Jdu na radioterapii

1 Obecné pokyny a informace

Naše pracoviště patří mezi moderně vybavená pracoviště zajišťující léčbu zářením. Provádíme léčbu lineárními urychlovači, brachyterapií a terapeutickým rentgenovým přístrojem. Příprava ozáření je náročný proces a skládá se z několika postupných kroků. Na přípravě ozařovacího plánu a realizaci ozáření se podílí tým lékařů, fyziků a radiologických asistentů.

Průměrná doba trvání ozařování je 2-8 týdnů.

První den se prosím dostavte do budovy č. 30 (nalevo za hlavním vstupem do nemocnice za trafikou) do 1. patra na CT zaměření. Jde o klasické vyšetření počítačovým tomografem (CT) s cílem zjistit přesné anatomické poměry v oblasti plánovaného ozáření. Na tělo vám zelenou barvou zakreslíme značky, proto si, prosím, vezměte starší spodní prádlo a malý ručník, na kterém budete během ozařování ležet. Zároveň budete předběžně informováni o způsobu a délce ozáření. Tato návštěva může trvat přibližně 1-2 hodiny.

V další určený den se dostavíte opět do 1. patra budovy ve smluvenou dobu k CT simulaci a kontrole ozařovacího plánu. Nezapomeňte si vzít i tentokrát malý ručník. Na Vaše tělo budou zakresleny červené značky, které je třeba zachovat viditelné po celou dobu ozařování. Mýt se samozřejmě můžete. Poté sejdete do přízemí a budete poprvé ozářeni na lin. urychlovači 1 č. dveří 017 či lin. urychlovači 2 č. dveří 004. Tento den můžete strávit na našem pracovišti 2-4 hodiny.

Následující dny budete ozařováni v každý pracovní den. Dle určení lékaře ozařujeme některé pacienty i o sobotách a nedělích. Radiologická asistentka vám sdělí hodinu, ve kterou budete k léčbě docházet. Doba je orientační, nelze ji vždy přesně dodržet.

Během ozařování se může úvodní proces - CT zaměření a CT simulace - opakovat, pokud bude lékařem určeno.

Jednou týdně bude probíhat vizita lékařem pracujícím na RTA ambulanci a odběr krve dle indikace lékaře. V případě zdravotních obtíží informujte radiologického asistenta, který zajistí kontrolu lékařem tentýž den.

Pacienti, kteří mají současně i chemoterapii, musí mít kontrolu krevního obrazu každý týden.

Poslední den ozáření vám lékař objedná termín kontroly v Radioterapeutické ambulanci, obvykle to bývá za 3- 4 týdny. V případě, že po ozáření budete mít obtíže, můžete přijít na ambulanci dříve v ordinační hodiny: v pracovní dny 8:30- 12:30 hod.

Telefonická spojení

Recepce: 466 686 400

Ambulance RTA: 466 686 409

Lineární urychlovač 1: 466 686 424

Lineární urychlovač 2: 466 686 434

2 Zvolte pracoviště

Ambulance radiační onkologie Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Brachyterapie Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

CT simulátor Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Lineární urychlovač Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

3 Podrobné informace

CT simulátor
areál Pardubické nemocnice, budova 30

Pardubice
466 686 460, 466 686 461

Ordinační doba

Po-Pá
vybrané pracovní dny dle objednání

Specifika poskytované péče

Vyšetření provádíme na přístroji Siemens SOMATOM Definition AS.
Léčba radioterapií vyžaduje provedení lokalizace cílového objemu, získání CT řezů pro 3D plánování a vlastní simulaci ozařovacího plánu. Na našem pracovišti používáme virtuální simulaci pomocí CT simulátoru. CT simulátor je klasický CT diagnostický přístroj vybavený laserovým pozičním systémem. Při první návštěvě provádíme CT plánování, při druhé CT simulaci.

Důležité informace

 • CT simulátor se nachází v 1. patře v budově č. 30 Pardubické nemocnice.
 • Na plánovací CT si s sebou vždy vezměte malý ručník.
 • Nemusíte být nalačno, pokud neplánujeme provést plánovací CT s kontrastní látkou. V tomto případě byste měli být předem informováni, že máte přijít nalačno.
 • Po příchodu na CT simulátor se, prosím, nahlaste sestře a pak vyčkejte v čekárně.
 • Ke snížení rizika záměny s jiným pacientem si Vás vyfotografujeme (obličej) a fotografii uložíme do naší dokumentace.
 • Do kabinky vstupujte pouze na vyzvání. V kabince vyčkejte do doby, než si Vás zavoláme do místnosti CT simulátoru.
 • Na CT simulátoru budete radiologickými asistenty (či lékařem) uloženi do ozařovací polohy. K zajištění stále stejné polohy využíváme fixačních pomůcek.
 • Na tělo vám zelenou barvou zakreslíme značky. Barva může obarvit vaše oblečení, proto doporučujeme nosit starší spodní prádlo a lépe tmavé barvy.
 • Následuje provedení klasického CT vyšetření v ozařovací poloze za využití fixačních pomůcek. Pokud je to k plánování léčby vhodné, je provedeno CT vyšetření s nitrožilním podáním kontrastní látky.
 • Po provedení plánovacího CT s vámi domluvíme termín provedení CT simulace.
 • Při CT simulaci je postup podobný jako při CT plánování, pouze při simulaci na Vaše tělo nakreslíme značky červené nebo fialové barvy a provedeme pouze krátké CT vyšetření, kterým si ověříme správnou polohu nových značek.
 • Po provedení CT simulace vám vydáme identifikační čip a domluvíme termín zahájení ozařování.
 • Pokud na CT plánování či simulaci nemůžete přijít, volejte v čase 8:00 - 12:30 na tel: 466 686 461

 

 

4 Jak se k nám dostanete
– zvolte pracoviště

Při cestě vlakem či autobusem použijte po příjezdu na hlavní vlakové či autobusové nádraží MHD - trolejbus č. 2 nebo 12.

V případě, že cestujete vlakem, lze rovněž vystoupit ve vlakové stanici Pardubice - Pardubičky, která se nachází v bezprostřední blízkosti areálu Pardubické nemocnice.

nebozjistit polohu automaticky
Otevřít mapu v novém okně

48 min 56,1 km

 • Začátek Vaší cesty
 • Multiscan
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně

5 Umístění v areálu