozhodování o léčbě je potřeba brát v úvahu anatomické poměry konkrétního pacienta, vedlejší choroby a celkový stav. Dle stádia onemocnění je součástí léčby operace, případně s kombinací ozařování a chemoterapie.

MUDr. Vít Ulrych