Multiscan letos investuje přes 120 milionů do zdravotní péče o onkologicky nemocné pacienty

2. 5. 2018

Nová budova klinické onkologie za 100 milionů korun, 12 milionů za magnetickou rezonanci na brachyterapeutické ozařovně (pracovišti zaměřeném na léčbu rakoviny děložního čípku), 10 milionů za terapeutický RTG přístroj. Přes 120 milionů korun investuje pardubický Multiscan do zkvalitnění léčby pro ty, kterým do života zasáhla zákeřná rakovina. Multiscan je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, vzhledem k vysoké úrovni poskytovaných služeb se sem ale sjíždějí pacienti z celé republiky.

Pohodlí pro pacienty za 100 milionů

Největší investice Multiscanu roku 2018 plyne do nové budovy klinické onkologie v areálu krajské Pardubické nemocnice. Stavba, která by měla být dokončena v roce 2019, dohromady spolkne kolem 100 milionů korun. „Tato investice je realizována pouze společností Multiscan po dohodě a s podporou vlastníka pardubické nemocnice – Pardubickým krajem. Jedná se především o přesun klinické onkologie do prostor, kde bude zajištěn vyšší standard poskytované péče. Chceme také sjednotit všechny naše ambulance v areálu pardubické nemocnice pod jednu střechu. Prostory pro aplikaci systémové onkologické léčby (chemoterapie, cílená – biologická léčba) budou moderní, vetší a jsou vyprojektovány na základě nejnovějších doporučení architektů,“ říká ředitel pardubického onkologického centra Multiscan Pavel Pivrnec. Staré prostory ambulancí jsou totiž podle společnosti Multiscan už nevyhovující – mimo jiné i pro to, že pacienti se v nich nemusí cítit komfortně. 

12 milionů - cena za v Česku unikátní léčbu a zvýšení šance na přežití 

Dalších 12 milionů korun putuje do procesu léčby rakoviny děložního čípku – konkrétně do nákupu nového přístroje magnetické rezonance, který bude umístěný přímo na ozařovně. Součástí této investice jsou i stavební úpravy prostor pro pacienty. Toto propojení přístrojů je v Česku unikátní a v zahraničí ho využívají jen špičkové onkologické kliniky. U pacientek s neoperovatelnými nádory děložního čípku ale zvyšuje šanci na přežití o pětinu. „Zobrazení pomocí magnetické rezonance umožňuje přesně lokalizovat polohu nádoru a ten následně cíleně ozářit. Díky tomuto cílenému ozáření se výsledky přežití žen s lokálně pokročilým onemocněním zlepšily o 20 %, což je v onkologii jedno z největších zlepšení za posledních 20 let,“ upřesňuje statistiky Pavel Pivrnec. Léčba lokálně pokročilého nádoru děložního čípku je totiž náročná, ale v řadě případů lze kombinací moderní radioterapie - zevního a vnitřního ozáření - s chemoterapií vyléčit i neoperovatelný nádor. Tuto kombinaci léčby nabídne Multiscan pacientkám už začátkem letošního května. 

První pacienti na podzim 2019 

Nové prostory pardubického onkologického centra Multiscan si budou moci pacienti vyzkoušet už na podzim roku 2019. Kromě již zmiňovaného komfortu v této nové budově a nových přístupů k léčbě pacientům bude sloužit nový terapeutický RTG přístroj za 10 milionů korun v areálu polikliniky Vektor v Rokycanově ulici v Pardubicích. „Ročně ošetříme v ambulancích klinické onkologie v Pardubicích téměř 4 tisíce pacientů s různými onkologickými onemocněními s celkovým počtem 21 tisíc návštěv. Součástí našeho zařízení jsou i další tři ambulance klinické onkologie se stacionáři k podávání onkologické léčby po celém kraji, které jsou plně pacientům k dispozici a zvyšují i komfort léčby díky tomu, že jsou našim pacientům blízko. Nicméně k nám dojíždí i velký počet pacientů mimo Pardubický kraj,“ dodává ředitel Multiscanu Pavel Pivrnec. Multiscan, který je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, je součástí zdravotnické skupiny Akeso, do které patří taky nemocnice v Hořovicích a v Berouně.