prohlédnout si oddělení ×

Onkologické a radiologické centrum Pardubice

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje poskytuje léčbu většiny forem zhoubných novotvarů, a to díky odborným znalostem a zkušenostem našich odborníků i modernímu přístrojovému vybavení.

Společnost Multiscan začala v pardubické nemocnici působit v polovině roku 2002 a poskytuje péči o nemocné Pardubického kraje v odbornosti klinické a radiační onkologie.  V souladu s koncepcí onkologické péče v Pardubickém kraji v roce 2005 zajistila společnost Multiscan činnost ambulance klinické onkologie ve Svitavách a v roce 2006 převzala onkologické ambulance v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí.

Z  iniciativy a s financováním společností Multiscan pak byla v Pardubické krajské nemocnici vybudována i moderní lůžková část. V polovině roku 2009, ve snaze stále zvyšovat kvalitu poskytované péče, zahájilo provoz Oddělení centrální přípravy cytostatik dceřinné společnosti Multiscan Pharma s.r.o. Na tomto oddělení jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním za přísných hygienických a bezpečnostních opatření připravovány léčivé přípravky pro všechny ambulance klinické onkologie  společnosti Multiscan v kraji a lůžková oddělení Nemocnice pardubického kraje.

V roce 2010 bylo za podpory financí z EU významně modernizováno přístrojové vybavení Onkologického centra Multiscan. Konkrétně jde nejmodernější počítačový tomograf se širokým zobrazovacím polem, nezbytným pro radiační onkologii a nový přístroj pro magnetickou rezonanci. Další těžký lineární urychlovač firmy Varian vybavený technikou radioterapie s modulovanou intenzitou svazku systémem RapidArc a systémem radioterapie řízené obrazem doplnil technické vybavení centra.

V roce 2015 došlo k další významné modernizaci techniky z fondů EU zakoupením lineárního urychlovače nové generace Varian TrueBeam dovolujícího kromě již uvedených možností i vysoce přesné stereotaktické ozařování ložisek vysokými dávkami.

Mgr. Ľubica Elichová, DiS., MBA

/ Vrchní sestra

Pracovní zkušenosti

1/2020-doposud - Multiscan s.r.o., Onkologické a radiologické centrum - vrchní sestra
2006-2019 - Multiscan s.r.o., Onkologické a radiologické centrum - radiologická asistentka
2003-2006 - Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubická nemocnice - neurologická JIP - všeobecná sestra
2002-2003 - Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubická nemocnice - neurologické oddělení - všeobecná sestra

Externí činnost
2014-2017 - Domov pro seniory Chrudim
2010-2012 - Charita Pardubice - sestra v terénní péči

Dosažené vzdělání

2022-2023 - Central European Management Institute (CEMI) - Management zdravotnictví, MBA
2015-2017 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě - všeobecná sestra, Mgr.
2007-2012 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - všeobecná sestra, Bc.
2004-2007 - Vyšší odborná škola zdravotnická v Praze - diplomovaný radiologický asistent, DiS.
1998-2002 - Střední zdravotnická škola v Nitře - všeobecná sestra

Kontakt