Seminář o biosimilární léčbě v onkologii

26. 9. 2019

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius se dne 25. 9. uskutečnil seminář pro všeobecné a praktické sestry Biosimilární léčba v onkologii. Jako přednášející vystoupili prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň a vrchní sestra Kliniky dětské hematologie a onkologie a CLIP FN Motol Bc. Jitka Wintnerová.

Na seminář o biosimilární léčbě, biologických a biosimilárních lécích zavítalo na 30 sester nejen z Onkologického a radiologického centra Multiscan, ale i z lůžkového části oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice.

Zahájení semináře se ujala Bc. Michaela Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius, který svoji činnost vykonává již od roku 2009 a jehož hlavním cílem je rozšíření informovanosti široké veřejnosti o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě. Zároveň se organizace snaží o lepší komunikaci mezi zdravotníky a pacienty a mezi pacienty a rodinnými příslušníky.

Po krátkém úvodu následovala přednáška prof. MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D., jenž sestry uvedl do problematiky biologické léčby, shrnul základní pojmy týkající se biosimilárních léčiv a mimo jiné vysvětlil i jejich výhody a nevýhody.

Pana profesora následně doplnila Bc. Jitka Wintnerová s tématem Role sestry při aplikaci biosimilars. Účastnicím a účastníkům semináře poskytla cenné rady ohledně komunikace s pacientem při podávání biosimilárních léků a kladla důraz na dobrou informovanost a na ohled vůči pacientovi.

 

*Co jsou biosimilární léky?

Biosimilární léky jsou schválené biologické léky, které jsou uváděny na trh po vypršení patentové ochrany původního referenčního přípravku. Biosimilární léky jsou stejně účinné, bezpečné a kvalitní jako jejich předchůdci. Před schválením jsou biosimilární přípravky rozsáhle testovány a ověřovány v mnoha analytických testech a studiích. Biosimilárními léky jsou léčeny miliony pacientů po celém světě se stejnými výsledky, jakých dosahuje léčba původními biologickými léky.

Galerie