Potřebuji nenádorovou radioterapii

1 Obecné pokyny a informace

Nenádorová (protizánětlivá) radioterapie je lékařské ozáření, které se provádí u vybraných zánětlivých a degenerativních onemocnění. Cílem výkonu je úleva od obtíží (především bolesti pohybového aparátu).

Při nenádorové radioterapii jsou aplikovány nízké dávky záření – více než desetinásobně nižší než při ozařování pro nádorová onemocnění. K úlevě od obtíží dochází obvykle až po uplynutí určité doby od ukončení ozařování, obvykle do 2 měsíců. Na počátku ozařování může dojít jejich přechodnému zhoršení. Nízké i vyšší dávky užívané při nenádorové radioterapii mohou mít vzácně vedlejší účinky, zvláště v případech opakovaného záření v ozařovaném poli. Proto je třeba, aby lékař opakované ozáření dobře zvážil s ohledem na celkovou aplikovanou dávku záření. O všech předchozích ozářeních je nutné lékaře informovat. Rizika záření se rovněž zvyšují po lokálních aplikacích kortikoidů nebo v terénu kožních změn (podráždění kůže dráždivými mastmi, poleptání, popálení). Vyskytnou-li se při nebo po ozařování obtíže v ozařované oblasti, je nutno uvědomit lékaře.

K vstupnímu vyšetření lékařem je nutné si s sebou přinést doporučení na nenádorovou terapii a popis diagnostického RTG vyšetření.

Pacienti, kteří již absolvovali nenádorovou terapii mimo Multiscan Pardubice, si s sebou navíc donesou kopii dokumentace včetně informací o aplikovaných dávkách.

Léčba rentgenovým ozařovačem pro nenádorovou terapii se provádí každé úterý a čtvrtek. Obvyklý počet frakcí je 3-4, léčba se provádí 2x týdně.

Vstupní vyšetření lékařem probíhá na adrese: 

Kyjevská 44 (budova č. 30)

532 03 Pardubice

tel.: 466 686 400

 

2 Zvolte pracoviště

Poliklinika Vektor

Rokycanova 2798
532 02 Pardubice

3 Podrobné informace

Poliklinika Vektor

Pardubice
466 686 400

Ordinační doba

Út a Čt

4 Jak se k nám dostanete
– zvolte pracoviště

Při cestě vlakem či autobusem použijte po příjezdu na hlavní vlakové či autobusové nádraží MHD - trolejbus č. 2 nebo 12.

V případě, že cestujete vlakem, lze rovněž vystoupit ve vlakové stanici Pardubice - Pardubičky, která se nachází v bezprostřední blízkosti areálu Pardubické nemocnice.

nebozjistit polohu automaticky
Otevřít mapu v novém okně

48 min 56,1 km

  • Začátek Vaší cesty
  • Multiscan
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně

5 Umístění v areálu