Zúčastnili jsme se Národního semináře pro sestry z onkologických pracovišť

9. 5. 2023

Ve dnech 28.-29. 4. 2023 proběhl v Senohrabech ve Středočeském kraji onkologický seminář pro sestry s hlavním tématem Bezpečné podávání biologické léčby. Kromě odborných onkologických témat si mohly sestřičky poslechnout zajímavé přednášky o edukační roli sestry nebo jak zásadní je psychosociální podpora a péče o sebe v závislosti na povolání onkologické sestry.

Poslední víkend v dubnu se konal další z ročníků Národního semináře pro sestry z onkologických pracovišť. Stejně jako minulý rok se uskutečnil v Hotelu Sen v Senohrabech, kde se dva dny sestřičky vzdělávaly v oblasti bezpečného podávání a aplikace cytostatik, významu monoklonálních protilátek jako biologického léčiva nebo jak postupovat při extravazaci, poškození dutiny ústní či radiodermatitidě.

Seminář odborně zaštítil prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. z Fakultní nemocnice Plzeň. Kromě něj přednášeli například prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Fakultní nemocnice Bulovka nebo PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D. z Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Po odborných příspěvcích byl závěr prvního dne završen přednáškou Psychosociální podpora, péče o sebe, jak se udržet „nad věcí“ a nevyhořet PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D. z Katedry psychologie FF UK.

Galerie