Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Vědecká a publikační činnost

A. Vědecké monografie a kapitoly v monografiích

První autor KOC Pardubice:

Odrážka K, Vaňásek J, Šefrová J, Doležel M. Systémová léčba. In: Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K, editors. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta; 2010. p. 150-173. ISBN 978-80-204-2344-3

Odrážka K, Kolombo I, Hanuš T. Algoritmus léčby. In: Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K, editors. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta; 2010. p. 242-247. ISBN 978-80-204-2344-3

Vaňásek J, Odrážka K, Doležel M, Šefrová J. Radioterapie. In: Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K, editors. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta; 2010. p. 179-188. ISBN 978-80-204-2344-3

Odrážka K, Šefrová J, Kubecová M. Radiační onkologie. In: Kubecová M, editor. Onkologie: Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Radioterapeutická a onkologická klinika; 2011. p. 11-35. ISBN 978-80-254-9742-5

Kolářová I., Vaňásek J., Odrážka K., Petruželka L., Doležel M., Nechvíl J.: Využití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nádorů ORL oblasti. Nucleus HK, 2011, ISBN 978-80-87009-78-9

Doležel M.: Cílená radioterapie karcinomu prostaty, Nucleus HK, 2011, ISBN 978-80-87009-81-9

Vaňásek J, Čermáková K, Kolářová I. Paliativní péče v onkologii. Univerzita Pardubice FZS, 2013, ISBN 978-80-7395-586-I

Vaňásek J, Čermáková K, Kolářová I. Bolest v ošetřovatelství. Univerzita Pardubice FZS, 2014, ISBN 978-80-7395-769-8.

Spoluautor KOC Pardubice:

Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M. Radioterapie. In: Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Onkogynekologie, Grada Publishing, a.s., 2009:p. 207-217. ISBN: 978-80-247-2665-6

Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M. Nádory vulvy. Radioterapie. In: Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Onkogynekologie, Grada Publishing, a.s., 2009:p. 368. ISBN: 978-80-247-2665-6

Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M. Nádory pochvy. Radioterapie. In: Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Onkogynekologie, Grada Publishing, a.s., 2009:p. 389. ISBN: 978-80-247-2665-6

Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M. Nádory děložního hrdla. Radioterapie. In: Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Onkogynekologie, Grada Publishing, a.s., 2009:p. 437. ISBN: 978-80-247-2665-6

Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M. Nádory děložního těla. Radioterapie. In: Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Onkogynekologie, Grada Publishing, a.s., 2009:p. 483. ISBN: 978-80-247-2665-6

Abrahámová a kol.: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3063-9 (Kolářová I.)

Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K, editors. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta; 2010. ISBN 978-80-204-2344-3

Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K, Poršová M. Etiologie a epidemiologie. In: Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K, editors. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta; 2010. p. 20-59. ISBN 978-80-204-2344-3

Kolombo I, Kříž R, Liščák R, Hanuš T, Odrážka K. Integrace lokální (resekce metastáz) a systémové léčby. In: Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K, editors. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta; 2010. p. 191-230. ISBN 978-80-204-2344-3

Petera J, Vošmik M, Šlampa P, Odrážka K, Zouhar M, Kubeš J, Dvořák P, Šimonová G, Neumanová R. Principy radiační onkologie. In: Jurga LM, editor. Klinická a radiačná onkológia. Martin: Vydavatelstvo Osveta; 2010. p. 351-397. ISBN 978-80-8063-302-8

 

B. Původní práce v odborných časopisech

První autor KOC Pardubice:

Kolářová I., Vaňásek J., Odrážka K., Petruželka L., Doležel M., Nechvíl J.: Využití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nádorů ORL oblasti. Klinická onkologie, 2009;22:98-103. ISSN 0862-495X

Dolezel M, Odrazka K, Vaculikova M, Vanasek J, Sefrova J, Paluska P, Zouhar M, Jansa J, Macingova Z, Jarosova L, Brodak M, Moravek P, Hartmann I. Dose escalation in prostate radiotherapy up to 82 Gy using simultaneous integrated boost - direct comparison of acute and late toxicity with 3D CRT 74 Gy and IMRT 78 Gy. Strahlenther Onkol. 2010;186:197-202 [IF=3,567]

