prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

466 686 500

Radiodiagnostika Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radiodiagnostického oddělení v areálu nemocnice v Pardubicích v červenci roku 2002. Jako první bylo zprovozněno pracoviště počítačového tomografu, následně zahájilo provoz pracoviště magnetické rezonance a ultrazvuku. V roce 2011 prošla pracoviště výraznou inovací obměnou počítačového tomografu a vybudováním odloučeného dalšího pracoviště magnetické rezonance na poliklinice Vektor v Pardubicích, pro něž byl zakoupen přístroj pro magnetickou rezonanci se silou magnetického pole 1,5 Tesla. Na přelomu let 2015 a 2016 byl v areálu nemocnice demontován původní a již nevyhovující přístroj magnetické rezonance a náhradou za něj byl na poliklinice Vektor uveden do provozu moderní, technicky velmi vyspělý přístroj se silou magnetického pole 3 Tesla. Současně s touto inovací bylo na poliklinice Vektor vybudováno i skiagrafické pracoviště s nepřímou digitalizací (diagnostický rentgen).

Krédem radiodiagnostického oddělení a jeho pracovníků je poskytovat diagnostickou péči na soudobé špičkové úrovni nejen technologické, ale především interpretačně medicínské.

Tým lékařů je tvořen zkušenými radiodiagnostiky s mnohaletou praxí v oboru, především ve vyšetřování magnetickou rezonancí, počítačovou tomografií, či ultrazvukem.

Počítačová tomografie – CT

Vyšetření uskutečňujeme za pomoci přístroje Siemens Somatom Definition AS, který snímá současně 40 datových vrstev.

Přístroj je speciálně konstruovaný pro potřeby simulace ozařování, což ovšem nebrání jeho použití pro běžná diagnostická vyšetření.

Přístrojem lze vyšetřovat kteroukoliv krajinu těla. Tento typ vyšetření se nejčastěji používá pro vyšetření hrudníku, břicha a pánve.

 Detailní informace týkající se CT vyšetření naleznete zde.

Magnetická rezonance

Vyšetření provádíme na přístroji Siemens Magnetom Avanto (s intenzitou magnetického pole 1,5 T) a na přístroji Siemens Magnetom Skyra (s intenzitou magnetického pole 3 T).

Na našem pracovišti nabízíme poměrně širokou škálu MR vyšetření, mezi jinými MR vyšetření mozku, páteře, kloubů, břišní a pánevní orgány nebo MR angiografii.

 Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde.

Ultrazvuk

Vyšetření provádíme na přístroji Logiq 8 XDclear od společnosti GE Healthcare. Plně digitální ultrazvukový systém se vyznačuje unikátní technologií vysílání, přijímání a zpracování ultrazvukového signálu poskytující maximální kvalitu zobrazení ve všech zobrazovacích módech.

Systém vyniká jednoduchou obsluhou zejména díky pomocnému barevnému dotykovému LCD displeji. Ultrazvuk disponuje 23" monitorem s vysokým rozlišením a elektronicky přepínatelnými 4 aktivními porty pro připojení elektronických sond.

K dispozici jsou sondy pro zobrazování břišních orgánů, měkkých tkání, cév, srdce a vyšetřování malých dětí.

 Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde.

Rentgen

Vyšetření provádíme na přístroji Fomei Covator s nepřímou digitální skiagrafií.

Jsme schopni uskutečnit běžná skiagrafická vyšetření.

 Detailní informace týkající se RTG vyšetření naleznete zde.

 

Magnetická rezonance

Kontakt na pracoviště: 466 686 500

Umístění pracoviště

Pracoviště magnetické rezonance se nachází v přízemí polikliniky Vektor (šestipatrová budova s velkým označením VEKTOR).

Poliklinika Vektor
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice 

GPS souřadnice: 50⁰1’49.579”N 15⁰46’28.939”E

Objednávání

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. 

 • Objednat se lze osobně nebo telefonicky (ve všední dny do 17:00 hod.)

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) provádíme na základě lékařského doporučení. Lékařské doporučení (žádanku) vystaví odborný, popř. praktický lékař na základě klinického vyšetření.
Na žádost pacienta lze MR vyšetření provést za přímou úhradu bez lékařského doporučení.

Omezení týkající se MR vyšetření

MR vyšetření nemohou podstoupit osoby:

 • s kardiostimulátory (vyjma MR kompatibilních kardiostimulátorů). Na našem pracovišti pacienty s MR kompatibilním kardiostimulátorem NEVYŠETŘUJEME.
 • s dalšími elektronickými prostředky (neurostimulátor, kochleární implantát)
 • s pooperačními cévními svorkami v mozku (pokud neurochirurgem není potvrzeno, že užitý materiál je MR kompatibilní)
 • s kovovými cizími předměty v oku (špony)
 • s inzulínovou pumpou

Ostatní omezení:

