Jdu na radioterapii

1 Obecné pokyny a informace

Naše pracoviště patří k moderně vybaveným pracovištím v ČR. Poskytujeme léčbu na lineárních urychlovačích a cesiovém ozařovači. Příprava ozáření je náročný proces a skládá se z několika postupných kroků. Na přípravě ozařovacího plánu a realizaci ozáření se podílí tým lékařů, fyziků a radiologických asistentů.

Počítejte s tím, že průměrná doba záření je 2-8 týdnů.

První den se prosím dostavte do budovy č. 30 (nalevo za hlavním vstupem do nemocnice za trafikou) do 1. patra na CT zaměření. Jde o klasické vyšetření počítačovým tomografem (CT) s cílem zjistit přesné anatomické poměry v oblasti plánovaného ozáření. Na tělo vám zelenou barvou zakreslíme značky, proto si, prosím, vezměte starší spodní prádlo a osušku, na které budete během ozařování ležet. Zároveň budete předběžně informováni o způsobu a délce ozáření. Tato návštěva může trvat přibližně 1-2 hodiny.

V další určený den se dostavíte opět do 1. patra budovy ve smluvenou dobu k CT simulaci a kontrole ozařovacího plánu. Nezapomeňte si vzít i dnes osušku. Na Vaše tělo budou zakresleny červené značky, které je třeba zachovat viditelné po celou dobu ozařování. Mýt se samozřejmě můžete. Poté sejdete do přízemí a budete poprvé ozářeni na lin. urychlovači I č. dveří 017 či lin. urychlovači II (004). Tento den můžete strávit na našem pracovišti 2-4 hodiny.

Následující dny budete ozařováni v každý pracovní den. Dle určení lékaře ozařujeme některé pacienty i o sobotách a nedělích. Laborant vám sdělí hodinu, ve kterou budete k léčbě docházet. Doba je orientační, nelze ji vždy přesně dodržet.

Během ozařování se může úvodní proces - CT zaměření a CT simulace - opakovat, pokud bude lékařem určeno.

Jednou týdně bude probíhat vizita lékařem pracujícím na RTA ambulanci č. 020 a odběr krve dle indikace lékaře.

(V pondělí muži a ve středu ženy z. lin. urychlovače I a ve úterý muži a ve čtvrtek ženy z lin. urychlovače II.) V případě zdravotních obtíží informujte radiologického asistenta, který lékaře přivolá i v jiný den.

Pacienti, kteří mají současně i chemoterapii, musí mít kontrolu krevního obrazu každý týden.

Poslední den ozáření dostanete od lékaře termín kontroly v radioterapeutické ambulanci (dveře č. 020) obvykle za 3-4 týdny. V případě, že po ozáření budete mít jakékoli obtíže, můžete přijít na ambulanci dříve v ordinační hodiny: v pracovní dny 8,30-12,30.

Telefonické spojení: 46 601 6400 - recepce, 46 601 6424 - ozařovna lin. urychlovač I, 46 601 6434 - lin. urychlovač II, 46 601 6409 - ambulance RTA.

2 Zvolte pracoviště

Ambulance radiační onkologie Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Brachyterapie Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

CT simulátor Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Lineární urychlovač Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

3 Podrobné informace

Brachyterapie
areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
466 016 423, 466 016 400
 
Ordinační doba

Ordinační doba

Den Hodiny
Po 8:00 – 13:00
St 8:00 – 13:00
8:00 – 13:00
Přístroj pro HDR brachyterapii se skládá z pojízdného trezoru s vícekanálovým (24) výstupem pro zdroj Ir192 a řídícího počítače. Pomocí pohybu zdroje a času pobytu v jednotlivých polohách je modelována dávka záření.

K léčbě je využíván plánovací systém Eclipse s modulem BrachyVision. Na našem pracovišti provádíme standardně 3D plánování pomocí CT obrazu a fúzi s MR či PET vyšetřením. Při léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku využíváme i kombinaci 3D intrakavitární techniky s intersticiální aplikací, která je možná díky unikátnímu systému adaptace jehel do speciálního aplikátoru vytvořeného na našem pracovišti. U vybraných žen s karcinomem prsu provádíme peroperativní ozáření lůžka tumoru či zkrácené lokální ozáření prsu (APBI).

Naše pracoviště je díky těmto technologickým pokrokům vyhledáváno pacienty i z ostatních krajů ČR.

 

4 Jak se k nám dostanete
– zvolte pracoviště

Při cestě vlakem či autobusem použijte po příjezdu na hlavní vlakové či autobusové nádraží MHD - trolejbus č. 2 nebo 12.

V případě, že cestujete vlakem, lze rovněž vystoupit ve vlakové stanici Pardubice - Pardubičky, která se nachází v bezprostřední blízkosti areálu Pardubické nemocnice.

nebozjistit polohu automaticky
Otevřít mapu v novém okně

48 min 56,1 km

  • Začátek Vaší cesty
  • Multiscan
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně

5 Umístění v areálu