Školení o zdravé komunikaci a pozitivním myšlení sklidilo úspěch

19. 11. 2018

Jak komunikovat s pacienty a jejich příbuznými, prevence konfliktů ve zdravotnickém prostředí, umění pozitivního myšlení, to jsou jen střípky z témat, které se probíraly na školení zdravotních sester a radiologických asistentek v Pardubicích a v Berouně. Školení probíhalo za finanční podpory EU a zúčastnilo se ho více než čtyřicet zaměstnankyň Onkologického centra Multiscan Pardubice.

Povolání zdravotníka je náročné jak fyzicky, tak hlavně psychicky. V oboru onkologie to platí dvojnásob. Ačkoliv se může i nejzkušenějšímu pracovníkovi s dlouholetou praxí zdát, že ho nemůže nic překvapit, opak je pravdou. Každý člověk je individualita, každý pacient má jiné potřeby a přání, a podle toho je nutné k tomu přistupovat a efektivně jednat.

 

Zdokonalit se v umění zdravé komunikace a pozitivního myšlení měly možnost i naše zdravotní sestřičky a radiologické asistentky. Školení probíhalo na jaře a nyní na podzim a bylo rozděleno na tři samostatné oddíly. Doba trvání každého z nich byla dva dny.

 

První oddíl byl zaměřen na komunikační techniky, které lze uplatnit například při komunikaci s pacientem, který je nevyléčitelně nemocný, nebo s jeho rodinou. Náplní druhého oddílu byla prevence konfliktů, návod, jak konflikt řešit, pokud nastane, a jak mu na pracovišti předcházet. Poslední část kurzu s názvem „Jak v sobě posílit optimistu a nenechat se zavalit starostmi“ pojednávala o pozitivní psychologii, duševní hygieně a zvládání stresu.

 

„Naše onkologické sestřičky jsou každý den vystavovány velkému stresu, kterému se vzhledem k náplni práce nelze jednoduše ubránit. Komunikace s pacientem a rodinnými příslušníky je velmi citlivá záležitost, a proto je potřeba, aby ji mistrně ovládaly. Věřím, že byl pro naše zaměstnankyně kurz přínosem a že nově nabyté poznatky budou dále uplatňovat při své práci,“ uvádí ing. Pavel Pivrnec, ředitel společnosti Multiscan s. r. o.    

 

Účastnice školení byly kurzem nadšené. Ocenily nejen nové poznatky, které nejsou jen obecnými poučkami, ale dají se skutečně aplikovat v praxi, ale také pro ně byl kurz osobní rekapitulací jejich dosavadních poznatků z oblasti komunikace jak s pacienty, tak s kolegy.

Galerie