Rok 2019 opět ve znamení již tradičních kongresů Best of ASTRO 2018 Czech Republic a Kontroverze v onkologii

11. 1. 2019

Stejně jako v letech minulých, i v letošním roce pořádá pro české onkology společnost Multiscan v Pardubicích dva významné odborné kongresy, které si za dobu svého konání vybudovaly významné postavení a řada účastníků se na ně ráda vrací.

Prvním v pořadí je Best of ASTRO, který se uskuteční 18. 3. 2019 v Kongresovém centru Kunětická hora v Dřítči. Jedná se o licencovanou prezentaci nejlepších přednášek, které byly publikovány na nejprestižnějším radiačně-onkologickém sympoziu na světě pod patronátem Americké společnosti pro radiační onkologii (ASTRO). V tento přednáškový den se budou moci čeští onkologové seznámit s aktuálními onkologickými informacemi v radiační onkologii přímo v ČR.

V květnu letošního roku proběhne již tradiční onkologický kongres Kontroverze v onkologii. Pořádá jej společnost Multiscan pod hlavičkou Komplexního onkologického centra Pardubického kraje. Devátý ročník této akce proběhne ve dnech 16. – 17. 5. 2019 v Kongresovém centru Kunětická hora v Dřítči.