Uplynulo pět let od úmrtí Vlasty Kubínové

26. 6. 2018

Dnes 26.6.2018 si připomínáme již pátým rokem bolestný odchod naší drahé kolegyně z ambulance klinické onkologie ve Svitavách paní Vlasty Kubínové.

Pro společnost Multiscan začala pracovat v roce 2006 a stála u zrodu svitavské onkologické ambulance. Bohužel jí vážná nemoc nedovolila v této práci pokračovat. I přes úsilí našich lékařů, zdravotních sester i její rodiny boj se zákeřnou nemocí prohrála. Svojí laskavou péčí a trpělivým přístupem se zaryla do paměti nejen nám, ale i pacientům, kteří na ni dodnes vzpomínají. Klidným a laskavým přístupem k pacientům byla sama jejich oporou a útěchou v nelehkých situacích.

Vlasta Kubínová zůstane ve vzpomínkách kolegů, přátel i pacientů jako člověk  s velikým srdcem a věčným úsměvem ve tváři.

Za amnbulanci klinické onkologie Svitavy staniční sestra a kolegyně Jana Paldusová a lékaři MUDr. Jan Stejskal, Ph.D a MUDr. Vít Ulrych.