prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

464 007 611 / 464 007 613

Radiodiagnostika Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radiodiagnostického oddělení v areálu nemocnice v Pardubicích v červenci roku 2002. Rekonstrukce provozních prostor byla provedena za 2,5 měsíce. Jako první bylo zprovozněno pracoviště počítačového tomografu. V srpnu téhož roku zahájilo provoz pracoviště magnetické rezonance a v září ultrazvukové pracoviště. V roce 2011 prošla pracoviště výraznou inovací obměnou počítačového tomografu a vybudováním odloučeného dalšího pracoviště magnetické rezonance na poliklinice Vektor, téměř v centru Pardubic. Na přelomu let 2015 a 2016 byl v areálu nemocnice demontován původní a již nevyhovující přístroj magnetické rezonance. Náhradou za něj byl na poliklinice Vektor uveden do provozu moderní, technicky velmi vyspělý přístroj se silou magnetického pole 3 Tesla. Svými parametry a doplňkovým vybavením se řadí mezi soudobou špičku v České republice. Současně s touto inovací bylo na poliklinice Vektor vybudováno i skiagrafické pracoviště s nepřímou digitalizací (snímkovací rentgen). Od začátku činnosti do konce roku 2015 bylo na pracovištích radiodiagnostiky vyšetřeno téměř sto tisíc pacientů a uskutečněno více jak dvě stě tisíc vyšetření.

Krédem radiodiagnostického oddělení a jeho pracovníků je poskytovat diagnostickou péči na soudobé špičkové úrovni nejen technologické, ale především interpretačně medicínské.

Tým lékařů je tvořen zkušenými radiodiagnostiky, převážně s mnohaletou praxí nejen v oboru, ale především ve vyšetřování magnetickou rezonancí, počítačovou tomografií, či ultrazvukem. Řada z nich se v minulosti podílela nebo se v současnosti podílí na činnosti Radiologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, někteří jsou vůdčími osobnostmi oboru a v lékařských odborných společnostech, jsou odborné veřejnosti známi svou přednáškovou, publikační a znaleckou aktivitou; ale hlavně, a především, vůdčím motivem jejich činnosti bylo, je a zůstává, být prospěšní svým pacientům a neztratit pocit sounáležitosti s nimi.

Domníváme se, že právě proto je naše pracoviště indikujícími lékaři a jejich pacienty (mnohdy těžce nemocnými), vnímáno jako místo, kde se jim dostává nejen technologicko-diagnostické péče na nejvyšší úrovni, ale také se setkají (jak často říkají, na rozdíl od mnoha jiných pracovišť) s porozuměním pro své pocity a potřeby. Pacienti velmi oceňují velmi krátké objednací lhůty na vyšetření, i tom že na pracovišti magnetické rezonance vyšetřujeme do večerních hodin, včetně sobot a nedělí a že u neurgentních vyšetření si mohou zvolit čas, který jim vyhovuje. U onkologických pacientů se uskutečňuje vyšetření vždy tak, aby obrazová data mohla být bez potíží transformována do všech standardních onkologických ozařovacích programů.

Jsme přesvědčeni, že naše lékařská hodnocení vyšetření jsou nejen odborně excelentní, ale navíc se domníváme, že jsou natolik výstižná, pečlivá a srozumitelná, že i pacient vnímá, že ctíme základní etické pravidlo medicíny, učinit vše pro „blaho pacienta“. Zjistili jsme v průběhu let, že velká většina pacientů naši snahu oceňuje. Proto se asi k nám, když to jejich zdravotní stav vyžaduje, vracejí k vyšetření, a nevyhledávají pomoc jinde. Ne vzácně neváhají vážit cestu i více jak sto kilometrů, třeba i opakovaně.

Počítačová tomografie – CT

Vyšetření uskutečňujeme přístrojem Siemens Somatom Definition AS, který snímá současně 40 datových vrstev. Přístroj je speciálně konstruovaný pro potřeby simulace ozařování a od běžných počítačových tomografů se odlišuje tím, že má zřetelně větší průměr vyšetřovacího otvoru, do něhož se vsouvá lůžko s pacientem. Proto se do něj bez problémů vejdou i velmi objemní pacienti. Větší vyšetřovací otvor je nezbytný proto, že obrazy pro výpočty a simulace ozařování je nutno snímat v identických polohách, v jakých bude pacient ozařován. Ty jsou mnohdy prostorově náročnější, než běžné polohy v rutinní diagnostice.

Kvalita výsledných obrazů oproti obrazům z běžných výpočetních tomografů však tím není snížena, spíše naopak, neboť přístroj s větším vyšetřovacím otvorem musí být vybaven velmi náročným detekčním a výpočetním systémem.
Přístroj, jako všechny moderní CT přístroje, je celotělový, což znamená že jím lze vyšetřovat kteroukoliv krajinu těla a najednou lze zobrazit pole dlouhé až 160 cm.

Diagnostické zobrazování se děje v odpolední směně, v dopolední směně přístroj slouží jako CT simulátor ozařování.

Detailní informace týkající se CT vyšetření naleznete zde:

Magnetická rezonance

Vyšetření provádíme na přístroji Siemens Magnetom Avanto (s intenzitou magnetického pole 1,5 T, pořízen v roce 2012) a na přístroji Siemens Magnetom Skyra (s intenzitou magnetického pole 3 T, pořízen koncem roku 2015). Přístroj je umístěný v tzv. Faradayově kleci, která zajistí odrušení signálů zvnějšku. Průměrná doba vyšetření se může pohybovat od 15 min. až do 1 hod., v závislosti na druhu a způsobu vyšetření. Vyšetření magentickou rezonancí je velmi žádoucí pro většinu lékařských oborů, poskytuje mnoho cenných diagnostických informací, které nelze získat jinými diagnostickými modalitami buď vůbec, anebo za cenu invazivního vyšetření (jako např. při zobrazení cévního řečiště). Další významnou předností je, že při vyšetřeních magnetickou rezonancí nebyly za více jak pětatřicet let jejího užívání v medicíně prokázány žádné škodlivé účinky na lidský organizmus.