 • nedoporučujeme vyšetřovat ženy v prvních třech měsících těhotenství
 • kojící ženy lze na MR vyšetřit. V případě nutnosti podání kontrastní látky obdrží pacientka podrobné informace od personálu magnetické rezonance
 • pacienti s kloubními náhradami, kovovými svorkami v těle, umělými srdečními chlopněmi či šrouby nebo dlahami mohou podstoupit MR vyšetření, pokud jsou uvedené předměty v těle déle než 6 týdnů
 • pacienti s diabetem, kteří používají senzor pro okamžitou monitoraci glukózy v krvi, mohou být na MR vyšetřeni jedině po jeho sejmutí (je tedy s výhodou vyšetření naplánovat dle předpokládané výměny senzoru)
 • pacienti s klaustrofobií nebo pacienti se silnými bolestmi mohou být vyšetřeni po předchozí premedikaci, kterou si zajistí u svého lékaře
 • průměr gantry MR přístroje je 60 cm, resp. 70 cm, max. nosnost stolu 200 kg

Co s sebou?

 • žádanku k MR vyšetření
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • kopie nálezů předchozích vyšetření, pokud je pacient podstoupil na jiných pracovištích
 • obrazovou zdravotnickou dokumentaci z jiného zdravotnického zařízení (zaslanou elektronicky pomocí systému ePACS nebo uloženou na CD)
 • příprava viz níže

Příprava k vyšetření

Je vhodné, aby byl zachován dostatečný příjem tekutin, tzn. pacient by neměl přijít na vyšetření dehydratován.

Pro určitá vyšetření (MR břicha, prostaty, MR enterografie) je vyžadována speciální příprava:

 1. MR břicha (jater, slinivky, ledvin)

  V den vyšetření cca 4 hodiny před vyšetřením nejíst, 2 hodiny před vyšetřením nepít.

 2. MR prostaty

  Přibližně po dobu 1 týdne před MR vyšetřením prostaty je nutné dodržovat určitá dietní opatření k zamezení plynatosti tlustého střeva (vyhnout se celozrnným výrobkům, luštěninám apod.). V den vyšetření – cca 2 hodiny před vyšetřením nejíst, dostatečná hydratace.

 3. MR enterografie (vyšetření střev)

Den před vyšetřením: Lehká snídaně a oběd s vyloučením masa (vhodný pouze masový vývar), mléčných výrobků a potravin obsahujících vlákninu (např. zelenina, obiloviny). V době od 12 do 20 hodin vypít 1,5 - 2  litry neperlivé tekutiny.

V den vyšetření: Užít pravidelnou medikaci, jinak nic nejíst, nepít a nekouřit. Dostavit se 1 hodinu před termínem vyšetření na pracoviště magnetické rezonance. Před vyšetřením v průběhu 40 minut pacient vypije cca 1,5 litru tekutiny se Sorbitolem. Z důvodu medikace (Buscopan i.v. - způsobuje poruchy akomodace oka) je po ukončení vyšetření zákaz řízení motorových vozidel, obsluhy strojů a práce ve výškách až do obnovení normálního vidění, tzn. cca za 12 hodin. Nutný doprovod pacienta při cestě domů!

Průběh vyšetření

Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole, které působí na kovové feromagnetické předměty v těle. Z toho důvodu před každým MR vyšetřením musí být vyplněn a podepsán Dotazník k MR vyšetření sloužící k ověření prodělaných operací a výkonů.

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech i vleže na břiše. Pacient leží v úzkém prostoru („tunelu“) po dobu cca 20-50 minut. Hluk doprovázející vyšetření je tlumen použitím sluchátek s hudbou nebo špunty do uší.

Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně dostává mikrofonem pokyny k nádechu či zadržení dechu.

U části MR vyšetření se podává nitrožilně gadoliniová kontrastní látka - buď v rámci zvoleného protokolu (MR břicha, prostaty, MR enterografie, MR prsů) nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu. 

Výsledky vyšetření (vydávání obrazové dokumentace do 18:00 hod.)

Originál lékařského nálezu se vždy odesílá indikujícímu lékaři.
Kopie lékařského nálezu se vydává na základě prokázání totožnosti (OP, cestovní pas, plná moc) bez poplatku.
Kopie obrazové zdravotnické dokumentace na CD/DVD se vydává na žádost lékaře.
Pacient či indikující lékař může požádat o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace do jiného zdravotnického zařízení elektronicky zdarma přes systém ePACS.
Při žádosti zdravotnického zařízení o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace elektronicky je nutné zaslat žádost na e-mail rokycanova@multiscan.cz nebo faxem na 464 007 612

Přístrojové vybavení

(1) Siemens Magnetom Avanto 1,5 T
(2) Siemens Magnetom Skyra 3 T

Pro lékaře

Žádanka na MR vyšetření ke stažení

Informovaný souhlas k vyšetření MR

Provozní doba

Den Hodiny
Po 7:00 – 21:00
Út 7:00 – 21:00
St 7:00 – 21:00
Čt 7:00 – 21:00
7:00 – 21:00
So 7:00 – 21:00
Ne 7:00 – 21:00

Adresa a kontakty

Poliklinika Vektor
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice