Výdaje za cílenou biologickou léčbu mohou přesáhnout i hranici 100 000 Kč, uvádí Jan Cihlo

7. 3. 2019

Onkologie, radiologie nebo radioterapie – odborné termíny, které jsou všeobecně známé, ale málokdo si pod nimi umí představit víc než chemoterapii a ozařování, což se zdá vzhledem k obecnému povědomí o těchto oborech zcela dostačující. Důležité je však vědět, jak centra jako je Multiscan fungují, co mohou pacientovi nabídnout, jaké jsou možnosti léčby nebo nové moderní léčebné metody. Nejen o tom bude minisérie rozhovorů s našimi lékaři a zdravotníky, která vám každý měsíc představí jiné naše oddělení či zařízení.

Jako první vás seznámíme s činností sesterské firmy Multiscan Pharma, která je hlavním dodavatelem intravenózních léčiv pro Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Na otázky odpovídá zástupce vedoucího farmaceuta Multiscan Pharma PharmDr. Jan Cihlo, Ph.D.

Jak dlouho Multiscan Pharma funguje a co je její náplní?

Lékárna Multiscan Pharma byla založena v roce 2009. Hlavním posláním lékárny je příprava infuzních léčivých přípravků pro pacienty onkologického centra Multiscan. Denně připravíme průměrně 100 infuzních nebo injekčních přípravků pro naše pacienty. Z pohledu legislativy, ochrany zdraví a jakosti připravovaných léčiv musí tato příprava probíhat v aseptických prostorech lékárny s vysokou mírou pečlivosti, přesnosti a spolehlivosti.

Co předchází tomu, než začnete připravovat cytostatika na míru každému pacientovi?

Lékárna získává předpis pro přípravu od ordinujícího lékaře. Ten pacienta vyšetří, zhodnotí jeho celkový stav, stanoví dávku léčiva dle hmotnosti nebo povrchu těla a následně žádá o přípravu nás -lékárnu. Pro pacienty Ambulance klinické onkologie v Pardubicích připravujeme léčivé přípravky ihned po obdržení požadavku, následně pro hospitalizované pacienty Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice nebo v časovém plánu pro pacienty ostatních chemoterapeutických ambulancí (Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Hořovice). Celý proces přípravy trvá dle složitosti 20-30 minut, což je doba, kdy pacient pardubické ambulance na své léčivo čeká. Naší snahou je organizovat přípravu tak, aby každý pacient čekal na své léčivo co nejkratší dobu. Za přípravou je třeba vidět práci farmaceutů a farmaceutických asistentek, kteří se snaží připravit léčiva v co nejvyšší kvalitě.

Jak probíhá samotný proces přípravy léčiv?

Po obdržení požadavku od lékaře se ihned začínáme tímto požadavkem zabývat, aby první léčivý přípravek mohl být aplikován co nejdříve. Farmaceut zkontroluje dávkování a připraví léčivé přípravky a pomůcky pro jednu konkrétní přípravu. Současně upraví předdefinovaný návod na přípravu. Všechny pomůcky se poté dezinfikují a vstupují přes materiálovou propust do aseptických prostor s definovanou třídou čistoty. Zde si je odebere farmaceutický asistent oblečený ve sterilní kombinéze, roušce a rukavicích a vkládá je do podtlakových boxů (izolátorů), kde probíhá samotná příprava. Je třeba zmínit, že v tuto chvíli nejsou k dispozici automatické robotické systémy, které by nahradily lidskou činnost. Proto je třeba zopakovat, že pokud chceme ve výsledku získat léčivý přípravek v předepsané kvalitě, je třeba absolvovat všechny pochody a nic nevynechat.

Pro koho je léčba cytostatiky vhodná?

O vhodnosti léčby rozhoduje ošetřující lékař případně lékařské kolegium. Vybírá se z chemoterapeutických režimů dle typu onemocnění, stadia pokročilosti a celkového stavu pacienta. Léčivé přípravky mohou působit nespecificky (cytostatika) nebo receptorově specificky (cílená léčba monoklonálními protilátkami/imunoterapie). Předpoklad účinnosti cílené léčby může být ověřován analýzou markerů nádorových buněk. Jak cytostatika, tak cílená léčba mohou být podávány ve formě tablet nebo infuzních/injekčních přípravků. Léková forma léčivých přípravků pro účinnost dané terapie není rozhodující.

Na kolik vyjde léčba pacienta chemoterapií?

To je zcela individuální. Výběr léčivých přípravků záleží na typu onemocnění, jeho stadiu a k tomu zvolenému režimu. V onkologii se léčivé přípravky podávají v cyklech/sériích, které se s určitou periodicitou opakují např. po 3 týdnech. Pokud bych měl uvést příklad, cena léčivých přípravků jednoho cyklu podání režimu AC u karcinomu prsu (cytostatika Doxorubicin + Cyklofosfamid) vyjde okolo 2000 Kč. Cílená biologická léčba monoklonálními protilátkami proti receptoru Her-2 neu může přesáhnout i hranici 100 000 Kč.

Příprava cytostatik není zcela bez rizika. Co vám hrozí a jak se chráníte?

Je pravda, že dlouhodobá expozice prahové kontaminace cytostatiky je potenciálně nebezpečná pro manipulující pracovníky, tedy jak pro farmaceuty při přípravě, tak sestřičky při aplikaci. Na druhou stranu, jaké si to uděláte, takové to máte. Pokud dodržujete předepsané postupy, používáte ochranné pomůcky, speciální zdravotnické prostředky pro přípravu a aplikaci, myslím, že je riziko minimální.

Máme štěstí, že vedení AKESO holdingu i jednotlivých společností vnímá tuto problematiku jako důležitou a je nakloněno k investicím vedoucím nejen ke zvyšování kvality poskytované péče, ale i ochraně zdraví svých pracovníků.

V tuto chvíli řešíme a testujeme pomůcky pro bezpečnou přípravu a aplikaci cytostatik, aby tyto metody byly připraveny v okamžiku začátku provozu nového pardubického onkologického stacionáře. Tato opatření jsou nyní testovaná v Pardubicích, následně by měla být rozšířena i na všechna klinická pracoviště, kde se námi připravená onkologická léčiva aplikují.

Na čem dále pracujete, co máte v plánu?

Chtěli bychom nadále rozvíjet spolupráci se stávajícími klinickými pracovišti v oblasti přípravy, ale i klinické farmacie. Rádi převezmeme úpravu ostatních léčiv - premedikací s cílem ulevit sestřičkám v jejich každodenní práci. Plánujeme přípravu pro další pracoviště mimo skupinu AKESO. Spolupracujeme na vývoji prototypu robotického přístroje pro přípravu infuzních léčiv. Baví nás posouvat věci kupředu.

 

Galerie