Změna ve vedení Radiologického centra Multiscan

8. 1. 2018

Dne 4.1.2018 došlo ke změně ve vedení Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice. Ze zdravotních důvodů opustil funkci vedoucího lékaře radiodiagnostické části MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA a na jeho pozici byla jmenována MUDr. Petra Jiříčková.

„Rád bych panu primáři Spitzerovi poděkoval za dlouholeté vedení naší pardubické radiodiagnostiky, kterou vybudoval společně se zesnulým ředitelem Multiscanu MUDr. Janem Caltou, “ říká majitel Multiscanu Ing. Sotirios Zavalianis. 

„Těší mě, že pan primář Spitzer u nás nadále zůstává a bude moci předávat své bohaté zkušenosti mladším kolegům, “ dodává současný ředitel Multiscanu Ing. Pavel Pivrnec

MUDr. Petra Jiříčková bydlí v Pardubicích, kde vystudovala gymnázium. Po absolvování Lékařské fakulty UK v Hradci Králové pracovala v Oblastní nemocnici Kolín a poté v Pardubické krajské nemocnici. Pět let byla vedoucím lékařem radiodiagnostiky Dimed v Chrudimi, je řadu let externím lékařem specialistou na magnetické rezonanci Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V Radiologickém centru Multiscan působí již od jeho založení v r. 2002, v r.2017 se stala zástupkyní vedoucího lékaře.

Galerie

MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA