prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

466 686 500

Radiodiagnostika Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radiodiagnostického oddělení v areálu nemocnice v Pardubicích v červenci roku 2002. Jako první bylo zprovozněno pracoviště počítačového tomografu, následně zahájilo provoz pracoviště magnetické rezonance a ultrazvuku. V roce 2011 prošla pracoviště výraznou inovací obměnou počítačového tomografu a vybudováním odloučeného dalšího pracoviště magnetické rezonance na poliklinice Vektor v Pardubicích, pro něž byl zakoupen přístroj pro magnetickou rezonanci se silou magnetického pole 1,5 Tesla. Na přelomu let 2015 a 2016 byl v areálu nemocnice demontován původní a již nevyhovující přístroj magnetické rezonance a náhradou za něj byl na poliklinice Vektor uveden do provozu moderní, technicky velmi vyspělý přístroj se silou magnetického pole 3 Tesla. Současně s touto inovací bylo na poliklinice Vektor vybudováno i skiagrafické pracoviště s nepřímou digitalizací (diagnostický rentgen).

Krédem radiodiagnostického oddělení a jeho pracovníků je poskytovat diagnostickou péči na soudobé špičkové úrovni nejen technologické, ale především interpretačně medicínské.

Tým lékařů je tvořen zkušenými radiodiagnostiky s mnohaletou praxí v oboru, především ve vyšetřování magnetickou rezonancí, počítačovou tomografií, či ultrazvukem.

Počítačová tomografie – CT

Vyšetření uskutečňujeme za pomoci přístroje Siemens Somatom Definition AS, který snímá současně 40 datových vrstev.

Přístroj je speciálně konstruovaný pro potřeby simulace ozařování, což ovšem nebrání jeho použití pro běžná diagnostická vyšetření.

Přístrojem lze vyšetřovat kteroukoliv krajinu těla. Tento typ vyšetření se nejčastěji používá pro vyšetření hrudníku, břicha a pánve.

 Detailní informace týkající se CT vyšetření naleznete zde.

Magnetická rezonance

Vyšetření provádíme na přístroji Siemens Magnetom Avanto (s intenzitou magnetického pole 1,5 T) a na přístroji Siemens Magnetom Skyra (s intenzitou magnetického pole 3 T).

Na našem pracovišti nabízíme poměrně širokou škálu MR vyšetření, mezi jinými MR vyšetření mozku, páteře, kloubů, břišní a pánevní orgány nebo MR angiografii.

 Detailní informace týkající se MR vyšetření naleznete zde.

Ultrazvuk

Vyšetření provádíme na přístroji Logiq 8 XDclear od společnosti GE Healthcare. Plně digitální ultrazvukový systém se vyznačuje unikátní technologií vysílání, přijímání a zpracování ultrazvukového signálu poskytující maximální kvalitu zobrazení ve všech zobrazovacích módech.

Systém vyniká jednoduchou obsluhou zejména díky pomocnému barevnému dotykovému LCD displeji. Ultrazvuk disponuje 23" monitorem s vysokým rozlišením a elektronicky přepínatelnými 4 aktivními porty pro připojení elektronických sond.

K dispozici jsou sondy pro zobrazování břišních orgánů, měkkých tkání, cév, srdce a vyšetřování malých dětí.

 Detailní informace týkající se UZ vyšetření naleznete zde.

Rentgen

Vyšetření provádíme na přístroji Fomei Covator s nepřímou digitální skiagrafií.

Jsme schopni uskutečnit běžná skiagrafická vyšetření.

 Detailní informace týkající se RTG vyšetření naleznete zde.

 

CT - počítačová tomografie

Kontakt na pracoviště: 466 686 500

Umístění pracoviště

Pracoviště CT se nachází v 1. patře budovy č. 30 (ozařovny) v areálu Pardubické nemocnice, vlevo od hlavního vchodu.
 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Objednávání (do 18:00 hod.)

 • telefonicky nebo osobně
 • k vyšetření je nutná žádanka, kterou vystaví odborný, popř. praktický lékař na základě klinického vyšetření. 

Co s sebou?

 • žádanku k CT vyšetření
 • kartičku pojišťovny
 • kopie nálezů předchozích vyšetření, pokud je pacient podstoupil na jiných pracovištích
 • obrazovou zdravotnickou dokumentaci z jiného zdravotnického zařízení (zaslanou elektronicky pomocí systému ePACS nebo uloženou na CD)
 • výsledky odběrů krve (funkce ledvin - urea, kreatinin - ne starší než 3 týdny), viz příprava níže

Příprava k vyšetření

1. CT vyšetření břicha, hrudníku, mozku
 • den před a den po CT vyšetření všeobecně zvýšit příjem tekutin (obzvláště důležité u starších osob a v teplých letních měsících)
 • 4 hodiny před vyšetřením nejíst  
 • nitrožilní podání kontrastní látky je podmíněno znalostí výsledků odběrů krve (urea, kreatinin)
 • u pacientů s cukrovkou užívajících perorální antidiabetika (biquanidy) je nutná konzultace s indikujícím lékařem ohledně jejich případného vysazení 48 hodin před CT vyšetřením
2. CT vyšetření páteře, končetin
 • 4 hodiny před vyšetřením nejíst

Průběh vyšetření

Před vyšetřením břicha a malé pánve pacient popíjí max. 2 hodiny roztok s kontrastní látkou. Je nutné s touto časovou prodlevou počítat. 

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech i vleže na břiše. Pacient leží v prostoru „tunelu“ po dobu cca 10 minut. Při CT vyšetření se obvykle podává kontrastní látka do žíly. Smyslem aplikace je zobrazit odchylky, které bez jejího podání nejsou zjistitelné, nebo jen špatně a nespolehlivě.

Po ukončení vyšetření s nitrožilním podáním kontrastní látky pacient zůstane ještě půl hodiny v čekárně na pozorování. Poté odchází pryč.

Výsledky vyšetření (vydávání obrazové dokumentace do 18:00 hod.)

Originál lékařského nálezu se vždy odesílá indikujícímu lékaři.
Kopie lékařského nálezu se vydává na základě prokázání totožnosti (OP, cestovní pas, plná moc) bez poplatku, ale pozor, nikoliv v nemocnici, ale v Rokycanově ulici, poliklinika Vektor, pracoviště Multiscanu.
Kopii obrazové zdravotnické dokumentace na CD/DVD se vydává na žádost lékaře.

Pacient či indikující lékař může požádat o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace do jiného zdravotnického zařízení elektronicky zdarma přes systém ePACS.

Při žádosti zdravotnického zařízení o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace elektronicky je nutné zaslat žádost (Formulář žádosti icon zde) na e-mail rokycanova@multiscan.cz případně faxem na +420 464 007 612.

Přístrojové vybavení

·        Siemens Somatom Definition AS (40 slices)

Pro lékaře

Žádanka na CT vyšetření ke stažení

Informovaný souhlas na CT vyšetření

Provozní doba

Den Hodiny
- Po 14:00 – 19:00
- Út 14:00 – 19:00
- St 14:00 – 19:00
- Čt 14:00 – 19:00
- 14:00 – 19:00

Adresa a kontakty

Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice