Radiologické centrum zkvalitňuje služby pro lékaře

25. 2. 2019

Spolupráce mezi ošetřujícím lékařem a radiologickým centrem je velmi důležitá. Aby byla zajištěna maximální péče o pacienta, je nezbytná kooperace mezi těmito dvěma subjekty, při které je klíčové zejména předávání informací o pacientově zdraví. Toto si uvědomuje i Radiologické centrum, a proto do provozu zavádí novinku, která cestu přenosu informací výrazně usnadní, a zároveň se snaží i o zlepšení spolupráce za použití již dříve zavedených technologií.

Zmiňovanou novinkou, převážně pro indikující lékaře, je možnost vzdáleného přístupu do obrazové dokumentace přes webovou aplikaci Dicompass Gateway od společnosti Medoro. Přístup k obrazové dokumentaci funguje přes libovolný webový prohlížeč na základě platného komerčního certifikátu a zpřístupňuje lékařům data pacientů, které odeslali na radiodiagnostická pracoviště Multiscanu. Pokud některý z lékařů nemá příslušný certifikát, lze mu jej kompetentními pracovníky Multiscanu zajistit. Služba je pro indikující lékaře bezplatná.

Z již dříve zavedených služeb se osvědčilo elektronické zasílání výsledků vyšetření přes systém MISE od firmy Stapro. Pro využívání této služby je zapotřebí mít zřízený účet. Stejně jako v předchozím případě platí, že pověřený pracovník Radiologického centra se o vše postará a kontaktuje firmu Stapro s žádostí o vytvoření účtu pro konkrétního lékaře. Služba poskytující elektronické rozesílání je pro příjemce zcela zdarma.

Neméně důležitou službou je pak zasílání obrazové dokumentace prostřednictvím sítě ePACS. Díky ní je Multiscan schopen doručit obrazovou dokumentaci z vyšetření všem zařízením zapojeným do této sítě během několika minut. Systém ePACS je výhodný hlavně pro větší zařízení, jako jsou nemocnice a polikliniky. Účet v systému ePACS si zařízení musí zřídit samostatně na stránkách www.epacs.cz.

„Jak vzdálený přístup do obrazové dokumentace, tak elektronické zasílání nálezů přináší lékařům řadu výhod. Nejen, že se tím výrazně urychlí proces vyšetření a léčby, ale díky elektronickému přenosu jsou potřebné informace na jednom místě a snadno dostupné. Věříme, že tyto benefity lékaři brzy ocení a že jim budou ku prospěchu,“ uvádí Vladimír Matýsek, pracovník výpočetního úseku společnosti Multiscan.

V případě zájmu lékařů o některou ze zmíněných služeb se lze obrátit na pracovníky IT společnosti Multiscan, a to Bc. Vladimíra Matýska (matysek@multiscan.cz) nebo Ing. Michala Charváta (charvat@multiscan.cz).