prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

464 007 611 / 464 007 613

Radiodiagnostika Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radiodiagnostického oddělení v areálu nemocnice v Pardubicích v červenci roku 2002. Rekonstrukce provozních prostor byla provedena za 2,5 měsíce. Jako první bylo zprovozněno pracoviště počítačového tomografu. V srpnu téhož roku zahájilo provoz pracoviště magnetické rezonance a v září ultrazvukové pracoviště. V roce 2011 prošla pracoviště výraznou inovací obměnou počítačového tomografu a vybudováním odloučeného dalšího pracoviště magnetické rezonance na poliklinice Vektor, téměř v centru Pardubic. Na přelomu let 2015 a 2016 byl v areálu nemocnice demontován původní a již nevyhovující přístroj magnetické rezonance. Náhradou za něj byl na poliklinice Vektor uveden do provozu moderní, technicky velmi vyspělý přístroj se silou magnetického pole 3 Tesla. Svými parametry a doplňkovým vybavením se řadí mezi soudobou špičku v České republice. Současně s touto inovací bylo na poliklinice Vektor vybudováno i skiagrafické pracoviště s nepřímou digitalizací (snímkovací rentgen). Od začátku činnosti do konce roku 2015 bylo na pracovištích radiodiagnostiky vyšetřeno téměř sto tisíc pacientů a uskutečněno více jak dvě stě tisíc vyšetření.

Krédem radiodiagnostického oddělení a jeho pracovníků je poskytovat diagnostickou péči na soudobé špičkové úrovni nejen technologické, ale především interpretačně medicínské.

Tým lékařů je tvořen zkušenými radiodiagnostiky, převážně s mnohaletou praxí nejen v oboru, ale především ve vyšetřování magnetickou rezonancí, počítačovou tomografií, či ultrazvukem. Řada z nich se v minulosti podílela nebo se v současnosti podílí na činnosti Radiologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, někteří jsou vůdčími osobnostmi oboru a v lékařských odborných společnostech, jsou odborné veřejnosti známi svou přednáškovou, publikační a znaleckou aktivitou; ale hlavně, a především, vůdčím motivem jejich činnosti bylo, je a zůstává, být prospěšní svým pacientům a neztratit pocit sounáležitosti s nimi.

Domníváme se, že právě proto je naše pracoviště indikujícími lékaři a jejich pacienty (mnohdy těžce nemocnými), vnímáno jako místo, kde se jim dostává nejen technologicko-diagnostické péče na nejvyšší úrovni, ale také se setkají (jak často říkají, na rozdíl od mnoha jiných pracovišť) s porozuměním pro své pocity a potřeby. Pacienti velmi oceňují velmi krátké objednací lhůty na vyšetření, i tom že na pracovišti magnetické rezonance vyšetřujeme do večerních hodin, včetně sobot a nedělí a že u neurgentních vyšetření si mohou zvolit čas, který jim vyhovuje. U onkologických pacientů se uskutečňuje vyšetření vždy tak, aby obrazová data mohla být bez potíží transformována do všech standardních onkologických ozařovacích programů.

Jsme přesvědčeni, že naše lékařská hodnocení vyšetření jsou nejen odborně excelentní, ale navíc se domníváme, že jsou natolik výstižná, pečlivá a srozumitelná, že i pacient vnímá, že ctíme základní etické pravidlo medicíny, učinit vše pro „blaho pacienta“. Zjistili jsme v průběhu let, že velká většina pacientů naši snahu oceňuje. Proto se asi k nám, když to jejich zdravotní stav vyžaduje, vracejí k vyšetření, a nevyhledávají pomoc jinde. Ne vzácně neváhají vážit cestu i více jak sto kilometrů, třeba i opakovaně.

Počítačová tomografie – CT

Vyšetření uskutečňujeme přístrojem Siemens Somatom Definition AS, který snímá současně 40 datových vrstev. Přístroj je speciálně konstruovaný pro potřeby simulace ozařování a od běžných počítačových tomografů se odlišuje tím, že má zřetelně větší průměr vyšetřovacího otvoru, do něhož se vsouvá lůžko s pacientem. Proto se do něj bez problémů vejdou i velmi objemní pacienti. Větší vyšetřovací otvor je nezbytný proto, že obrazy pro výpočty a simulace ozařování je nutno snímat v identických polohách, v jakých bude pacient ozařován. Ty jsou mnohdy prostorově náročnější, než běžné polohy v rutinní diagnostice.

