prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

464 007 611 / 464 007 613

Radiodiagnostika Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radiodiagnostického oddělení v areálu nemocnice v Pardubicích v červenci roku 2002. Rekonstrukce provozních prostor byla provedena za 2,5 měsíce. Jako první bylo zprovozněno pracoviště počítačového tomografu. V srpnu téhož roku zahájilo provoz pracoviště magnetické rezonance a v září ultrazvukové pracoviště. V roce 2011 prošla pracoviště výraznou inovací obměnou počítačového tomografu a vybudováním odloučeného dalšího pracoviště magnetické rezonance na poliklinice Vektor, téměř v centru Pardubic. Na přelomu let 2015 a 2016 byl v areálu nemocnice demontován původní a již nevyhovující přístroj magnetické rezonance. Náhradou za něj byl na poliklinice Vektor uveden do provozu moderní, technicky velmi vyspělý přístroj se silou magnetického pole 3 Tesla. Svými parametry a doplňkovým vybavením se řadí mezi soudobou špičku v České republice. Současně s touto inovací bylo na poliklinice Vektor vybudováno i skiagrafické pracoviště s nepřímou digitalizací (snímkovací rentgen). Od začátku činnosti do konce roku 2015 bylo na pracovištích radiodiagnostiky vyšetřeno téměř sto tisíc pacientů a uskutečněno více jak dvě stě tisíc vyšetření.

Krédem radiodiagnostického oddělení a jeho pracovníků je poskytovat diagnostickou péči na soudobé špičkové úrovni nejen technologické, ale především interpretačně medicínské.

Tým lékařů je tvořen zkušenými radiodiagnostiky, převážně s mnohaletou praxí nejen v oboru, ale především ve vyšetřování magnetickou rezonancí, počítačovou tomografií, či ultrazvukem. Řada z nich se v minulosti podílela nebo se v současnosti podílí na činnosti Radiologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, někteří jsou vůdčími osobnostmi oboru a v lékařských odborných společnostech, jsou odborné veřejnosti známi svou přednáškovou, publikační a znaleckou aktivitou; ale hlavně, a především, vůdčím motivem jejich činnosti bylo, je a zůstává, být prospěšní svým pacientům a neztratit pocit sounáležitosti s nimi.

Domníváme se, že právě proto je naše pracoviště indikujícími lékaři a jejich pacienty (mnohdy těžce nemocnými), vnímáno jako místo, kde se jim dostává nejen technologicko-diagnostické péče na nejvyšší úrovni, ale také se setkají (jak často říkají, na rozdíl od mnoha jiných pracovišť) s porozuměním pro své pocity a potřeby. Pacienti velmi oceňují velmi krátké objednací lhůty na vyšetření, i tom že na pracovišti magnetické rezonance vyšetřujeme do večerních hodin, včetně sobot a nedělí a že u neurgentních vyšetření si mohou zvolit čas, který jim vyhovuje. U onkologických pacientů se uskutečňuje vyšetření vždy tak, aby obrazová data mohla být bez potíží transformována do všech standardních onkologických ozařovacích programů.

Jsme přesvědčeni, že naše lékařská hodnocení vyšetření jsou nejen odborně excelentní, ale navíc se domníváme, že jsou natolik výstižná, pečlivá a srozumitelná, že i pacient vnímá, že ctíme základní etické pravidlo medicíny, učinit vše pro „blaho pacienta“. Zjistili jsme v průběhu let, že velká většina pacientů naši snahu oceňuje. Proto se asi k nám, když to jejich zdravotní stav vyžaduje, vracejí k vyšetření, a nevyhledávají pomoc jinde. Ne vzácně neváhají vážit cestu i více jak sto kilometrů, třeba i opakovaně.

Počítačová tomografie – CT

Vyšetření uskutečňujeme přístrojem Siemens Somatom Definition AS, který snímá současně 40 datových vrstev. Přístroj je speciálně konstruovaný pro potřeby simulace ozařování a od běžných počítačových tomografů se odlišuje tím, že má zřetelně větší průměr vyšetřovacího otvoru, do něhož se vsouvá lůžko s pacientem. Proto se do něj bez problémů vejdou i velmi objemní pacienti. Větší vyšetřovací otvor je nezbytný proto, že obrazy pro výpočty a simulace ozařování je nutno snímat v identických polohách, v jakých bude pacient ozařován. Ty jsou mnohdy prostorově náročnější, než běžné polohy v rutinní diagnostice.

