prohlédnout si oddělení ×

Onkologické a radiologické centrum Pardubice

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje poskytuje léčbu většiny forem zhoubných novotvarů, a to díky odborným znalostem a zkušenostem našich odborníků i modernímu přístrojovému vybavení.

Společnost Multiscan začala v pardubické nemocnici působit v polovině roku 2002 a poskytuje péči o nemocné Pardubického kraje v odbornosti klinické a radiační onkologie.  V souladu s koncepcí onkologické péče v Pardubickém kraji v roce 2005 zajistila společnost Multiscan činnost ambulance klinické onkologie ve Svitavách a v roce 2006 převzala onkologické ambulance v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí.

Z  iniciativy a s financováním společností Multiscan pak byla v Pardubické krajské nemocnici vybudována i moderní lůžková část. V polovině roku 2009, ve snaze stále zvyšovat kvalitu poskytované péče, zahájilo provoz Oddělení centrální přípravy cytostatik dceřinné společnosti Multiscan Pharma s.r.o. Na tomto oddělení jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním za přísných hygienických a bezpečnostních opatření připravovány léčivé přípravky pro všechny ambulance klinické onkologie  společnosti Multiscan v kraji a lůžková oddělení Nemocnice pardubického kraje.

V roce 2010 bylo za podpory financí z EU významně modernizováno přístrojové vybavení Onkologického centra Multiscan. Konkrétně jde nejmodernější počítačový tomograf se širokým zobrazovacím polem, nezbytným pro radiační onkologii a nový přístroj pro magnetickou rezonanci. Další těžký lineární urychlovač firmy Varian vybavený technikou radioterapie s modulovanou intenzitou svazku systémem RapidArc a systémem radioterapie řízené obrazem doplnil technické vybavení centra.

V roce 2015 došlo k další významné modernizaci techniky z fondů EU zakoupením lineárního urychlovače nové generace Varian TrueBeam dovolujícího kromě již uvedených možností i vysoce přesné stereotaktické ozařování ložisek vysokými dávkami.

doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

/ Emeritní primář

Pracovní zkušenosti

1978 – 1987 FN Hradec Králové - Oddělení radioterapie radiologické kliniky - lékař
1987 - 1999 Odborný asistent katedry radiologie a nukleární medicíny (1996 - 1999 na pozici přednosty kliniky onkologie a radioterapie)
1999 - dosud Oddělení klinické a radiační onkologie, Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, Multiscan, s.r.o. a Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, - lékař (t.č. na pozici primáře oddělení a vedoucího Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, Multiscan, s.r.o.)

Vzdělání

1972 – 1978 Lékařská fakulta UK Hradec Králové, obor - všeobecné lékařství
1982 atestace 1. stupně z radioterapie
1986 atestace 2. stupně z radioterapie
1992 hodnost kandidáta lékařských věd v oboru rentgenologie a radiologie, 1. Lékařská fakulta UK Praha
2001 jmenování docentem, Vojenská lékařská akademie J.E.Purkyně, Hradec Králové, obor vojenská radiobiologie

Publikační činnost za posledních 5 let

Vědecké monografie a kapitoly v monografiích

Vaňásek, J; Odrážka, K.; Doležel, M.; Šefrová, J. Radioterapie. In: Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K, editors. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta; 2010. p. 179-188. ISBN 978-80-204-2344-3.

Odrážka, K.; Vaňásek, J.; Šefrová, J.; Doležel, M. Systémová léčba. In: Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K, editors. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta; 2010. p. 150-173. ISBN 978-80-204-2344-3.

Kolářová, I.; Vaňásek, J.; Odrážka, K.; Petruželka, L.; Doležel, M.; Nechvíl, K. Využití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nádorů ORL oblasti. Nucleus HK, 2011. ISBN 978-80-87009-78-9.

Vaňásek J, Čermáková K, Kolářová I. Paliativní péče v onkologii. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, 2013. ISBN 978-80-7395-586-I.

Vaňásek J, Čermáková K, Kolářová I. Bolest v ošetřovatelství, Univerzita Pardubice FZS, 2014, ISBN 978-80-7395-769-8.

Původní práce a přehledné články

Odrazka K, Dolezel M, Vanasek J, Vaculikova M, Zouhar M, Sefrova J, Paluska P, Vosmik M, Kohlova T, Kolarova I, Macingova Z, Navratil P, Brodak M, Prosvic P. Time course of late rectal toxicity after radiation therapy for prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2010; 13:138 - 43 ISSN 1365-7852 [IF 2.096] (2009)

Dolezel M, Odrazka K, Vaculikova M, Vanasek J, Sefrova J, Paluska P, Zouhar M, Jansa J, Macingova Z, Jarosova L, Brodak M, Moravek P, Hartmann I. Dose escalation in prostate radiotherapy up to 82 Gy using simultaneous integrated boost. Strahlenther. Onkol. 2010; 186:197 - 202 ISSN 0179-7158 [IF 3.776] (2009)

Odrazka K, Dolezel M, Vanasek J, Vaculikova M, Zouhar M, Sefrova J, Paluska P, Vosmik M, Kohlova T, Kolarova I, Navratil P, Brodak M, Prosvic P, Hoffmann P. Late toxicity after conformal and intensity-modulated radiation therapy for prostate cancer: impact of previous surgery for benign prostatic hyperplasia. 2010;17:784-790. Int J Urol. 2010 Sep ;17(9):784-90. Epub 2010 Jul 6 ISSN 1442-2042 [IF 1,158].

