prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

466 016 432

Multiscan Pharma

Lékárna Multiscan Pharma je poskytovatelem lékárenské péče s hlavním zaměřením na aseptickou přípravu intravenózních léčiv pro onkologické pacienty Komplexního onkologického centra (KOC) Pardubického kraje.

Specifické uspořádání a vybavení dvou aseptických prostor lékárny vyhovující současným právním normám umožňují přípravu a výdej sterilních léčivých přípravků. 

Cílem zaměstnanců lékárny je zajištění kvalitního lékárenského servisu a snaha zřizovatele neustále zvyšovat kvalitu poskytované léčebné péče.

Příprava cytostatik (sterilních léčivých přípravků s cytotoxickým účinkem)

Na odborném pracovišti lékárny - Oddělení centrální příprava cytostatik - jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním za přísných hygienických a bezpečnostních opatření připravovány sterilní vysoce účinné léčivé přípravky s cytostatickým účinkem.

Mezi odběratele těchto léčiv patří mimo jiné pracoviště KOC Pardubického kraje:

Ambulance klinické onkologie společnosti Multiscan v Pardubicích

Ambulance klinické onkologie společnosti Multiscan v Chrudimi

Ambulance klinické onkologie společnosti Multiscan ve Svitavách

Ambulance klinické onkologie společnosti Multiscan v Ústí nad Orlicí

Ambulance klinické onkologie společnosti Multiscan v Hořovicích

Lůžkové oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice.

Připravované léčivé přípravky, mezi které patří klasická cytostatika, ale i cíleně působící (biologická) léčiva, jsou připravována dle individuálního požadavku lékaře pro konkrétního pacienta v čas potřeby. Jejich další charakteristikou je poměrně krátká stabilita a použitelnost, z čehož vyplývá nutnost jejich přípravy v aseptické přípravě lékárny. 

Léčivé přípravky v infuzích, infuzorech nebo rozplněné v injekčních stříkačkách jsou připravovány z koncentrovaných kapalných nebo pevných skupenství léčiv za podmínek zajišťujících kvalitu připravovaných léčiv a současně ochranu personálu podílejícího se na přípravě.

Příprava sterilních léčivých přípravků

Na oddělení sterilní přípravy léčiv jsou připravována sterilní léčiva, která nemají charakter cytostatik. Příkladem může být příprava/úprava léčivých přípravků mající podpůrné léčebné účinky nebo snižující nežádoucí účinky onkologické terapie.

Výdej na žádanky pro poskytovatele zdravotní péče

Pro spolupracující zdravotnická zařízení lékárna zajišťuje výdej léčivých přípravků na žádanky.

Klinicko-farmaceutická péče a poradenský servis

Zaměstnanci lékárny poskytují spolupracujícím zdravotnickým zařízením klinicko-farmaceutický a poradenský servis.

Kompletní servis pro klinická hodnocení

Lékárna Multiscan Pharma zajišťuje komplexní služby pro zadavatele/zprostředkovatele klinických hodnocení zahrnující příjem, monitorované skladování, vedení dokumentace, přípravu sterilních léčiv, výdej apod. Lékárna je schopna zajistit i následný teplotně monitorovaný transport hodnocených léčivých přípravků.

Adresa lékárny: areál Pardubické nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

tel.+420 466 016 432, fax +420 466 016 440, e-mail: kancelar@mspharma.cz

 

 

PharmDr. Jan Cihlo, Ph.D.

/ Zástupce vedoucího farmaceuta

Pracovní zkušenosti

2008 - dosud - Lékárna Multiscan Pharma s.r.o., zástupce vedoucího lékárníka

2013 - 2017 - Lékárna Pardubické nemocnice (NemPk), lékárník, člen lékové komise, farmakoekonomická podpora obchodního úseku NemPk

 

Vzdělání - ukončené

2016 - specializovaná způsobilost k výkonu farmaceuta v oboru nemocniční lékárenství IPVZ Praha

2009 - PharmDr. - Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

2004 - 2009 - postgraduální studium Ph.D. - Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

1998 - 2004 - pregraduální studium Mgr. - Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 

Vzdělání - probíhající

2017 - dosud - specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie

 

Členství v odborných společnostech

Česká farmaceutická společnost při ČLS JEP

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

 

Publikační činnost

Cihlo J., Melicharova L., Petrik M., Laznickova A., Laznicek M.: Comparison of 111In-DOTA-NOC and 111In-DOTATATE distribution in the target and dose-limiting tissues: conflicting results in vitro and in vivo. Anticancer Res, 28(4B), 2008, 2189-2195.

Cihlo, J., Laznicek M.: Radiolabelled peptides in the diagnosis and therapy of tumours. Ceska Slov Farm., 57, 2008, 70-77.

Barta P., Cihlo J., Laznickova A., Laznicek M: Determination of transport kinetics of somatostatin receptor-specific peptide to opossum kidney cells. Prague Medical Report, 109 (Suppl), 2008, 6-8.

Cihlo J., Petrik M., Barta P., Laznickova A. Laznicek M.: Receptor- mediated endocytosis of monoclonal antibody AntiCD66 radiolabelled with 111In and 90Y in opossum kidney cell line, Pharmaceutica Univerzitatis Carolinae.