Kvalita výsledných obrazů oproti obrazům z běžných výpočetních tomografů však tím není snížena, spíše naopak, neboť přístroj s větším vyšetřovacím otvorem musí být vybaven velmi náročným detekčním a výpočetním systémem.
Přístroj, jako všechny moderní CT přístroje, je celotělový, což znamená že jím lze vyšetřovat kteroukoliv krajinu těla a najednou lze zobrazit pole dlouhé až 160 cm.

Diagnostické zobrazování se děje v odpolední směně, v dopolední směně přístroj slouží jako CT simulátor ozařování.

Detailní informace týkající se CT vyšetření naleznete zde:

Magnetická rezonance

Vyšetření provádíme na přístroji Siemens Magnetom Avanto (s intenzitou magnetického pole 1,5 T, pořízen v roce 2012) a na přístroji Siemens Magnetom Skyra (s intenzitou magnetického pole 3 T, pořízen koncem roku 2015). Přístroj je umístěný v tzv. Faradayově kleci, která zajistí odrušení signálů zvnějšku. Průměrná doba vyšetření se může pohybovat od 15 min. až do 1 hod., v závislosti na druhu a způsobu vyšetření. Vyšetření magentickou rezonancí je velmi žádoucí pro většinu lékařských oborů, poskytuje mnoho cenných diagnostických informací, které nelze získat jinými diagnostickými modalitami buď vůbec, anebo za cenu invazivního vyšetření (jako např. při zobrazení cévního řečiště). Další významnou předností je, že při vyšetřeních magnetickou rezonancí nebyly za více jak pětatřicet let jejího užívání v medicíně prokázány žádné škodlivé účinky na lidský organizmus.

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Vyšetření provádíme na přístroji – Logiq 7 GE Medical Systems (zakoupený v roce 2006). Ultrazvukový přístroj se skládá z počítačové jednotky s rekonstrukčním softwarem a nejméně z jedné ultrazvukové sondy. Sonda funguje jako vysílač i přijímač ultrazvukových vln. Princip ultrazvukového přístroje spočívá v tom, že při šíření ultrazvukových vln různorodým prostředím dochází k jejich odrazu. Odrazy nejsou vždy stejné a jsou závislé na prostředí, kterým vlna prochází. Odrazy jsou zpětně přijímány sondou a software na základě naměřených hodnot rekonstruuje UZ obraz. Ultrazvukovým vyšetřením se nedají vyšetřit kosti a orgány obsahující plyn (vzduch).

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde:

Magnetická rezonance

Kontakt na pracoviště: 464 007 611 / 464 007 613

Důležité informace

Objednávání

Osobně na recepci pracoviště v Rokycanově ulici nebo telefonicky našim recepčním na libovolné číslo z uvedených pevných linek 464 007 611, 464 007 613 či mobilního operátora 721 198 865, v případě potřeby budete spojeni s dalšími našimi pracovníky.

Chce-li poslat žádanku faxem, pak na číslo 464 007 612. Chcete-li se dotázat mailem recepce, pak na adresu rokycanova@multiscan.cz. Chce-li se objednat mailem nebo posíláte-li žádanku faxem je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás.

Vyšetření magnetickou rezonancí lze výjimečně uskutečnit na žádost pacienta a za přímou úhradu i bez lékařského doporučení. Před takovým vyšetřením však náš lékař stanoví krátkou konzultací, zda požadavek pacienta je z pohledu vhodnosti typu a modifikace vyšetření optimální a případně mu doporučí vyšetření jinak cílené nebo modifikované.

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt nejen v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale i v republice.

Z vyšetření magnetickou rezonancí jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Při vyšetření magnetickou rezonancí může být žádoucí, aby pacientovi do žíly byla podána diagnostická látka, tak zvaná kontrastní látka. Smyslem její aplikace je zobrazit odchylky, chorobné stavy, které bez jejího podání nejsou zjistitelné buď vůbec nebo velmi špatně a nespolehlivě. Kontrastní látky pro vyšetření magnetickou rezonancí (organické sloučeniny gadolinia) mohou mít občas nepříjemné nežádoucí účinky; jejich výskytu lze do značné míry předejít modifikovanou volbou vyšetření nebo cíleným preventivním podáním některých léků. Nežádoucí reakce mohou být výraznější nebo jejich zvládání komplikovanější, pokud pacient není lačný. (Jste-li alergik nebo jste v minulosti měl nepříjemnou reakci na aplikaci kontrastní látky, prosíme, nezapomeňte nám to při objednávání sdělit.)