Kvalita výsledných obrazů oproti obrazům z běžných výpočetních tomografů však tím není snížena, spíše naopak, neboť přístroj s větším vyšetřovacím otvorem musí být vybaven velmi náročným detekčním a výpočetním systémem.
Přístroj, jako všechny moderní CT přístroje, je celotělový, což znamená že jím lze vyšetřovat kteroukoliv krajinu těla a najednou lze zobrazit pole dlouhé až 160 cm.

Diagnostické zobrazování se děje v odpolední směně, v dopolední směně přístroj slouží jako CT simulátor ozařování.

Detailní informace týkající se CT vyšetření naleznete zde:

Magnetická rezonance

Vyšetření provádíme na přístroji Siemens Magnetom Avanto (s intenzitou magnetického pole 1,5 T, pořízen v roce 2012) a na přístroji Siemens Magnetom Skyra (s intenzitou magnetického pole 3 T, pořízen koncem roku 2015). Přístroj je umístěný v tzv. Faradayově kleci, která zajistí odrušení signálů zvnějšku. Průměrná doba vyšetření se může pohybovat od 15 min. až do 1 hod., v závislosti na druhu a způsobu vyšetření. Vyšetření magentickou rezonancí je velmi žádoucí pro většinu lékařských oborů, poskytuje mnoho cenných diagnostických informací, které nelze získat jinými diagnostickými modalitami buď vůbec, anebo za cenu invazivního vyšetření (jako např. při zobrazení cévního řečiště). Další významnou předností je, že při vyšetřeních magnetickou rezonancí nebyly za více jak pětatřicet let jejího užívání v medicíně prokázány žádné škodlivé účinky na lidský organizmus.

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Vyšetření provádíme na přístroji – Logiq 7 GE Medical Systems (zakoupený v roce 2006). Ultrazvukový přístroj se skládá z počítačové jednotky s rekonstrukčním softwarem a nejméně z jedné ultrazvukové sondy. Sonda funguje jako vysílač i přijímač ultrazvukových vln. Princip ultrazvukového přístroje spočívá v tom, že při šíření ultrazvukových vln různorodým prostředím dochází k jejich odrazu. Odrazy nejsou vždy stejné a jsou závislé na prostředí, kterým vlna prochází. Odrazy jsou zpětně přijímány sondou a software na základě naměřených hodnot rekonstruuje UZ obraz. Ultrazvukovým vyšetřením se nedají vyšetřit kosti a orgány obsahující plyn (vzduch).

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde:

Magnetická rezonance

Kontakt na pracoviště: 464 007 611 / 464 007 613

Důležité informace

Umístění pracoviště

Pracoviště magnetické rezonance se nachází v přízemí Polikliniky Vektor, Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice. 

GPS souřadnice: 50⁰1’49.579”N 15⁰46’28.939”E

Objednávání

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt nejen v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale v celé České republice.

 • Objednat se lze osobně nebo telefonicky

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) provádíme na základě lékařského doporučení.

Lékařské doporučení (žádanku) vystaví odborný, popř. praktický lékař na základě klinického vyšetření.

Na žádost pacienta lze MR vyšetření provést za přímou úhradu bez lékařského doporučení.

Omezení týkající se MR vyšetření

 • MR vyšetření nemohou podstoupit osoby:
 1. s kardiostimulátory (vyjma MR kompatibilních kardiostimulátorů). Na našem pracovišti pacienty s MR kompatibilním kardiostimulátorem NEVYŠETŘUJEME.

 2. s dalšími elektronickými prostředky (neurostimulátor, kochleární implantát)

 3. s pooperačními cévními svorkami v mozku (pokud neurochirurgem není potvrzeno, že užitý materiál je MR kompatibilní)

 4. s kovovými cizími předměty v oku (špony)

 5. s inzulínovou pumpou

 • ostatní omezení:
 1. nedoporučujeme vyšetřovat ženy v prvních třech měsících těhotenství

 2.  kojící ženy lze na MR vyšetřit. V případě nutnosti podání kontrastní látky obdrží pacientka podrobné informace od personálu magnetické rezonance

 3.  pacienti s kloubními náhradami, kovovými svorkami v těle, umělými srdečními chlopněmi či šrouby nebo dlahami mohou podstoupit MR vyšetření, pokud jsou uvedené předměty v těle déle než 6 týdnů

 4.  pacienti s klaustrofobií nebo pacienti se silnými bolestmi mohou být vyšetřeni po předchozí premedikaci, kterou si zajistí u svého lékaře

 5.  průměr gantry MR přístroje je 60 cm, resp. 70 cm, max. nosnost stolu 200 kg

Co s sebou?

