Známé tváře i noví přednášející. Více než dvě stě účastníků se sešlo na odborné konferenci Kontroverze v onkologii

28. 5. 2024

V Dřítči u Pardubic se již podvanácté konaly Kontroverze v onkologii. Dvoudenní konference pro odborníky v oboru onkologie se uskutečnila 16. a 17. května 2024 a dorazilo na ni 220 účastníků.

V pravé poledne proběhlo slavnostní zahájení, kterého se ujal vedoucí lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., jenž následně předal slovo čestným hostům. Za odborné společnosti v krátkosti promluvili doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. za Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky a prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., člen výboru České onkologické společnosti. Záštitu nad konferencí převzaly i významné pardubické instituce – za Pardubický kraj promluvila náměstkyně pro zdravotnictví Ing. Michaela Matoušková a za Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice vystoupil její děkan, doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. Mezi dalšími, kteří přivítali hosty, byli ředitel Regionální pobočky VZP Hradec Králové Ing. Michal Provazník a generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. MUDr. Tomáš Gottvald. Závěr patřil zástupcům zdravotnického holdingu AKESO a společnosti Multiscan s.r.o., která je jeho součástí, a sice předsedovi představenstva holdingu Ing. Sotiriu Zavalianisovi a výkonné ředitelce holdingu Ing. Mgr. Martině Kulštejnové.

Dvoudenní program konference čítal šestadvacet přednášek na různá onkologická témata a následné diskuse o nejmodernějších postupech a metodách v léčbě nádorů. Mezi tradičními přednášejícími byli například předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. s příspěvkem o adaptivní radioterapii a přednosta Onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., jenž se zaměřil na postavení onkologie ve spektru interních oborů. O umělé inteligenci v radioterapii pohovořil přednosta Kliniky onkologie a radioterapie FN HK prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Poté otevřel kontroverzní téma Temné stránky onkologického výzkumu a praxe, na které by mnozí raději zapomněli, ale je důležité je znát, doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. z téže fakultní nemocnice.

Na letošní ročník opět dorazili i onkologové ze zahraničí. Se svými přednáškami se představili MUDr. Zuzana Lovasová ze švédského Västerås, emeritní předseda ESTRO a emeritní generální sekretář ECCO prof. Michael Brada BSc, MB ChB, FRCP, FRCS, DSc z univerzity v Liverpoolu, doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D. z nemocnice v Newcastlu a MUDr. Lubomír Skopal z francouzského Haguenau, který srovnával dostupnost moderní léčby ve Francii a v ČR.

Mezi přednášejícími se objevilo i několik nových tváří, například doc. MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D. z FN Plzeň se svojí originální přednáškou i názvem PCI & SCLC @ EBM aneb Jak pevné je ukotvení profylaktické radioterapie krania v léčebném algoritmu malobuněčného plicního karcinomu? či prim. MUDr. Jiří Pudil z chirurgické kliniky ÚVN v Praze, který pohovořil o roli chirurga a onkologa při léčbě kolorektálního karcinomu s jaterními metastázami. Na centralizaci onkologické péče a její dostupnost v nefakultním KOC se zaměřila prim. MUDr. Markéta Pospíšková, vedoucí lékařka komplexního onkologického centra Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, a páteční program zakončil lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje a ON Náchod MUDr. Miroslav Žiaran, který prezentoval palčivé téma sdělení nepříznivých zpráv a blížící se smrti.

Po skončení prvního dne na účastníky Kontroverzí čekal komorní koncert zpěvačky a herečky Evy Burešové s kytaristou a následně vystoupení hudební skupiny James Band.

Galerie