Slavnostní otevření nové budovy klinické onkologie

19. 12. 2019

Po třítýdenním zkušebním provozu byla dne 9. prosince 2019 v areálu Pardubické nemocnice slavnostně otevřena nová budova klinické onkologie, jejímž investorem je společnost Multiscan s.r.o. ze zdravotnického holdingu AKESO, vlastněného ing. Sotiriosem Zavalianisem. Návštěvu a prohlídku prostor si nenechalo ujít na sto významných hostů, mezi nimiž nechyběl například hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický nebo náměstek pro léčebnou péči ministerstva zdravotnictví prof. Roman Prymula.

Onkologické a radiologické centrum Multiscan tvoří společně s Pardubickou nemocnicí Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Jde o jedno z vysoce specializovaných pracovišť v České republice pro léčbu onkologických diagnóz. Otevřením nového pavilonu s ambulancemi klinické onkologie a stacionářem pro aplikaci chemoterapie a cílené léčby se jen potvrdilo dobré jméno pracoviště, které má ambici pacientům i zaměstnancům centra nabídnout nejen kvalitní péči a nejmodernější léčebné metody, ale i důstojné prostředí, v němž se budou cítit příjemně.

Slavnostního otevření se zúčastnili hosté z celé České republiky. Kromě významných představitelů Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým či krajským radním pro oblast zdravotnictví Ladislavem Valtrem si tuto mimořádnou událost nenechal ujít například ani náměstek ministerstva zdravotnictví, pan Roman Prymula. Slavnostního aktu a prohlídky prostor nové budovy se dále zúčastnili představitelé Onkologického a radiologického centra Multiscan, Pardubické nemocnice i nemocnic Pardubického kraje, Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, zástupci odborné společnosti, reprezentanti pojišťoven a mnozí další.

Slova chvály a díků na činnost KOC a společnosti Multiscan zněla nejen v oficiální části programu od hostů, kteří byli požádáni o krátký projev a přestřižení slavnostní pásky, ale i od ostatních přítomných, a to v průběhu celého odpoledne. Nejdůležitějším poselstvím všech zúčastněných je společné přání, aby nové prostředí v maximální možné míře vyhovělo potřebám pacientů a aby se zde pacienti v rámci možností cítili co nejkomfortněji.

Galerie

zleva - prof. MUDr. Karel Odrážka, CSc., Ing. Sotirios Zavalianis, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Ing. Michal Provazník
Ing. Sotirios Zavalianis
zleva - Dr. med. Germund Hensel, Ph.D., doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
zleva - Ing. Michal Provazník, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
vpředu - prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., vzadu - Ing. Milan Rufer, MBA
zleva - Ing. Sotirios Zavalianis, Ing. Ladislav Valtr, MBA, MUDr. Roman Michálek, MBA, MUDr. Vít Ulrych
Ing. Sotirios Zavalianis, JUDr. Martin Netolický, Ph.D.