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Vyšetření provádíme na přístroji – Logiq 7 GE Medical Systems (zakoupený v roce 2006). Ultrazvukový přístroj se skládá z počítačové jednotky s rekonstrukčním softwarem a nejméně z jedné ultrazvukové sondy. Sonda funguje jako vysílač i přijímač ultrazvukových vln. Princip ultrazvukového přístroje spočívá v tom, že při šíření ultrazvukových vln různorodým prostředím dochází k jejich odrazu. Odrazy nejsou vždy stejné a jsou závislé na prostředí, kterým vlna prochází. Odrazy jsou zpětně přijímány sondou a software na základě naměřených hodnot rekonstruuje UZ obraz. Ultrazvukovým vyšetřením se nedají vyšetřit kosti a orgány obsahující plyn (vzduch).

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde:

CT - počítačová tomografie

Kontakt na pracoviště: 464 007 611 / 464 007 613

Důležité informace

Objednávání

Osobně na naší recepci v Rokycanově ulici (je v přízemí polikliniky Vektor v Rokycanově ulici, kde máme pracoviště magnetické rezonance a skiagrafie, tedy jinde, než je CT pracoviště, to je v areálu nemocnice, a je bez recepce!) nebo telefonicky našim recepčním na libovolné číslo z uvedených pevných linek 464 007 611, 464 007 613 či mobilního operátora 721 198 865, v případě potřeby budete spojeni s dalšími našimi pracovníky.

Chce-li poslat žádanku faxem, pak na číslo 464 007 612. Chcete-li se dotázat mailem recepce, pak na adresu rokycanova@multiscan.cz. Chce-li se objednat mailem nebo posíláte-li žádanku faxem je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás.

Naše pracoviště – v souladu s platnou legislativou – bez lékařského doporučení jen na žádost pacienta neprovádí žádné vyšetření ionizujícím zářením (tedy rentgenové snímky nebo CT vyšetření). Lékařské doporučení musí vycházet z klinického vyšetření a nemůže je na žádost pacienta vystavit lékař oboru radiologie a zobrazovací metody – radiodiagnostik.

Z vyšetření CT jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Při vyšetření CT může být žádoucí, aby pacientovi do žíly byla podána diagnostická látka, tak zvaná kontrastní látka. Smyslem její aplikace je zobrazit odchylky, chorobné stavy, které bez jejího podání nejsou zjistitelné buď vůbec nebo velmi špatně a nespolehlivě. Kontrastní látky pro CT vyšetření (organické sloučeniny jódu) mohou mít občas nepříjemné nežádoucí účinky; jejich výskytu lze do značné míry předejít modifikovanou volbou vyšetření nebo cíleným preventivním podáním některých léků. Nežádoucí reakce mohou být výraznější nebo jejich zvládání komplikovanější, pokud pacient není lačný. (Jste-li alergik nebo jste v minulosti měl nepříjemnou reakci na aplikaci kontrastní látky, prosíme, nezapomeňte nám to při objednávání sdělit.)

Proto před plánovaným vyšetřením CT je žádoucí, aby pacient byl lačný, což znamená, že přibližně čtyři až šest hodin nic nejí. Přitom však nemá výrazněji omezovat příjem tekutin, aby nebyl žíznivý. Je vhodné, aby se pacient dostavil o něco dříve, než je plánovaný čas jeho vyšetření, aby se před vyšetřením mohl vyprázdnit.

Před CT vyšetřením břicha bude pacientovi před vyšetřením podán k vypití roztok kontrastní látky. Jeho účelem je dobré zobrazení střevních kliček a jejich odlišení od jiných, případně chorobných, struktur. Tyto roztoky bývají v intervalu do tří hodin projímavé, a proto by pacient, který po vyšetření bude odjíždět na větší vzdálenost veřejným dopravním prostředkem s tím měl raději počítat; pokud je odkázán na autobus, cestu případně i o několik hodin odložit. O tom, že mu bude podán k vypití roztok, je pacient informován již při objednávání vyšetření. Pití se neděje najednou, ale pije se postupně po doušcích v intervalu několika desítek minut. Pacient bude proto i informován, o kolik dříve se má dostavit před plánovaným časem vyšetření.

Zásady přípravy před vyšetřeními jsou dobře známy zdravotnickým pracovníkům, kteří Vás na vyšetření posílají nebo objednávají a pokud se tedy neobjednáváte sami, nerozpakujte se jich na přípravu zeptat. Jste-li již k nám objednáni a nejste si jisti, jak se náležitě připravit, raději nám zavolejte. Je škoda, když vyšetření je zbytečně znehodnocováno tím, že pacient nevěděl, jak se – v podstatě nenáročně – na vyšetření správně připravit.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se na vyšetření máte objednat sami, a pokud Vám telefonická komunikace nečiní potíže, je vždy lepší, když nám spíše zavoláte osobně, než abyste to ponechávali rodinným příslušníkům.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle nejpozději následující pracovní den.

Přístrojové vybavení

Siemens Somatom Definition AS (40 slices)

Umístění pracoviště

CT pracoviště je v areálu Pardubické nemocnice, prvé patro budovy ozařoven [č. 30] (vlevo od hlavního vchodu do nemocnice)

Pro lékaře

Žádanka na CT vyšetření ke stažení zde

Provozní doba

Den Hodiny
- Po-Pá 14:00 – 19:00
většina pracovních dnů