Jdu na radioterapii

1 Obecné pokyny a informace

Naše pracoviště patří mezi moderně vybavená pracoviště zajišťující léčbu zářením. Provádíme léčbu lineárními urychlovači, brachyterapií a terapeutickým rentgenovým přístrojem. Příprava ozáření je náročný proces a skládá se z několika postupných kroků. Na přípravě ozařovacího plánu a realizaci ozáření se podílí tým lékařů, fyziků a radiologických asistentů.

Průměrná doba trvání ozařování je 2-8 týdnů.

První den se prosím dostavte do budovy č. 30 (nalevo za hlavním vstupem do nemocnice za trafikou) do 1. patra na CT zaměření. Jde o klasické vyšetření počítačovým tomografem (CT) s cílem zjistit přesné anatomické poměry v oblasti plánovaného ozáření. Na tělo vám zelenou barvou zakreslíme značky, proto si, prosím, vezměte starší spodní prádlo a malý ručník, na kterém budete během ozařování ležet. Zároveň budete předběžně informováni o způsobu a délce ozáření. Tato návštěva může trvat přibližně 1-2 hodiny.

V další určený den se dostavíte opět do 1. patra budovy ve smluvenou dobu k CT simulaci a kontrole ozařovacího plánu. Nezapomeňte si vzít i tentokrát malý ručník. Na Vaše tělo budou zakresleny červené značky, které je třeba zachovat viditelné po celou dobu ozařování. Mýt se samozřejmě můžete. Poté sejdete do přízemí a budete poprvé ozářeni na lin. urychlovači 1 č. dveří 017 či lin. urychlovači 2 č. dveří 004. Tento den můžete strávit na našem pracovišti 2-4 hodiny.

Následující dny budete ozařováni v každý pracovní den. Dle určení lékaře ozařujeme některé pacienty i o sobotách a nedělích. Radiologická asistentka vám sdělí hodinu, ve kterou budete k léčbě docházet. Doba je orientační, nelze ji vždy přesně dodržet.

Během ozařování se může úvodní proces - CT zaměření a CT simulace - opakovat, pokud bude lékařem určeno.

Jednou týdně bude probíhat vizita lékařem pracujícím na RTA ambulanci a odběr krve dle indikace lékaře. V případě zdravotních obtíží informujte radiologického asistenta, který zajistí kontrolu lékařem tentýž den.

Pacienti, kteří mají současně i chemoterapii, musí mít kontrolu krevního obrazu každý týden.

Poslední den ozáření vám lékař objedná termín kontroly v Radioterapeutické ambulanci, obvykle to bývá za 3- 4 týdny. V případě, že po ozáření budete mít obtíže, můžete přijít na ambulanci dříve v ordinační hodiny: v pracovní dny 8:30- 12:30 hod.

Telefonická spojení

Recepce: 466 686 400

Ambulance RTA: 466 686 409

Lineární urychlovač 1: 466 686 424

Lineární urychlovač 2: 466 686 434

2 Zvolte pracoviště

Ambulance radiační onkologie Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Brachyterapie Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

CT simulátor Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Lineární urychlovač Pardubice

areál Pardubické nemocnice, budova 30
Kyjevská 44
532 03 Pardubice