Příprava premedikace nově probíhá v naší dceřiné společnosti Multiscan Pharma

16. 11. 2022

Premedikace se při chemoterapii podává z důvodu zmírnění nežádoucích účinků chemoterapie. Doposud se premedikace připravovala přímo v onkologickém stacionáři, ve druhé polovině letošního roku jsme však ve spolupráci s dceřinou společností Multiscan Pharma s.r.o., která je hlavním dodavatelem léčiv pro Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, začali testovat nový systém přípravy.

Některé druhy léků podávaných v léčbě onkologického onemocnění způsobují pacientovi obtíže (nežádoucí účinky), jako např. nevolnost, zvracení, průjem, alergii. V těchto případech ordinují lékaři léky, které slouží ke zmírnění těchto obtíží a pacient je v injekční nebo tabletové formě dostane před chemoterapií.

Naše sestry dosud připravovaly vše samy těsně před podáním (infuzní roztok anebo lék ve stříkačce), anebo je dle pokynů lékaře vydávaly pacientovi domů. Dnes je již premedikace dodána ráno, v den aplikace chemoterapie.

Chemoterapie se připravuje centrálně v ředírně Multiscan Pharma, která nyní zajišťuje i přípravu premedikací. Sestry převezmou léky již natažené ve stříkačce, která je označena signaturou s názvem léku, jeho gramáží, datumem přípravy a datumem exspirace. Exspirace takto připraveného léku se pohybuje v řádu několika málo dní. Po příchodu pacienta na stacionář sestra aplikuje jednotlivé stříkačky s léky dle ordinace v aplikačním listu. Již nic nenatahuje, pouze vybírá z předpřipravených léků. Takto připravený lék obsahuje vždy 2 štítky, jeden zůstává na přípravku a druhý se nalepí do dokumentace pacienta, kterému byl aplikován. Zároveň lék musí projít počítačovým systémem, jež eviduje léky vydané konkrétnímu pacientovi. Na konci směny sestra zkontroluje zbylé premedikační léky a zlikviduje ty, které již z důvodu proexspirování nelze další den použít.

Po počátečních obavách z nového můžeme dnes zkonstatovat, že centralizace přípravy premedikací se nám osvědčila, zjednodušila výdej a přípravu léků, zároveň přispívá i k bezpečnosti pacienta. Nově testujeme i čtečky QR kódu, které rovněž slouží ke zvýšení bezpečnosti pacienta, ale chrání i sestru. Snižují možnost případné záměny pacienta a jsou dalším krokem k modernějšímu a bezpečnému pracovišti pro pacienty i personál.

 

Autor textu: Mgr. Ľubica Elichová, DiS., vrchní sestra onkologického centra Multiscan