Proběhl jubilejní 10. ročník konference Kontroverze v onkologii

25. 5. 2022

Ve dnech 19. a 20. května 2022 se v Dřítči u Pardubic uskutečnila tradiční odborná akce Kontroverze v onkologii. Jubilejní desátý ročník navštívilo na 200 lidí, mezi nimiž byli přítomni nejen renomovaní odborníci z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Dvoudenní program onkologické konference byl zahájen úvodními slovy odborného garanta a organizátora akce, profesora Karla Odrážky, zástupci vedení společnosti Multiscan s.r.o., předsedou představenstva, inženýrem Sotiriosem Zavalianisem a generálním ředitelem, inženýrem Milanem Ruferem, představitelem Nemocnice Pardubického kraje, a. s., ředitelem pro ošetřovatelskou péči, magistrem Oldřichem Hoškem, zástupcem za ČOS ČLS JEP primářkou Katarínou Petrákovou a za SROBF ČLS JEP docentkou Renatou Soumarovou, proděkankou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, doktorkou Kateřinou Horáčkovou a náměstkem primátora města Pardubic, doktorem Janem Mazuchem.

Cyklus čtyřiadvaceti přednášek započala svou prezentací NGS u pacientek s karcinomem prsu primářka Masarykova onkologického ústavu v Brně Katarína Petráková. Program pokračoval vystoupeními dalších kapacit oboru onkologie, mezi nimiž nechyběli předsedkyně České onkologické společnosti a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, docentka Jana Prausová s přednáškou Centralizace specializované péče versus dostupnost pro pacienty v léčbě maligních onemocnění, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, profesor Ladislav Dušek, děkan LF UK v Plzni a přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, profesor Jindřich Fínek nebo předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, docent Martin Doležel, který vystoupil s tématem Radioterapie lymfatik u radikální radioterapie prostaty.

Kromě špičkových odborníků z České republiky, mezi nimiž byli například profesor Bohuslav Melichar, přednosta Onkologické kliniky FN Olomouc nebo přednosta Onkologické kliniky VFN, profesor Luboš Petruželka, se představili i zahraniční onkologové.
Přednáška profesora Michaela Brady z univerzity v Liverpoolu pojednávala o tom, jaký význam má frakcionace radioterapie u karcinomu plic v éře imunoterapie, docent Josef Kovařík z nemocnice v Newcastlu se představil s tématem Radioterapie benigní hyperplazie prostaty a posledním zástupcem zahraničních onkologických pracovišť byl doktor Lubomír Skopal z nemocnice ve městě Haguenau ve francouzském Alsasku, který ve své přednášce Onkologie pod rovníkem představil onkologii ve francouzských zámořských departmentech.

Z odborníků mimo obor onkologie přijali pozvání významný vědec, profesor Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který hovořil o možnostech časné detekce karcinomu pankreatu na základě analýzy krevních lipidů, anebo profesor Ján Praško Pavlov, renomovaný český psychiatr a psychoterapeut, jehož sdělení bylo neméně zajímavé, a sice Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků.

Závěr prvního bloku patřil křtu knihy Anální spinocelulární karcinom doktorky Radky Lohynské z Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Po skončení prvního dne na účastníky Kontroverzí čekal společenský večer, kde vystoupila zpěvačka Dasha s triem Martina Kumžáka a následně hudební skupina James Band.

Galerie