Magnetickou rezonancí ročně vyšetříme okolo 14 000 pacientů

21. 8. 2019

Oddělení radiodiagnostiky, které sídlí v Poliklinice Vektor v Pardubicích, je jedním ze třech hlavních pilířů společnosti Multiscan. O tom, jak pracoviště funguje a co nabízí, jsme si povídali s Bc. Vladimírem Matýskem, radiologickým asistentem a pracovníkem výpočetního úseku.

Na vašem pracovišti nabízíte vyšetření magnetickou rezonancí, CT vyšetření, rentgen a ultrazvuk. Můžete uvést, jaký typ vyšetření z těchto čtyř zmiňovaných provádíte nejčastěji a kolik je jich průměrně za rok?

Na našem pracovišti nejčastěji provádíme vyšetření magnetickou rezonancí. K dispozici pro to máme 2 přístroje, na kterých ročně vyšetříme okolo 14 000 pacientů.

Multiscan má smlouvy se všemi pojišťovnami - pokud si tedy pacient platí zdravotní pojištění a má doporučení od lékaře, nestojí ho vyšetření nic. Provádíte úkony i bez lékařského doporučení a na kolik vyjde například magnetická rezonance?

V případě zájmu se na nás mohou samozřejmě obrátit i samoplátci. Tito pacienti by však měli mít na paměti, že ne každé vyšetření lze provést bez lékařského doporučení (mj. RTG a CT) a také, že diagnostické vyšetření je většinou pouze střípkem skládačky a bez dalšího posouzení specialistou (např. neurologem) nemusí mít dostatečný přínos.

Cena za vyšetření se vždy odvíjí od typu vyšetření a následně od takzvaného protokolu, což v podstatě znamená, že záleží na tom, čím budeme vyšetřovat, jaká část těla se bude vyšetřovat a zda bude dostatečné základní vyšetření nebo bude nutné provést vyšetření v  rozšířené podobě. Jako příklad uvedu magnetickou rezonanci mozku, tam se částka za vyšetření pro samoplátce pohybuje od 8 000 Kč do 12 000 Kč.

Nejvíce vašich pacientů je z Pardubického kraje, ale evidujete i pacienta například z Mostu. Čím je způsobeno, že si vás lidé vyhledají i z takhle velké dálky, a je to obvyklé?

Ano, je poměrně obvyklé, že na naše pracoviště dojíždějí i pacienti z míst vzdálených od Pardubic. Důvodem je především to, že naše pracoviště splňuje kritéria, která jsou pro pacienty důležitá, jako je doba objednání, kvalita vyšetření a vstřícnost personálu. Právě v tom lze naše pracoviště bez nadsázky považovat za nadstandardní. Krátké objednací doby, možnost vybrat si čas vyšetření podle potřeby a zkušený a ochotný personál, na tom všem nám velmi záleží.

Nezastupitelnou úlohu samozřejmě hraje i propagace, díky které se povědomí o našem pracovišti mezi veřejností v poslední době výrazně zvedlo. Nesmíme však zapomenout ani na to, že za mnohé pacienty vděčíme jejich příbuzným a známým, kteří u nás byli spokojeni a doporučili nás dál.

Jste součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje. Jaký podíl u vás zastávají onkologičtí pacienti?

Počet onkologických pacientů se různí v závislosti na typu vyšetření, vyšetřované oblasti a četnosti kontrol. Nejvíce onkologických pacientů vyšetřujeme na našem CT pracovišti, které je na vyšetření onkologicky nemocných zaměřeno. Jde přibližně o 90 % všech provedených vyšetření. Jedná se především o plánovací CT vyšetření a kontrolní CT hrudníku, břicha a pánve. U MR a UZ můžeme sice podíl onkologicky nemocných označit za významný, nicméně provádíme i celou škálu jiných vyšetření, která nejsou primárně zaměřena na onkologické pacienty, a tak nelze říct, že by u těchto přístrojů onkologicky nemocní převládali. Snažíme se je však i tak upřednostňovat.

V případě magnetické rezonance jde přibližně o 7-8 % všech pacientů. Na ultrazvuku je to cca 20 % a na rentgenu je počet onkologických pacientů zanedbatelný.

Jak pohlížíte na všeobecný nedostatek radiologických asistentů a asistentek? 

Nedostatek personálu je problémem zdravotnictví jako celku. Pracovníci chybí v podstatě na všech odděleních. V případě radiologických asistentů je to částečně dáno tím, že tato práce nebyla nikdy považována za práci prestižní. Nejsme ani lékaři, ale zároveň ani sestry. Jsme ti vzadu, kteří jsou sice důležití, ale o kterých se moc často nemluví a většina pacientů často ani neví, kam si nás zařadit.

Zájemce o tuto profesi také odrazuje riziko vyplývající z práce v ionizujícím záření a potřeba základní znalosti fyziky. Donedávna bylo příčinou i nízké mzdové ohodnocení na většině pracovišť. Samostatnou kapitolou je pak systém vzdělávání jako takový a jeho neustálé změny.

V tomto směru má naše oddělení tu výhodu, že jsme průběžně doplňovali náš kolektiv o absolventy oboru radiologický asistent z Univerzity Pardubice, se kterou spolupracujeme v rámci vzdělávání jejích studentů.

V březnu byl na vaše pracoviště zakoupen nový ultrazvuk. Plánují se v dohledné budoucnosti nějaká další vylepšení?

Nyní plánujeme především vylepšení zázemí pro pacienty. Jedním z nich bude například WiFi zdarma pro pacienty nebo pořízení televize do pacientské čekárny. V hlavě máme spoustu dalších nápadů, o kterých vážně uvažujeme, ale zatím je to ve fázi plánů a jednání. 


Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum přijme lékaře

se zájmem o klinickou nebo radiační onkologii.

Více o nabízené pozici