Stipendijní program

Stáhnout Pravidla stipendijního programu

 

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU

Žádost můžete podávat od 16. 11. 2020

Údaje o žadateli

 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
  (1)
 

Údaje o škole

 *
 *
 *
 *
 *
 *

Nemocnice a pozice

 *
 *

Požadované soubory

 *
 * (2)
 * (3)

(1) - Vyplňujte pouze v případě, pokud se liší od adresy trvalého bydliště

(2) - Doklad o trvalém pobytu v České nebo Slovenské republice (kopie OP, cestovních pasu)

(3) - Potvrzení o studiu, které vydá příslušná škola, ne starší 30 dnů

Chcete žádost vyplnit raději ručně?

Dokumenty ke stažení:

Vyplněné a naskenované dokumenty odesílejte na adresu:

Do předmětu e-mailu uveďte heslo STIPENDIJNÍ PROGRAM.