prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

464 007 611 / 464 007 613

Radiodiagnostika Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radiodiagnostického oddělení v areálu nemocnice v Pardubicích v červenci roku 2002. Rekonstrukce provozních prostor byla provedena za 2,5 měsíce. Jako první bylo zprovozněno pracoviště počítačového tomografu. V srpnu téhož roku zahájilo provoz pracoviště magnetické rezonance a v září ultrazvukové pracoviště. V roce 2011 prošla pracoviště výraznou inovací obměnou počítačového tomografu a vybudováním odloučeného dalšího pracoviště magnetické rezonance na poliklinice Vektor, téměř v centru Pardubic. Na přelomu let 2015 a 2016 byl v areálu nemocnice demontován původní a již nevyhovující přístroj magnetické rezonance. Náhradou za něj byl na poliklinice Vektor uveden do provozu moderní, technicky velmi vyspělý přístroj se silou magnetického pole 3 Tesla. Svými parametry a doplňkovým vybavením se řadí mezi soudobou špičku v České republice. Současně s touto inovací bylo na poliklinice Vektor vybudováno i skiagrafické pracoviště s nepřímou digitalizací (snímkovací rentgen). Od začátku činnosti do konce roku 2015 bylo na pracovištích radiodiagnostiky vyšetřeno téměř sto tisíc pacientů a uskutečněno více jak dvě stě tisíc vyšetření.

Krédem radiodiagnostického oddělení a jeho pracovníků je poskytovat diagnostickou péči na soudobé špičkové úrovni nejen technologické, ale především interpretačně medicínské.

Tým lékařů je tvořen zkušenými radiodiagnostiky, převážně s mnohaletou praxí nejen v oboru, ale především ve vyšetřování magnetickou rezonancí, počítačovou tomografií, či ultrazvukem. Řada z nich se v minulosti podílela nebo se v současnosti podílí na činnosti Radiologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, někteří jsou vůdčími osobnostmi oboru a v lékařských odborných společnostech, jsou odborné veřejnosti známi svou přednáškovou, publikační a znaleckou aktivitou; ale hlavně, a především, vůdčím motivem jejich činnosti bylo, je a zůstává, být prospěšní svým pacientům a neztratit pocit sounáležitosti s nimi.

Domníváme se, že právě proto je naše pracoviště indikujícími lékaři a jejich pacienty (mnohdy těžce nemocnými), vnímáno jako místo, kde se jim dostává nejen technologicko-diagnostické péče na nejvyšší úrovni, ale také se setkají (jak často říkají, na rozdíl od mnoha jiných pracovišť) s porozuměním pro své pocity a potřeby. Pacienti velmi oceňují velmi krátké objednací lhůty na vyšetření, i tom že na pracovišti magnetické rezonance vyšetřujeme do večerních hodin, včetně sobot a nedělí a že u neurgentních vyšetření si mohou zvolit čas, který jim vyhovuje. U onkologických pacientů se uskutečňuje vyšetření vždy tak, aby obrazová data mohla být bez potíží transformována do všech standardních onkologických ozařovacích programů.

Jsme přesvědčeni, že naše lékařská hodnocení vyšetření jsou nejen odborně excelentní, ale navíc se domníváme, že jsou natolik výstižná, pečlivá a srozumitelná, že i pacient vnímá, že ctíme základní etické pravidlo medicíny, učinit vše pro „blaho pacienta“. Zjistili jsme v průběhu let, že velká většina pacientů naši snahu oceňuje. Proto se asi k nám, když to jejich zdravotní stav vyžaduje, vracejí k vyšetření, a nevyhledávají pomoc jinde. Ne vzácně neváhají vážit cestu i více jak sto kilometrů, třeba i opakovaně.

Počítačová tomografie – CT

Vyšetření uskutečňujeme přístrojem Siemens Somatom Definition AS, který snímá současně 40 datových vrstev. Přístroj je speciálně konstruovaný pro potřeby simulace ozařování a od běžných počítačových tomografů se odlišuje tím, že má zřetelně větší průměr vyšetřovacího otvoru, do něhož se vsouvá lůžko s pacientem. Proto se do něj bez problémů vejdou i velmi objemní pacienti. Větší vyšetřovací otvor je nezbytný proto, že obrazy pro výpočty a simulace ozařování je nutno snímat v identických polohách, v jakých bude pacient ozařován. Ty jsou mnohdy prostorově náročnější, než běžné polohy v rutinní diagnostice.

Kvalita výsledných obrazů oproti obrazům z běžných výpočetních tomografů však tím není snížena, spíše naopak, neboť přístroj s větším vyšetřovacím otvorem musí být vybaven velmi náročným detekčním a výpočetním systémem.
Přístroj, jako všechny moderní CT přístroje, je celotělový, což znamená že jím lze vyšetřovat kteroukoliv krajinu těla a najednou lze zobrazit pole dlouhé až 160 cm.

Diagnostické zobrazování se děje v odpolední směně, v dopolední směně přístroj slouží jako CT simulátor ozařování.

