prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

466 686 400

Radiační onkologie Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radioterapeutického oddělení v lednu 2003 a v březnu téhož roku slavnostně otevřelo nově instalovaný lineární urychlovač vybavený nejmodernější technologií pro léčbu technikou IMRT. Nadále provozovalo kobaltový ozařovač Teragam, který byl demontován a v roce 2008 byl nahrazen novým lineárním urychlovačem. Zároveň proběhla modernizace stávajícího lineárního urychlovače. Pracoviště je od roku 2006 vybaveno přístrojem pro brachyterapii (léčbu z krátké nebo kontaktní vzdálenosti) s vysokým dávkovým příkonem. Pro léčbu nenádorových onemocnění je používán rentgenový ozařovač Wolf - Medizintechnik T-200. Pracoviště je držitelem certifikátu kvality od německé společnosti TÜV – Rheinland (certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016).

Nenádorová radioterapie

Kontakt na ordinaci: 466 686 400

Specifika poskytované péče

Nenádorová (protizánětlivá) radioterapie je lékařské ozáření, které se provádí u vybraných zánětlivých a degenerativních onemocnění. Cílem výkonu je úleva od obtíží (především bolesti pohybového aparátu).

Důležité informace

  • Vstupní vyšetření lékařem probíhá v ambulanci v budově č. 30 Pardubické nemocnice!
    Adresa: Areál Pardubické nemocnice, Kyjevská 44, budova č. 30 – Multiscan
  • Léčba rentgenovým ozařovačem pro nenádorovou terapii Wolf Medizintechnik T-200 se provádí každé úterý a čtvrtek na poliklinice Vektor, Rokycanova ulice. Obvyklý počet frakcí je 3-4, léčba se provádí 2x týdně.
  • V určitých případech je léčba prováděna na lineárním urychlovači.
  • Při nenádorové radioterapii jsou aplikovány nízké dávky záření – více než desetinásobně nižší než při ozařování pro nádorová onemocnění.
  • K úlevě od obtíží dochází až po uplynutí určité doby od ukončení ozařování, obvykle do 2 měsíců. Na počátku ozařování může dojít k jejich přechodnému zhoršení. Nízké dávky užívané při nenádorové radioterapii mohou mít vzácně vedlejší účinky, zvláště v případech opakovaného záření v ozařovaném poli. Proto je třeba, aby lékař další ozáření dobře zvážil s ohledem na celkovou aplikovanou dávku záření.
  • Rizika záření se rovněž zvyšují po lokálních aplikacích kortikoidů nebo v terénu kožních změn (podráždění kůže dráždivými mastmi, poleptání, popálení). Vyskytnou-li se při nebo po ozařování obtíže v ozařované oblasti, je nutno uvědomit lékaře.
  • O všech předchozích ozářeních informujte lékaře.
  • S sebou si přineste: doporučení na nenádorovou terapii a popis diagnostického RTG vyšetření. Pokud jste absolvovali nenádorovou terapii mimo Multiscan Pardubice, vezměte si s sebou zároveň i kopii dokumentace včetně informací o aplikovaných dávkách.

 

 

Ordinační doba

Út a Čt

Adresa a kontakty

Poliklinika Vektor
Rokycanova 2798
532 02 Pardubice