V nemocnicích Akeso holdingu jsme uspořádali kurzy sebeobrany

13. 3. 2020

Jeden z rozšířených mýtů o sebeobraně je, že žena se muži nikdy neubrání a pokud ano, pak jen s dlouholetým tréninkem. V našich zdravotních zařízeních jsme se rozhodli poskytnout zaměstnancům kurz sebeobrany pod dohledem lektora a jediného Mistra Krav Maga – KAPAP v České republice Ing. Michala Janouška.

„Kurzem sebeobrany již prošly desítky žen a jistě by řekly, že sebeobrana je v zásadě velmi jednoduchá. Pokud se dělá chytře a správně. Vždy jde o připravenost a moment překvapení," upřesnil Michal Janoušek. 

Krav Maga je nejúčinnější sebeobranný systém na světě a právě proto jsme pro naše zaměstnance připravili jeho základní kurz. Kurzy se konají v Rehabilitační nemocnici Beroun, Nemocnici Hořovice i Multiscan Pardubice. Během tříhodinových výcviků, které probíhají během měsíce března, se seznámí na 90 kolegyň a kolegů se základní prevencí před napadením. Zároveň se naučí, jak se chovat a reagovat při útoku. Rovněž je stručně popsána typologie agresorů, fáze reálného napadení a jednoduché principy sebeobrany. Celý kurz je koncipován i do praktické výuky, kdy si mohou účastníci ihned vzájemně vyzkoušet doporučené postupy. Potrápena je nejen fyzička každého z účastníků, ale i psychika. „Uvědomění si, že se s agresorem můžeme setkat kdekoliv a zároveň to, jestli jsme schopni zvládnout krizovou situaci, kde rozhodují vteřiny, bylo náročné,“ řekla po absolvování kurzu Gábina Žáková z Nemocnice Hořovice.

Účastníci kurzu byli nadšení a přimlouvali by se za pokračování.
„Kurz sebeobrany byl vydařený, vše bylo perfektně připravené. Samozřejmě se za tu dobu nedalo naučit bránit se, ale všichni jsme získali alespoň nějaké základní povědomí, jak na to, a taky jsme si prověřili fyzičku. Vzhledem k tomu, že to bylo kontaktní, tak to byl i ideální teambuilding. Jindy by se nám na diagnostice těžko naskytla možnost škrtit lékaře z terapie,“ uvádí Bc. Vladimír Matýsek z oddělení radiodiagnostiky.

„Chtěla bych poděkovat za poskytnutí kurzu sebeobrany, který se mi velmi líbil. Pokud by byla možnost dalšího kurzu, třeba se zaměřením na útok se zbraní, neváhaly bychom s kolegyní ho znovu absolvovat,“ dodává jedna z našich radiologických asistentek.