Vzdělávání zaměstnanců společnosti Multiscan s.r.o.

26. 3. 2018

Ve firmě probíhá realizace projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti Multiscan s.r.o. (r.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004691).

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci OP Zaměstnanost, celková maximální výše podpory je 729 132 Kč.