Detailní informace týkající se CT vyšetření naleznete zde:

Magnetická rezonance

Vyšetření provádíme na přístroji Siemens Magnetom Avanto (s intenzitou magnetického pole 1,5 T, pořízen v roce 2012) a na přístroji Siemens Magnetom Skyra (s intenzitou magnetického pole 3 T, pořízen koncem roku 2015). Přístroj je umístěný v tzv. Faradayově kleci, která zajistí odrušení signálů zvnějšku. Průměrná doba vyšetření se může pohybovat od 15 min. až do 1 hod., v závislosti na druhu a způsobu vyšetření. Vyšetření magentickou rezonancí je velmi žádoucí pro většinu lékařských oborů, poskytuje mnoho cenných diagnostických informací, které nelze získat jinými diagnostickými modalitami buď vůbec, anebo za cenu invazivního vyšetření (jako např. při zobrazení cévního řečiště). Další významnou předností je, že při vyšetřeních magnetickou rezonancí nebyly za více jak pětatřicet let jejího užívání v medicíně prokázány žádné škodlivé účinky na lidský organizmus.

Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde:

Ultrazvuk

Vyšetření provádíme na přístroji – Logiq 7 GE Medical Systems (zakoupený v roce 2006). Ultrazvukový přístroj se skládá z počítačové jednotky s rekonstrukčním softwarem a nejméně z jedné ultrazvukové sondy. Sonda funguje jako vysílač i přijímač ultrazvukových vln. Princip ultrazvukového přístroje spočívá v tom, že při šíření ultrazvukových vln různorodým prostředím dochází k jejich odrazu. Odrazy nejsou vždy stejné a jsou závislé na prostředí, kterým vlna prochází. Odrazy jsou zpětně přijímány sondou a software na základě naměřených hodnot rekonstruuje UZ obraz. Ultrazvukovým vyšetřením se nedají vyšetřit kosti a orgány obsahující plyn (vzduch).

Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde:

CT - počítačová tomografie

Kontakt na pracoviště: 464 007 611 / 464 007 613

Důležité informace

Umístění pracoviště
 
Pracoviště CT se nachází v 1. patře budovy č. 30 (ozařovny) v areálu Pardubické nemocnice, vlevo od hlavního vchodu.
 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
 
Objednávání 
 • telefonicky nebo osobně
 • k vyšetření je nutná žádanka, kterou vystaví odborný, popř. praktický lékař na základě klinického vyšetření. 
Co s sebou?
 • žádanku k CT vyšetření
 • kartičku pojišťovny
 • kopie nálezů předchozích vyšetření, pokud je pacient podstoupil na jiných pracovištích
 • obrazovou zdravotnickou dokumentaci z jiného zdravotnického zařízení (zaslanou elektronicky pomocí systému ePACS nebo uloženou na CD)
 • výsledky odběrů krve (funkce ledvin - urea, kreatinin - ne starší než 3 týdny), viz příprava níže
Příprava k vyšetření
 
1. CT vyšetření břicha, hrudníku, mozku
 • den před a den po CT vyšetření všeobecně zvýšit příjem tekutin (obzvláště důležité u starších osob a v teplých letních měsících)
 • 4 hodiny před vyšetřením nejíst  
 • nitrožilní podání kontrastní látky je podmíněno znalostí výsledků odběrů krve (urea, kreatinin)
 • u pacientů s cukrovkou užívajících perorální antidiabetika (biquanidy) je nutná konzultace s indikujícím lékařem ohledně jejich případného vysazení 48 hodin před CT vyšetřením
2. CT vyšetření páteře, končetin
 • 4 hodiny před vyšetřením nejíst

Průběh vyšetření

Před vyšetřením břicha a malé pánve pacient popíjí max. 2 hodiny roztok s kontrastní látkou. Je nutné s touto časovou prodlevou počítat. 

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech i vleže na břiše. Pacient leží v prostoru „tunelu“ po dobu cca 10 minut. Při CT vyšetření se obvykle podává kontrastní látka do žíly. Smyslem aplikace je zobrazit odchylky, které bez jejího podání nejsou zjistitelné, nebo jen špatně a nespolehlivě.

Po ukončení vyšetření s nitrožilním podáním kontrastní látky pacient zůstane ještě půl hodiny v čekárně na pozorování. Poté odchází pryč.

Výsledky vyšetření

Originál lékařského nálezu se vždy odesílá indikujícímu lékaři.

Kopie lékařského nálezu se vydává na základě prokázání totožnosti (OP, cestovní pas, plná moc) bez poplatku, ale pozor, nikoliv v nemocnici, ale v Rokycanově ulici, poliklinika Vektor, pracoviště Multiscanu.

Kopii obrazové zdravotnické dokumentace na CD/DVD se vydává na žádost lékaře.

Pacient či indikující lékař může požádat o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace do jiného zdravotnického zařízení elektronicky zdarma přes systém ePACS.

Při žádosti zdravotnického zařízení o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace elektronicky je nutné zaslat žádost (Formulář žádosti icon zde) na e-mail rokycanova@multiscan.cz případně faxem na +420 464 007 612.

Přístrojové vybavení

·        Siemens Somatom Definition AS (40 slices)

Pro lékaře

Žádanka na CT vyšetření ke stažení zde

Provozní doba

Den Hodiny
- Po-Pá 14:00 – 19:00
většina pracovních dnů

Adresa a kontakty

Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice