prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

466 016 400

Radiační onkologie Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radioterapeutického oddělení v lednu 2003 a v březnu téhož roku slavnostně otevřelo nově instalovaný lineární urychlovač vybavený nejmodernější technologií pro léčbu technikou IMRT. Nadále provozovalo kobaltový ozařovač Teragam, který byl demontován a v roce 2008 byl nahrazen novým lineárním urychlovačem. Zároveň proběhla modernizace stávajícího lineárního urychlovače. Pracoviště je od roku 2006 vybaveno přístrojem pro brachyterapii (léčbu z krátké nebo kontaktní vzdálenosti) s vysokým dávkovým příkonem. Pro léčbu nenádorových onemocnění je používán rentgenový ozařovač Wolf - Medizintechnik T-200. Pracoviště je držitelem certifikátu kvality od německé společnosti TÜV – Rheinland (certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016).

Lineární urychlovač

Kontakt na ordinaci: 466 016 424

Ozařování provádíme na 2 přístrojích firmy Varian Medical Systems. První z nich, lineární urychlovač Clinac 2100 C/D s energiemi (6MV a 18MV) a sadou elektronových energií (6MeV, 9MeV, 12MeV, 16MeV, 20MeV) zakoupený v roce 2008, je vybaven vícelistovým kolimátorem (MLC120), zařízením pro portálovou dozimetrii s amorfním silikonem, systémem OBI (systém k zobrazení polohy pacienta 2D/2D zobrazením či 3D zobrazením pomocí CBCT) umožňujícím techniku IGRT (obrazem řízená radioterapie) a 3D ozařovacím stolem. Druhý, nejmodernější lineární urychlovač TrueBeam , který je v současné době v ČR dostupný s fotonovými energiemi (6MV, 18MV, 6MVFFF a 10MVFFF), byl zakoupený v roce 2015 a bude uveden do provozu v lednu 2016, je vybaven vícelistovým kolimátorem (HD MLC120) vhodným ke stereotaktickému ozařování, zařízením pro portálovou dozimetrii s amorfním silikonem, systémem OBI (systém k zobrazení polohy pacienta 2D/2D zobrazením či 3D zobrazením pomocí CBCT) umožňujícím techniku IGRT (obrazem řízená radioterapie) a 6D ozařovacím stolem.

Oba přístroje jsou schopny ozařovat pacienty technologií dynamického IMRT a technikou RapidArc. Pro 3D plánování RT používáme systém Eclipse s modulem Helios umožňující inverzní plánování pro techniku IMRT a modulem pro plánování technikou RapidArc.

Na našem pracovišti díky tomuto špičkovému vybavení provádíme standardně IGRT ozařování technikou IMRT – RapidArc s denní on-line kontrolou nastavení pacienta. Zajišťujeme prakticky kompletní spektrum ozáření včetně reiradiací a ozáření nádorů málo obvyklých lokalizací (IGRT u ca prostaty, nádorů ORL oblasti, nádorů GIT, nádorů thymu a dalších). Oba lineární urychlovače dále umožňují automatické přizpůsobení techniky ozařování podle dýchacích pohybů pacienta systémem respiratory gating, provádí tzv. 4D‐konformní radioterapii (4D‐RT). Tato metoda ozařování bere v úvahu změny cílového objemu v aktuálním čase (poloha pacienta, fyziologické pohyby orgánů), které mohou nastat v průběhu vlastního ozařování. Na novém lineárním urychlovači budeme provádět i tzv. stereotaktické ozařování.

Při plánování používáme fúzi s diagnostickými metodami (CT, MR, PET). Naše pracoviště je díky těmto technikám vyhledáváno i pacienty z ostatních krajů České republiky.

Ordinační doba

Den Hodiny
Po 7:00 – 17:00
Út 7:00 – 17:00
St 7:00 – 17:00
Čt 7:00 – 17:00
7:00 – 17:00

Adresa a kontakty

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice