Stali jsme se partnery odborné konference Paliativní den Holice

17. 9. 2021

Ve čtvrtek 9. září pořádala Oblastní charita Pardubice v prostorách ZUŠ Karla Malicha v Holicích odborný kongres pod názvem Paliativní den Holice, jehož cílem bylo představit paliativní péči z různých pohledů. Na organizaci akce se finančně podílela i společnost Multiscan ze zdravotnického holdingu AKESO.

Na kongresu zazněly přednášky lékařů více odborností, zdravotních sester a dále také prezentace statistických údajů ÚZIS na téma paliativní péče v Pardubickém kraji. Velkou odezvu měla přednáška odkrývající etické a spirituální aspekty tohoto oboru. Zvláštní blok byl věnován dětské paliativní péči, včetně pohledu psychologa na toto téma a nástinu koncepce paliativní péče v našem regionu. Zajímavé zkušenosti byly prezentovány týmy mobilní specializované paliativní péče.

Na setkání přijelo přes 190 účastníků z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a další odborné veřejnosti z celé republiky od Ostravy po Karlovy Vary, registrace na kongres dorazila i z Charité Berlin.

Akce, která se měla původně uskutečnit již v květnu minulého roku a byla několikrát kvůli pandemii koronaviru překládána, nabídla účastníkům mimo odborný program také možnost setkávání, rozhovorů a předávání profesních zkušeností.

Ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková byla potěšena kladnou odezvou účastníků kongresu: „Velice mě těší zvyšující se zájem o problematiku paliativní a hospicové péče. Během kongresu jsem měla možnost potkat se se spoustou milých lidí a z rozhovorů s lékaři, politiky, představiteli spolupracujících organizací, sociálními pracovníky či zdravotními sestrami si s radostí uvědomuji, že to, o co se v Charitě dlouhodobě snažíme, se společnými silami daří stále víc. Chceme, abychom mohli umožnit důstojný odchod z tohoto světa v domácím prostředí, za přítomnosti blízkých, každému pacientovi, který toto přání má. Zároveň si uvědomuji, že zvyšování obecného povědomí o možnostech domácí paliativní a hospicové péče musí jít v ruku v ruce se zvyšováním odbornosti těch, kteří se o pacienty starají. O to se v pardubické Charitě dlouhodobě snažíme a jsem ráda, že k tomu přispěl i náš paliativní kongres.“

Oblastní charita Pardubice dlouhodobě usiluje o rozvoj hospicové a paliativní péče. Vedle dvou středisek domácí hospicové péče v Pardubicích a Holicích pomáhajícím pacientům a pečujícím nedávno otevřela Ambulanci paliativní medicíny úzce spolupracující s jejím Domácím hospicem Andělů strážných. Rozšiřuje tak pestré spektrum svých aktivit – pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby (pobytové, ambulantní a terénních), půjčovny zdravotních pomůcek a dalších pomáhajících rodinám, které pečují o své blízké v domácím prostředí.