Kolářová I., Vaňásek J.: Adjuvantní hormonální léčba karcinomu prsu u postmenopauzálních žen. Remedia 2011, roč. 21, č. 6, s. 456-461. ISSN: 0862-8947; 2336-3541.

Dolezel M, Odrazka K, Vanasek J, Kohlova T, Kroulik T, Kudelka K, Spitzer D, Mrklovsky M, Tichy M, Zizka J, Jalcova L. MRI-based preplanning in patients with cervical cancer treated with 3D brachytherapy. Br J Radiol. 2011 Sep;84(1005):850-6. [IF=2,062]

Kolarova I, Vanasek J, Kandrnal V, Odrazka K, Dusek L, Chrobok V, Belohlavek O, Dolezel M, Petruzelka L, Michalek R, Jarkovsky J.: PET/CT significance for planning radiotherapy of head and neck cancer. Neoplasma. 2012;59(5):536-40 [IF=1.574]

Doležel, M.; Vaňásek, J.; Odrážka, K.; Kroulík, T.; Kudelka, K.; Tichý, M.; Košťál, M.; Vocásek, Z. [3D MRI-based brachytherapy in patients with locally advanced cervical carcinoma - early clinical results]. Ceska Gynekol. 2012 Dec;77(6):507-13. Czech.

Dolezel M, Odrazka K, Zizka J, Vanasek J, Kohlova T, Kroulik T, Spitzer D, Ryska P, Tichy M, Kostal M, Jalcova L. MRI-based preplanning using CT and MRI data fusion in patients with cervical cancer treated with 3D-based brachytherapy: feasibility and accuracy study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012 Jan 31. [Epub ahead of print] [IF=4,502]

Dolezel M, Stastny K, Odrazka K, Vanasek J, Kohlova T, Dvorakova D, Kolarova I, Kroulik T, Jalcova L.: Perioperative interstitial CT-based brachytherapy boost in breast cancer patients with breast conservation after neoadjuvant chemotherapy. Neoplasma. 2012;59(5):494-9. doi: 10.4149/neo_2012_063. [IF=1.574]

Dolezel M, Odrazka K, Vanasek J, Vaculikova M, Sefrova J, Jansa J, Macingova Z, Brodak M, Hartmann I, Melichar B. Neoadjuvant hormonal therapy in prostate cancer – impact of PSA level before radiotherapy. JBUON 2013;18(4):949-953. [IF=0,701]

Dolezel, M.; Odrazka, K.; Vanasek, J.; Vaculikova, M.; Šefrova, J.; Jansa, J.; Macingova, Z.; Zouhar, M.; Paluska, P.; Brodak, M.; Hartmann, I. Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty – toxicita. Klinická Onkologie 2013;26(6):409-14.

Odrážka, K.; Doležel, M.; Vaňásek, J, Vaculíková, M.; Zouhar, M.; Šefrova, J.; Paluska, P.; Vošmik, M.; Kohlová, T.; Kolářová, I.; Broďák, M.; Navrátil, P.; Prošvic, P.; Hoffmann, P.; Hafuda, A. Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty – kontrola nádoru. Klinická onkologie. 2013;26:415-420 ISSN 0862-495X.

Vanasek J., Odrazka K., Dusek L., Jarkovsky J., Michalek R., Chrobok V., Dolezel M., Kolarova I.: Experience with intensity-modulated radiotherapy in the treatment of head and neck cancer. JBUON, 2013; 18/4): 970-976. ISSN: 1107-0625, online ISSN: 2241-6293.[IF=0,701]

Vanasek J , Odrazka K, Dolezel M, Kolarova I, et al. Statistical Analysis of Dose-Volume Profiles and its Implication for Radiation Therapy Planning in Prostate Carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013 Apr 26. pii: S0360-3016(13)00329, [IF=4,502]

Doležel M, Odrážka K, Vaňásek J, Mrklovský M, Hoffmann P, Lucký K, Hartmann I: Eskalace dávky na intraprostatickou lézi - výsledky akutní a časné chronické toxicity. Ces Urol 2013;17(3):175-182.

Vanasek J, Odrazka K, Dolezel M, Dusek L, Jarkovsky J, Hlavka A, Valentova E, Kolarova I.: Searching for appropriate IGRT method in prostate cancer - implications for safety margin. Tumori 2014, 100: 518-523. [IF=1,269]

Kolářová I., Vaňásek J.: Léčba kostních metastáz. Postgraduální medicína, Klinická onkologie 2014; ročník 16, číslo 3, str. 323-328, ISSN 1212-4184.

Vanasek J, Odrazka K, Dolezel M, Dusek L, Jarkovsky J, Hlavka A, Valentova E, Kolarova I. Searching for an appropriate image-guided radiotherapy method in prostate cancer--implications for safety margin.Tumori 2014;100:518-523. IF 1.090

Kolářová I., Vaňásek J.: Léčba nemocné s postižením centrálního nervového systému u HER2 pozitivního karcinomu prsu v kontextu prvých ASCO guidelines 2014. Onkologie 2015; 9(3): 151–154.

Dolezel M, Slezak P, Odrazka K, Vanasek J, Hlavka A, Ulrych V, Stuk J, Waczulikova, Hartmann I.: Interfraction variation in prostate cancer – analysis of 11726 cone-beam CT. JBUON 2015; 20(4): 1081-1087. ISSN: 1107-0625, online ISSN: 2241-6293. [IF=0,741]