Odrazka K, Dolezel M, Vanasek J, Vaculikova M, Zouhar M, Sefrova J, Paluska P, Vosmik M, Kohlova T, Kolarova I, Macingova Z, Navratil P, Brodak M, Prosvic P. Time course of late rectal toxicity after radiation therapy for prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2010;13:138-43 ISSN 1365-7852 IF 2.263

Odrážka K, Doležel M, Vaňásek J, Vaculíková M, Zouhar M, Šefrová J, Paluska P, Vošmik M, Kohlová T, Kolářová I, Broďák M, Navrátil P, Prošvic P, Hafuda A. Chronická urinární toxicita 3D-CRT a IMRT karcinomu prostaty. Ces. Urol. 2010;14:156-163. ISSN 1211-8729

Odrazka K, Dolezel M, Vanasek J, Vaculikova M, Zouhar M, Sefrova J, Paluska P, Vosmik M, Kohlova T, Kolarova I, Navratil P, Brodak M, Prosvic P, Hoffmann P. Late toxicity after conformal and intensity-modulated radiation therapy for prostate cancer: impact of previous surgery for benign prostatic hyperplasia.Int. J. Urol. 2010;17:784-790. ISSN 1442-2042 IF 1.460

Dolezel M, Odrazka K, Vanasek J, Kohlova T, Kroulik T, Kudelka K, Spitzer D, Mrklovsky M, Tichy M, Zizka J, Jalcova L. MRI-based preplanning in patients with cervical cancer treated with 3D brachytherapy. Br J Radiol. 2011 Sep;84(1005):850-6. [IF=2,062]

Vaňásek J, Odrážka K, Doležel M, Kolářová I. Adaptivní IG-IMRT karcinomu prostaty. Klin. Onkol. 2011;24:361-366. ISSN 0862-495X .

Kolářová I., Vaňásek J.: Adjuvantní hormonální léčba karcinomu prsu u postmenopauzálních žen. Remedia 2011, roč. 21, č. 6, s. 456-461. ISSN: 0862-8947; 2336-3541. 

Kolarova I, Vanasek J, Kandrnal V, Odrazka K, Dusek L, Chrobok V, Belohlavek O, Dolezel M, Petruzelka L, Michalek R, Jarkovsky J. PET/CT significance for planning radiotherapy of head and neck cancer. Neoplasma. 2012;59(5):536-40. IF =1,574

Dolezel M, Odrazka K, Zizka J, Vanasek J, Kohlova T, Kroulik T, Spitzer D, Ryska P, Tichy M, Kostal M, Jalcova L. MRI-based preplanning using CT and MRI data fusion in patients with cervical cancer treated with 3D-based brachytherapy: feasibility and accuracy study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84(1):146-52. [IF=4,521]

Dolezel M, Stastny K, Odrazka K, Vanasek J, Kohlova T, Dvorakova D, Kolarova I, Kroulik T, Jalcova L. Perioperative interstitial CT-based brachytherapy boost in breast cancer patients with breast conservation after neoadjuvant chemotherapy. Neoplasma. 2012;59(5):494-9. [IF=1,440]

Doležel M, Vaňásek J, Odrážka K, Kroulík T, Kudelka K, Tichý M, Košťal M, Vocásek Z: 3D MR-based brachyterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku – časné klinické výsledky. Česká gynekologie 2012;77:507-513.

Dolezel M, Odrazka K, Vanasek J, Vaculikova M, Sefrova J, Jansa J, Macingova Z, Brodak M, Hartmann I, Melichar B. Neoadjuvant hormonal therapy in prostate cancer – impact of PSA level before radiotherapy. JBUON 2013;18(4):949-953. [IF=0,701]

Doležel M, Odrážka K, Vaňásek J, Mrklovský M, Hoffmann P, Lucký K, Hartmann I: Eskalace dávky na intraprostatickou lézi - výsledky akutní a časné chronické toxicity. Ces Urol 2013;17(3):175-182.

Doležel M, Odrážka K, Vaňásek J, Vaculíková M, Šefrová J, Jansa J, Mačingová Z, Zouhar M, Paluska P, Broďák M, Hartmann I. Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty – toxicita. Klin Onkol 2013;26(6):409-14.

Doležel M, Odrážka K, Vaňásek J, Mrklovský M, Hoffmann P, Lucký K, Hartmann I: Eskalace dávky na intraprostatickou lézi - výsledky akutní a časné chronické toxicity. Ces Urol 2013;17(3):175-182.

