Radiační onkoložka Zuzana Pleskačová: Jsem tu, abych pomáhala

6. 4. 2022

Zuzana Pleskačová v Multiscanu pracuje na oddělení radiační onkologie. Do Pardubic přišla z Hradce Králové na prosbu svého bývalého spolužáka. V Hradci navíc dokončuje postgraduální studium. Po práci na ni doma čekají ještě manžel a šestiletá dvojčata, takže se nezastaví ani tam.

Co vás přivedlo právě k radiační onkologii?  

Na škole jsem inklinovala k technicky zaměřeným oborům, matematice, fyzice. Úplně původně jsem chtěla studovat jadernou fyziku. V průběhu studia medicíny jsem se rozhodovala mezi radiodiagnostikou a radiační onkologií. Po letech práce na onkologii můžu říct, že jsem si vybrala dobře. Může se zdát, že radiační onkologie patří k technickým medicínským oborům, přesto je komunikace s pacientem její nedílnou součástí. 

Je to obor, který se v současnosti hodně rozvíjí?

V posledních letech došlo k významnému rozvoji v poznání biologie nádorů a také k řadě technických pokroků. To vedlo k zavedení nových léčebných metod a zlepšení výsledků léčby onkologických pacientů. Upřímně můžu říct, že mě moje práce baví a naplňuje.  

Máte ve svém oboru i nějakou specializaci?  

V rámci péče o onkologické pacienty se blíže věnuji pacientům s nádory centrální nervové soustavy. Ve spolupráci s klinicko-diagnostickými obory jsem v týmu, který rozvíjí poznatky o primárních mozkových nádorech, a to v rámci výzkumných grantů. 

Jak přesně se pacientům s nádory věnujete, co je náplní práce radiačního onkologa?

Jednou z možností léčby onkologických pacientů je ozařování. U vybraných diagnóz se jedná o léčebnou metodu, která může vést k vyléčení nemoci. Úkolem radiačního onkologa je ve spolupráci s multioborovým týmem navrhnout terapeutický plán, obeznámit pacienta s léčebným postupem, technicky připravit radioterapii a samozřejmě doprovázet pacienta při léčbě a po ní a také řešit případné komplikace. Tady v Multiscanu dělám především vstupní vyšetření pacientů, kterým byla indikována léčba ozařováním, a navrhuji harmonogram léčby. 

"V Multiscanu je dobrý kolektiv, jsem tu ráda."

Proč jste si vybrala právě Multiscan?  

Pracuji tu už přes rok. Předtím jsem pracovala – už během studií i po jejich ukončení – v Hradci Králové a vlastně tam stále působím. Jsem spokojená na obou pracovištích. Obě práce se mi vzájemně doplňují. O výpomoc mě požádal můj spolužák MUDr. Štuk a k přijetí nabídky mě přesvědčilo i to, že primářem tu je prof. Odrážka, kterého jsem znala z Hradce Králové. Začínala jsem pod ním pracovat a byl jedním z mých mentorů. I on mě poprosil, abych šla do Pardubic, a já jsem chtěla lidsky pomoci.   


Naplnila práce v Multiscanu vaše očekávání, se kterými jste před rokem přišla?

Pracovně oceňuji, že mým přímým nadřízeným je doktor Hlávka a mohu dále spolupracovat s panem profesorem Odrážkou. Co mi mohou nabídnout profesně, to dostávám.  

Já jsem velice tolerantní, a pokud najdu v pracovním kolektivu minimálně profesní souhru, tak mi to vyhovuje. Tady je kolektiv dobrý, jsem tu ráda. Popravdě musím přiznat, že kvůli covidu-19 tu znám bohužel jen úzkou skupinu lidí. Všechny ty akce, kde bych měla příležitost poznat ostatní, byly zrušeny. To mě mrzí. A kvůli respirátorům bych asi mnoho lidí mimo práci bez nich nepoznala. Je to teď taková zvláštní doba.   

Jak se vám daří skloubit pracovní nasazení v lékařské profesi s rodinou?  

Moje navýšení pracovní činnosti mi hodně ubírá z osobního času. Popravdě řečeno doma moc nadšení nejsou. Ale jsem ráda, že mi tohle pracovní nasazení umožňují. A nějak to zvládáme. Energie mám zatím dostatek, ale do budoucna budu muset svůj harmonogram upravit. Uvidíme, jak to budeme zvládat, až děti nastoupí do první třídy.  

"Večer, když lehám únavou, tak si říkám, jaký to byl krásný den."

Čím si dobíjíte baterky?  

Mě dobíjí i práce a vztahy v ní. Bez toho by to nešlo, to je to nejdůležitější, abych do práce chodila ráda. Dále mi dodává energii rodina. Ačkoliv je péče o děti náročná, právě ony jsou tou hnací silou. Večer, když lehám únavou, tak si říkám, jaký to byl krásný den. Neměnila bych. Dobíjí mě vyrazit ven, někdy stačí jen naše zahrada se psem, sousedovic kočkami a dle ročních období rozkvetlými keři.  

Můj manžel by řekl, že mým největším zdrojem energie jsou pořádně vysoké hory. Když jdeme na výlet, neznám jiný než celodenní. Naštěstí jsou děti po mně. Když máme volno, chodíme do hor. Manžel se směje, že jak vidím hory, měním se v kamzíka. Máme campera, takže si užíváme spolu s dětmi objevování nových míst. Líbí se nám, že dojedeme, kam chceme. Loni jsme projeli celou Sardinii. Děti to zbožňují, jsou nadšené, když mají prostor pro řádění.  


Denní harmonogram Zuzany Pleskačové


07:00
Přicházím do práce

07:45 Ranní hlášení (organizační pokyny pracoviště, prezentace komplikovaných případů)

08:00 Poslední kontrola ozařovacího protokolu a kontrola papírové dokumentace nově začínajících pacientů s ozařováním

08:30 – 12:30 Příprava zdravotní dokumentace nově odeslaných případů k radioterapii, konzultace s pacientem, která končí zhotovením terapeutického plánu a plánovacího CT 

12:30-15:00 Technická příprava ozařovacího protokolu, kontrola nastavení pacientů při radioterapii, zahájení ozařování u nových pacientů, kontrola zdravotního stavu ozařovaných pacientů, hodnocení efektu léčby

15:15 Odcházím z práce a věnuji se dětem, nebo mi začíná služba