 • žádanku k MR vyšetření
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • kopie nálezů předchozích vyšetření, pokud je pacient podstoupil na jiných pracovištích
 • obrazovou zdravotnickou dokumentaci z jiného zdravotnického zařízení (zaslanou elektronicky pomocí systému ePACS nebo uloženou na CD)
 • příprava viz níže

Příprava k vyšetření

Je vhodné, aby byl zachován dostatečný příjem tekutin, tzn. pacient by neměl přijít na vyšetření dehydratován.

Pro určitá vyšetření (MR břicha, prostaty, MR enterografie) je vyžadována speciální příprava:

 1. MR břicha (jater, slinivky, ledvin)

  V den vyšetření cca 4 hodiny před vyšetřením nejíst, 2 hodiny před vyšetřením nepít.

 2. MR prostaty

  Přibližně po dobu 1 týdne před MR vyšetřením prostaty je nutné dodržovat určitá dietní opatření k zamezení plynatosti tlustého střeva (vyhnout se celozrnným výrobkům, luštěninám apod.). V den vyšetření – cca 2 hodiny před vyšetřením nejíst, dostatečná hydratace.

 3. MR enterografie (vyšetření střev)

Den před vyšetřením: Lehká snídaně a oběd s vyloučením masa (vhodný pouze masový vývar), mléčných výrobků a potravin obsahujících vlákninu (např. zelenina, obiloviny). V době od 12 do 20 hodin vypít 1,5 - 2 litry neperlivé tekutiny.

V den vyšetření: Užít pravidelnou medikaci, jinak nic nejíst, nepít a nekouřit. Dostavit se 1 hodinu před termínem vyšetření na pracoviště magnetické rezonance. Před vyšetřením v průběhu 40 minut pacient vypije cca 1,5 litru tekutiny se Sorbitolem. Z důvodu medikace (Buscopan i.v. - způsobuje poruchy akomodace oka) je po ukončení vyšetření zákaz řízení motorových vozidel, obsluhy strojů a práce ve výškách až do obnovení normálního vidění, tzn. cca za 12 hodin. Nutný doprovod pacienta při cestě domů!

Průběh vyšetření

Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole, které působí na kovové feromagnetické předměty v těle. Z toho důvodu před každým MR vyšetřením musí být vyplněn a podepsán Dotazník k MR vyšetření sloužící k ověření prodělaných operací a výkonů.

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech i vleže na břiše. Pacient leží v úzkém prostoru („tunelu“) po dobu cca 20-50 minut. Hluk doprovázející vyšetření je tlumen použitím sluchátek s hudbou nebo špunty do uší.

Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně dostává mikrofonem pokyny k nádechu či zadržení dechu.

U části MR vyšetření se podává nitrožilně gadoliniová kontrastní látka - buď v rámci zvoleného protokolu (MR břicha, prostaty, MR enterografie, MR prsů) nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu. 

Výsledky vyšetření

Originál lékařského nálezu se vždy odesílá indikujícímu lékaři.

Kopie lékařského nálezu se vydává na základě prokázání totožnosti (OP, cestovní pas, plná moc) bez poplatku.

Kopie obrazové zdravotnické dokumentace na CD/DVD se vydává na žádost lékaře.

Pacient či indikující lékař může požádat o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace do jiného zdravotnického zařízení elektronicky zdarma přes systém ePACS.

Při žádosti zdravotnického zařízení o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace elektronicky je nutné zaslat žádost na e-mail rokycanova@multiscan.cz nebo faxem na 464 007 612. 

Přístrojové vybavení

(1) Siemens Magnetom Avanto 1,5 T
(2) Siemens Magnetom Skyra 3 T

Pro lékaře

Žádanka na MR vyšetření ke stažení zde

Provozní doba

Den Hodiny
- Po-Ne 7:00 – 21:30
včetně svátků

Adresa a kontakty

Poliklinika Vektor
Rokycanova 2798
532 02 Pardubice