Odrážka K, Doležel M, Vaňásek J, Vaculíková M, Zouhar M, Šefrová J, Paluska P, Vošmik M, Kohlová T, Kolářová I, Broďák M, Navrátil P, Prošvic P, Hoffmann P, Hafuda A. Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty – kontrola nádoru. Klin. Onkol. 2013;26:415-420 ISSN 0862-495X.

Vanasek J, Odrazka K, Dolezel M, Kolarova I, et al. Statistical Analysis of Dose-Volume Profiles and its Implication for Radiation Therapy Planning in Prostate Carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013 Apr 26. pii: S0360-3016(13)00329, [IF=4,502]

Vanasek J., Odrazka K., Dusek L., Jarkovsky J., Michalek R., Chrobok V., Dolezel M., Kolarova I.: Experience with intensity-modulated radiotherapy in the treatment of head and neck cancer. JBUON, 2013; 18/4): 970-976. ISSN: 1107-0625, online ISSN: 2241-6293. [IF=0,701]

Vanasek J, Odrazka K, Dolezel M, Dusek L, Jarkovsky J, Hlavka A, Kolarova I.: Searching for appropriate IGRT method in prostate cancer - implications for safety margin. Tumori, 100: 518-523, 2014. [IF=1,269]

Dolezel M, Slezak P, Odrazka K, Vanasek J, Hlavka A, Ulrych V, Stuk J, Waczulikova, Hartmann I.: Interfraction variation in prostate cancer – analysis of 11726 cone-beam CT. JBUON 2015; 20(4): 1081-1087. ISSN: 1107-0625, online ISSN: 2241-6293. [IF=0,741]

Spoluautor KOC Pardubice:

Fínek J, Prausová J, Cmejlová V, Cwiertka K, Svébisová H, Vyzula R, Holánek M, Bodorová M, Slavícek L, Kubecová M, Loukotková L, Neumanová R, Lepeyová K, Lysý M, Smejkal J, Soumarová R, Rysková J, Kalisová K, Machanová J, Bohusová M, Alaksa V, Stresko M, Samanová T, Kůta M, Vanásek J, Vondrácková K, Vargovcíková M, Petera J, Pritzová E, Bednarík O, Hlavácová A, Jancoková I, Szeghöová O, Dammak A, Lesková J, Chroust K, Dusek L.: [IKARUS Project--incidence of bone events in breast cancer: retrospective analysis of patients in oncological centres in the Czech Republic and Slovakia]. Klin Onkol. 2009;22(4):154-62. Czech.

Šefrová J, Paluska P, Odrážka K, Bělobrádek Z, Hoffmann P, Prošvic P, Broďák M, Louda M, Mačingová Z, Vošmik M.: Změny cílových objemů při použití magnetické rezonance pro plánování radioterapie lůžka prostaty – předběžné výsledky. Klin. Onkol. 2010;23:256-263. ISSN 0862-495X

Broďák M, Morávek P, Navrátil P, Hafuda A, Prošvic P, Louda M, Košina J, Odrážka K, Šefrová J, Jansa J, Pacovský J. Onkologické výsledky radikální retropubické prostatektomie provedené na Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové. Urolog. pro Praxi 2010;11:329-331. ISSN 1213-1768

Brodak M, Kosina J, Holub L, Louda M, Odrazka K, Dolezel M, Sefrova J, Jansa J, Pacovsky J. Radical prostatectomy in high-grade prostate cancer, salvage and adjuvant radiotherapy. Urol. Int. 2011;86:146-151. ISSN 0042-1138 IF 0.992

Řezáčová M, Rudolfová G, Tichý A, Bačíková A, Mutná D, Havelek R, Vávrová J, Odrážka K, Lukášová E, Kozubek S. Accumulation of DNA damage and cell death after fractionated irradiation. Radiat. Res. 2011;175:708-718. ISSN 0033-7587 IF 2.684

Sefrova J, Odrazka K, Paluska P, Belobradek Z, Brodak M, Dolezel M, Prosvic P, Macingova Z, Vosmik M, Hoffmann P, Louda M, Nejedla A. Magnetic resonance imaging in postprostatectomyradiotherapyplanning. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2012;82:911-918. ISSN 0360-3016 IF 4.524

Pala M, Odrazka K, Holeckova P, Vitek P, Kubes J, Podlesak T, Klozar J, Petruzelka L. Postoperative radiochemotherapy with weekly Cisplatin in patients with head and neck cancer single-institution outcome analysis. Neoplasma 2012;59:129-136. ISSN 0028-2685 IF 1.574

Pala M, Odrazka K, Holeckova P, Vitek P, Kubes J, Dvorak J, Podlesak T. Definitive radiochemotherapywith weekly cisplatin in patients with head and neck cancer; single institution outcome analysis. J. BUON 2012;17:471-477. ISSN1107-0625 IF 0.761

Vosmik M, Laco J, Sirak I, Beranek M, Hovorkova E, Vosmikova H, Drastikova M, Hodek M, Zoul Z, Odrazka K, Petera J. PrognosticSignificanceofHumanPapillomavirus (HPV) Status and Expression of Selected Markers (HER2/neu, EGFR, VEGF, CD34, p63, p53 and Ki67/MIB-1) on Outcome After (Chemo-) Radiotherapy in Patients with Squamous Cell Carcinoma of Uterine Cervix. Pathol.Oncol. Res. 2013 Aug 3. [Epubaheadofprint] IF 1.555 (2012)

Holečková P, Krčmová L, Létal J, Svobodník A, Kalábová H, Kašparová M, Plíšek J, Pála M, Vítek P, Solichová D, Zezulová M, Študentová H, Doležel M (corresp. author), Melichar B. Urinary neopterin concentration and toxicity of radiotherapy in patients with head and neck carcinoma during external beam radiation. Anticancer Res. 2013 Sep;33(9):4097-101. [IF=1,713]

Hartman I, Šmakal O, Václavík J, Doležel M, Študent V: Laparoskopická adrenalektomie ve FN Olomouc – patnáctileté zkušenosti. Ces Urol 2013;17(4):246-253.

Strunová M., Pavlišta D., Janoušek M., Haškovcová J., Ulrych V., Kobilková J.: Unusual Clinical Tumor Development in Axilla. Prague Medical Report, vol. 114, 2013, no. 3, p. 191-196.

Trivedi SV, Melichar B, Majirsky M, Vesely P, Kalabova H, Studentova H, Kujovska Krcmova L, Solichova D, Doležel M (corresp. author). Urinary neopterin concentrations during radiotherapy for gynecological cancer. Pteridines 2014 (in press). [IF=0,520]


C. Přehledy a souborné referáty

První autor KOC Pardubice:

Kolářová I, Vaňásek J, Odrážka K, Doležel M, Petruželka L. Nové metody radioterapie. Vojenské zdravotnické listy 2008;77:93-97. ISSN 0372-7025

Doležel M: 3D HDR brachyterapie v léčbě gynekologických malignit. Postgraduální medicína 2009; 11 (3): 315-317.

Doležel M: Radioterapie karcinomu prsu. Postgraduální medicína 2012; 14 (5): 561-568.

Odrážka K, Doležel M, Vaňásek J. Moderní metody zevní radioterapie v léčbě karcinomu prostaty.Ces. Urol. 2010;14:81-91. ISSN 1211-8729.

Odrážka K, Doležel M, Vaňásek J. Zevní radioterapie karcinomu prostaty. Postgrad. Med. 2012;14:553-560. ISSN 1212-4184.

Kolářová I., Vaňásek J.: Léčba kostních metastáz. Postgraduální medicína, Klinická onkologie 2014; ročník 16, číslo 3, str. 323-328, ISSN 1212-4184.

Kolářová I., Vaňásek J.: Léčba nemocné s postižením centrálního nervového systému u HER2 pozitivního karcinomu prsu v kontextu prvých ASCO guidelines 2014. Onkologie 2015; 9(3): 151–154.

Spoluautor KOC Pardubice:

Šefrová J, Paluska P, Odrážka K, Jirkovský V. Chronická gastrointestinální toxicita po zevní radioterapii karcinomu prostaty. Klin. Onkol. 2009;22:233-41. ISSN 0862-495X

Šefrová J, Odrážka K, Paluska P, Broďák M, Rousková. Radioterapie lůžka prostaty – kdy a co léčit? Klin. Onkol. 2010;23:78-85. ISSN 0862-495X