Jdu na radioterapii

1 Obecné pokyny a informace

Naše pracoviště patří k moderně vybaveným pracovištím v ČR. Poskytujeme léčbu na lineárních urychlovačích a cesiovém ozařovači. Příprava ozáření je náročný proces a skládá se z několika postupných kroků. Na přípravě ozařovacího plánu a realizaci ozáření se podílí tým lékařů, fyziků a radiologických asistentů.

Počítejte s tím, že průměrná doba záření je 2-8 týdnů.

První den se prosím dostavte do budovy č. 30 (nalevo za hlavním vstupem do nemocnice za trafikou) do 1. patra na CT zaměření. Jde o klasické vyšetření počítačovým tomografem (CT) s cílem zjistit přesné anatomické poměry v oblasti plánovaného ozáření. Na tělo vám zelenou barvou zakreslíme značky, proto si, prosím, vezměte starší spodní prádlo a osušku, na které budete během ozařování ležet. Zároveň budete předběžně informováni o způsobu a délce ozáření. Tato návštěva může trvat přibližně 1-2 hodiny.

V další určený den se dostavíte opět do 1. patra budovy ve smluvenou dobu k CT simulaci a kontrole ozařovacího plánu. Nezapomeňte si vzít i dnes osušku. Na Vaše tělo budou zakresleny červené značky, které je třeba zachovat viditelné po celou dobu ozařování. Mýt se samozřejmě můžete. Poté sejdete do přízemí a budete poprvé ozářeni na lin. urychlovači I č. dveří 017 či lin. urychlovači II (004). Tento den můžete strávit na našem pracovišti 2-4 hodiny.

Následující dny budete ozařováni v každý pracovní den. Dle určení lékaře ozařujeme některé pacienty i o sobotách a nedělích. Laborant vám sdělí hodinu, ve kterou budete k léčbě docházet. Doba je orientační, nelze ji vždy přesně dodržet.

Během ozařování se může úvodní proces - CT zaměření a CT simulace - opakovat, pokud bude lékařem určeno.

Jednou týdně bude probíhat vizita lékařem pracujícím na RTA ambulanci č. 020 a odběr krve dle indikace lékaře.

(V pondělí muži a ve středu ženy z. lin. urychlovače I a ve úterý muži a ve čtvrtek ženy z lin. urychlovače II.) V případě zdravotních obtíží informujte radiologického asistenta, který lékaře přivolá i v jiný den.

Pacienti, kteří mají současně i chemoterapii, musí mít kontrolu krevního obrazu každý týden.

Poslední den ozáření dostanete od lékaře termín kontroly v radioterapeutické ambulanci (dveře č. 020) obvykle za 3-4 týdny. V případě, že po ozáření budete mít jakékoli obtíže, můžete přijít na ambulanci dříve v ordinační hodiny: v pracovní dny 8,30-12,30.

Telefonické spojení: 46 601 6400 - recepce, 46 601 6424 - ozařovna lin. urychlovač I, 46 601 6434 - lin. urychlovač II, 46 601 6409 - ambulance RTA.

2 Zvolte pracoviště

Ambulance radiační onkologie Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Brachyterapie Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

CT simulátor Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Lineární urychlovač Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

3 Podrobné informace

Lineární urychlovač
areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
466 016 424
 
Ordinační doba

Ordinační doba

Den Hodiny
Po 7:00 – 17:00
Út 7:00 – 17:00
St 7:00 – 17:00
Čt 7:00 – 17:00
7:00 – 17:00

Ozařování provádíme na 2 přístrojích firmy Varian Medical Systems. První z nich, lineární urychlovač Clinac 2100 C/D s energiemi (6MV a 18MV) a sadou elektronových energií (6MeV, 9MeV, 12MeV, 16MeV, 20MeV) zakoupený v roce 2008, je vybaven vícelistovým kolimátorem (MLC120), zařízením pro portálovou dozimetrii s amorfním silikonem, systémem OBI (systém k zobrazení polohy pacienta 2D/2D zobrazením či 3D zobrazením pomocí CBCT) umožňujícím techniku IGRT (obrazem řízená radioterapie) a 3D ozařovacím stolem. Druhý, nejmodernější lineární urychlovač TrueBeam , který je v současné době v ČR dostupný s fotonovými energiemi (6MV, 18MV, 6MVFFF a 10MVFFF), byl zakoupený v roce 2015 a bude uveden do provozu v lednu 2016, je vybaven vícelistovým kolimátorem (HD MLC120) vhodným ke stereotaktickému ozařování, zařízením pro portálovou dozimetrii s amorfním silikonem, systémem OBI (systém k zobrazení polohy pacienta 2D/2D zobrazením či 3D zobrazením pomocí CBCT) umožňujícím techniku IGRT (obrazem řízená radioterapie) a 6D ozařovacím stolem.

Oba přístroje jsou schopny ozařovat pacienty technologií dynamického IMRT a technikou RapidArc. Pro 3D plánování RT používáme systém Eclipse s modulem Helios umožňující inverzní plánování pro techniku IMRT a modulem pro plánování technikou RapidArc.

Na našem pracovišti díky tomuto špičkovému vybavení provádíme standardně IGRT ozařování technikou IMRT – RapidArc s denní on-line kontrolou nastavení pacienta. Zajišťujeme prakticky kompletní spektrum ozáření včetně reiradiací a ozáření nádorů málo obvyklých lokalizací (IGRT u ca prostaty, nádorů ORL oblasti, nádorů GIT, nádorů thymu a dalších). Oba lineární urychlovače dále umožňují automatické přizpůsobení techniky ozařování podle dýchacích pohybů pacienta systémem respiratory gating, provádí tzv. 4D‐konformní radioterapii (4D‐RT). Tato metoda ozařování bere v úvahu změny cílového objemu v aktuálním čase (poloha pacienta, fyziologické pohyby orgánů), které mohou nastat v průběhu vlastního ozařování. Na novém lineárním urychlovači budeme provádět i tzv. stereotaktické ozařování.

Při plánování používáme fúzi s diagnostickými metodami (CT, MR, PET). Naše pracoviště je díky těmto technikám vyhledáváno i pacienty z ostatních krajů České republiky.

4 Jak se k nám dostanete
– zvolte pracoviště

Při cestě vlakem či autobusem použijte po příjezdu na hlavní vlakové či autobusové nádraží MHD - trolejbus č. 2 nebo 12.

V případě, že cestujete vlakem, lze rovněž vystoupit ve vlakové stanici Pardubice - Pardubičky, která se nachází v bezprostřední blízkosti areálu Pardubické nemocnice.

nebozjistit polohu automaticky
Otevřít mapu v novém okně

48 min 56,1 km

  • Začátek Vaší cesty
  • Multiscan
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně

5 Umístění v areálu