prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

466 686 400

Radiační onkologie Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radioterapeutického oddělení v lednu 2003 a v březnu téhož roku slavnostně otevřelo nově instalovaný lineární urychlovač vybavený nejmodernější technologií pro léčbu technikou IMRT. Nadále provozovalo kobaltový ozařovač Teragam, který byl demontován a v roce 2008 byl nahrazen novým lineárním urychlovačem. Zároveň proběhla modernizace stávajícího lineárního urychlovače. Pracoviště je od roku 2006 vybaveno přístrojem pro brachyterapii (léčbu z krátké nebo kontaktní vzdálenosti) s vysokým dávkovým příkonem. Pro léčbu nenádorových onemocnění je používán rentgenový ozařovač Wolf - Medizintechnik T-200. Pracoviště je držitelem certifikátu kvality od německé společnosti TÜV – Rheinland (certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016).

MUDr. Aleš Hlávka, Ph.D.

/ Vedoucí lékař radiační onkologie

Pracovní zkušenosti

9/2019-doposud - Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, Multiscan s.r.o. - vedoucí lékař radiační onkologie
2003-2019 - Komplexní onkologické centrum, Multiscan s.r.o. - lékař
1999-doposud - Nemocnice Pardubického kraje a.s./Pardubické nemocnice - Oddělení klinické a radiační onkologie - lékař (t. č. vedoucí lékař lůžkové části)
2010-2012 - Oblastní nemocnice Jičín - Oddělení radiační onkologie - externí spolupracovník

Vzdělání

2012-2018 - Katedra vojenské radiobiologie Univerzity obrany, doktorské studium
2005 - Specializace II. stupně v radioterapii
2002 - Specialiazce I. stupně v radioterapii
1994-1999 - LF UK Hradec Králové
1989-1994 - Gymnázium Holice v Čechách

Další kurzy a vzdělávání

2013 ESTRO Teaching Course on Multidisciplinary Management of Breast Cancer

Členství v odborných společnostech

SROBF, ČLK, Česká lékařská společnost JEP, ČOS, Spolek lékařů v Pardubicích

Publikační a přednášková činnost

Hlávka A.: Kontrolní body buněčného cyklu a jejich vztah ke karcinogenezi, Radiační onkologie, Svazek 2, číslo 1, 2002, s. 3-18

Hlávka A., Vaňásek J., Kudelka K.: Virtuální simulátor, Radiační onkologie, Svazek 3, číslo 1, 2003, s. 17-20

Hlávka A., Vaňásek J.: Virtuální simulátor – CT simulátor. Konference Lékařské společnosti JEP v Trutnově, 2003 - přednáška

Hlávka A., Vaňásek J., Ulrych V., Klimešová M.: Ozáření kránia pro metastázy do mozku při karcinomu plic – zhodnocení přežití. XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007 - přednáška

Hlávka A., Ulrych V., Vaňásek J., Kudelka K., Sedláčková E.: Záměna pacienta jako radiologická událost - opatření na našem pracovišti. Sympózium o radiační onkologii, IX. Ročník, 21.9. - 22.9.2012, Nový Jičín - přednáška

Vanasek J., Odrazka K., Dolezel M., Kolarova I., Jarkovsky J., Pavlik T., Hlavka A., Dusek L. Statistical Analysis of Dose-Volume Profiles and its Implication for Radiation Therapy Planning in Prostate Carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013 Jul;98(7):E1241-7. doi: 10.1210/jc.2013-1113

Otahal B., Dolezel M., Cvek J., Simetka O., Klat J., Knybel L., Molenda L., Skacelikova E., Hlavka A., Feltl D.: Dosimetric comparison of MRI-based HDR brachytherapy and stereotactic radiotherapy in patients with advanced cervical cancer: A virtual brachytherapy study. Rep Pract Oncol Radiother. 2014 May 1;19(6):399-404. doi: 10.1016/j.rpor.2014.04.005. eCollection 2014 Nov.

Vanasek J., Odrazka K., Dolezel M., Dusek L., Jarkovsky J., Hlavka A., Valentova E., Kolarova I.: Searching for an appropriate image-guided radiotherapy method in prostate cancer - implications for safety margin. Tumori. 2014 Sep-Oct;100(5):518-23. doi: 10.1700/1660.18168

Dolezel M., Slezak P., Odrazka K., Vanasek J., Hlavka A., Ulrych V., Stuk J., Waczulikova I., Hartmann I.: Interfraction variation in prostate cancer - analysis of 11726 cone-beam CT. J BUON. 2015 Jul-Aug;20(4): 1081-7

Vaňásek J., Kolářová I., Odrážka K., Doležel M., Hlávka A.: Historie léčby karcinomu prostaty. Postgraduální medicína, 2017, roč. 19, č. 2, s. 166-169. ISSN: 1212-4184

Kolářová I., Vaňásek J., Hlávka A., Štuk J.: Pohled na léčbu mozkových metastáz u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Postgraduální medicína, 2017, roč. 19, č. 2, s. 152-155. ISSN: 1212-4184

Hlávka A., Vaňásek J., Odrážka K., Štuk J., Doležel M., Ulrych V., Vítková M., Mynařík J., Vilasová Z.: IGRT u nemocných po parciální mastektomii s využitím chirurgických klipů – data z našeho pracoviště. Sympózium o radiační onkologii, XIII. Ročník, 23.6. - 24.6.2017, Nový Jičín

Vaňásek J, Kolářová I., Odrážka K., Doležel M., Hlávka A.: Historie léčby karcinomu prostaty. Postgraduální medicína, 2017, roč. 19, č. 2, s. 166-169. ISSN: 1212-4184

Kolářová I., Vaňásek J., Hlávka A., Štuk J.: Pohled na léčbu mozkových metastáz u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Postgraduální medicína, 2017, roč. 19, č. 2, s. 152-155. ISSN: 1212-4184.

Hlavka A., Vanasek J., Odrazka K., Stuk J., Dolezel M., Ulrych V., Vitkova M., Mynarik J., Kolarova I., Vilasova Z.: Tumor bed radiotherapy in women after breast conserving surgery for breast cancer – safety margin with/without image guidance. Oncology Letters 15: 6009-6014, 2018 . doi: 10.3892/ol.2018.8083

Kolářová I., Vaňásek J., Odrážka K., Hlávka A., Štuk J., Sákra L., Mergancová J.: Karcinom prsu ve vyšším věku. Onkologie 2018; 12(6): 267–271.

Kolářová I., Vaňásek J., Odrážka K., Dušek L., Šinkorová Z., Hlávka A., Štuk J., Stejskal J., Dvořáková D., Sákra L., Mergancová J., Vilasová Z.: Mají subtypy HER2 pozitivního karcinomu prsu význam pro klinickou praxi? Klin.Onkol 2019; 32(1): 25–30. doi: 10.14735/amko201925