Proto před plánovaným vyšetřením magnetickou rezonancí je žádoucí, aby pacient byl lačný, což znamená, že přibližně čtyři až šest hodin nic nejí. Přitom však nemá výrazněji omezovat příjem tekutin, aby nebyl žíznivý. Je vhodné, aby se pacient dostavil o něco dříve, než je plánovaný čas jeho vyšetření, aby se před vyšetřením mohl vyprázdnit.

Zásady přípravy před vyšetřeními jsou dobře známy zdravotnickým pracovníkům, kteří Vás na vyšetření posílají nebo objednávají a pokud se tedy neobjednáváte sami, nerozpakujte se jich na přípravu zeptat. Jste-li již k nám objednáni a nejste si jisti, jak se náležitě připravit, raději nám zavolejte. Je škoda, když vyšetření je zbytečně znehodnocováno tím, že pacient nevěděl, jak se – v podstatě nenáročně – na vyšetření správně připravit.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se na vyšetření máte objednat sami, a pokud Vám telefonická komunikace nečiní potíže, je vždy lepší, když nám spíše zavoláte osobně, než abyste to ponechávali rodinným příslušníkům.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle nejpozději následující pracovní den.

Přístrojové vybavení

(1) Siemens Magnetom Avanto 1,5 T
(2) Siemens Magnetom Skyra 3 T

Umístění pracoviště

Pracoviště magnetické rezonance je v přízemí polikliniky Vektor v Rokycanově ulici čp. 2798 (nová velká šestipatrová budova v centru města, ale na jižní straně od železnice!).

Nejčastější dotazy

Kterým z našich přístrojů má být pacient vyšetřen?

Oba přístroje svým špičkovým vybavením umožňují celotělové vyšetřování všech rutinních medicínských indikací po potřeby ambulantní i nemocniční klinické medicíny i některých výzkumných úkolů, na nichž se naše pracoviště podílí.

O tom, na kterém z přístrojů se vyšetření magnetickou rezonancí uskuteční, rozhoduje řada především medicínsko technických okolností, mezi než náleží především doplňkové vybavení přístrojů. Zejména jde o cívky, které se kladou na povrch těla pacienta, nebo do nich pacient vkládá končetinu. Tyto velmi drahé cívky jsou potřebné pro uskutečnění některých cílených vyšetření a u každého přístroje jsou poněkud jiné, pořizovali jsme je tak, abychom se vyhnuli zbytečným duplicitám vybavení a naopak abychom mohli uskutečňovat všechna vyšetření v kvalitě, která je pokládána za světový standard.

Pacienti, kteří jsou vyšetření na přístroji s intenzitou magnetického pole 1,5 T, si však občas mylně myslí, že jsou vyšetřeni hůře, než pokud by byli vyšetřeni přístrojem s intenzitou pole 3 T. Není tomu tak.

S jistým zjednodušením lze říci, že přístroj Siemens Magnetom Skyra 3 T, který byl do provozu dán koncem roku 2015, je zvláště vhodný k detailnímu posuzování některých onkologických a neurologických onemocnění, a to především v úvodu léčby nebo ve zlomových bodech průběhu choroby, zatímco přístroj Siemens Magnetom Avanto 1,5 T je nejen postačující, ale i technologicky vhodnější k rutinnímu vyšetřením řady neurologických a interních chorob.

Náš nový přístroj je vybaven velmi nákladnými speciálními doplňky, umožňujícími v kvalitě, technologicky naprosto srovnatelné se špičkou nejen českou, ale i evropskou, zobrazování právě těch nejčastějších nádorových onemocnění. Tedy nejzávažnějších nejen pro jednotlivé nemocné, ale i pro společnost celkově. Jsou jimi nádory ženského prsu, nádory děložního čípku, nádory prostaty.

U všech nádorů vyžitím moderních, ale bohužel velmi nákladných, technologií a léčiv, se postupně, sice pomaleji, než bychom si všichni jistě přáli, ale přesto nepochybně, daří dosahovat zřetelně lepších léčebných výsledků než ještě v nedávné minulosti. To, jak je důležité vědět už skutečně o milimetrových detailech a jaký to může mít radikální vliv na cílenost a výslednou úspěšnost ozařování, by mohli dosvědčit naši kolegové radiační onkologové.

Jak vyšetření magnetickou rezonancí probíhá?

Pokud Vám není při objednávání není řečeno jinak, dostavte se alespoň 20 minut před stanoveným časem vyšetření. Kromě toho, že se v klidu připravíte (například si dojdete na toaletu), budete v soukromí „vyzpovídáni“ našimi zdravotnickými pracovníky (sestra nebo radiologický asistent), kteří Vám vysvětlí, jak bude vyšetření probíhat a ověří, že není žádná zábrana jeho úspěšného uskutečnění.

Vyšetření se děje vleže na pohyblivém vyšetřovacím stole, který je vsouván do tunelu se silným magnetickým polem; je zcela nebolestivé. Během vyšetření bude okolo Vás silný hluk, kterého se nebojte. Pro komunikaci s personálem obsluhujícím přístroj dostanete sluchátka, v nichž uslyšíte pokyny a informace k vyšetření (například, že máte zadržet dech, nebo že proběhne další fáze vyšetření a že máte dvě, tři minuty v klidu ležet). Blízko Vás je mikrofon, takže obsluha stroje uslyší, i když budete chtít něco říci Vy (například, že potřebuje pohnout nohou, protože Vás bolí). Kromě toho budete mít v ruce balónek, jehož zmáčknutím nám můžete dát najevo, že něco naléhavě potřebujete nebo že se necítíte dobře.

Kdo nesmí nebo nemůže být vyšetřován magnetickou rezonancí?

Nesmějí být vyšetřovány osoby mající kardiostimulátor (pacemaker) nebo kardioverter- defibrilátor nebo mají po nich ponechané zavedené elektrody, osoby s dalším elektronickými prostředky (především neurostimulátor, kochleární implantát), osoby s pooperačními cévními svorkami v mozku, pokud neurochirurgem není stanoveno, že užitý materiál je inertní vůči magnetickému poli přístroje magnetické rezonance. Rovněž nesmějí být vyšetřovány osoby s kovovými cizími předměty v oku (špony), není-li zcela bezpečně stanoveno, že nejsou feromagnetické. U těchto osob hrozí závažné poškození zdraví.

Nemůže být vyšetřen pacient s naslouchátky anebo s inzulínovou pumpou (došlo by k jejich zničení).

Kdo může být vyšetřen případně s určitými omezeními?

Jistá omezení jsou u pacientů s kloubními endoprotézami, kovovými dlahami a svorkami, umělými srdečními chlopněmi starších typů.

U silně nedoslýchavých nebo neslyšících pacientů může vyvstat nezbytnost některá vyšetření modifikovat (potřeba na chvíli během určitých vyšetření cíleně zadržet dech).

Vyšetření malých dětí je možné cca od čtyřech let, ale může být velmi omezeno s ohledem na nezbytnou spolupráci a potřebný klid dítěte při vyšetření. Na našem pracovišti neprovádíme vyšetření dětí v narkóze, ani je léky nezklidňujeme, jejich vyšetření je nezbytné provést na k tomu vybavených pracovištích, obvykle nemocničních.

U pacientů majících strach z uzavřeného prostoru je nemožnost vyšetření relativní, někdy se podaří obavy překonat v dalším termínu, či v kombinaci s uklidňujícím psychologickým postupem (například s pacientem je ve vyšetřovně jemu blízká osoba a drží jej při vyšetření za ruku).

Máte-li nejistotu, zda můžete být vyšetřeni magnetickou rezonancí, nebojte se zeptat nebo nás upozornit na problém, který by podle Vás mohl být omezující. Máme bohaté zkušenosti, jak některé z překážek, pro něž mnohá jiná pracoviště odmítají vyšetření uskutečnit, překonat.

Umístění pracoviště

Pracoviště magnetické rezonance je v přízemí polikliniky Vektor v Rokycanově ulici čp. 2798 v Pardubicích (oranžovo-bílá šestipatrová budova).

GPS souřadnice: 50⁰1’49.579”N  15⁰46’28.939”E

Pro lékaře

Žádanka na MR vyšetření ke stažení zde

Provozní doba

Den Hodiny
- Po-Ne 7:00 – 21:30
včetně svátků