Přes dvě stě účastníků a rekordní počet zahraničních přednášejících. Proběhl další ročník odborné konference Kontroverze v onkologii

25. 5. 2023

V Dřítči u Pardubic se ve dnech 18. a 19. 5. 2023 uskutečnil 11. ročník odborné onkologické konference Kontroverze v onkologii. Dvoudenní akce s bohatým odborným a společenským programem přilákala více než dvě stovky účastníků, mezi nimiž nechyběli zástupci z Velké Británie, Francie a Švédska.

Po slavnostním zahájení odborným garantem a organizátorem akce, kterým byl stejně jako vloni vedoucí lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje profesor Karel Odrážka, se slova ujali předsedkyně České onkologické společnosti docentka Jana Prausová a předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky profesor Martin Doležel. Z řad zástupců Pardubického kraje a města Pardubic v krátkosti promluvili vedoucí odboru zdravotnictví magistr Pavel Čech a 1. náměstek primátora magistr Jakub Rychtecký. Mezi dalšími, kteří přivítali hosty, byli děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice docent Karel Sládek, ředitel Regionální pobočky VZP Hradec Králové inženýr Michal Provazník a generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. doktor Tomáš Gottvald. Poslední slova na úvod pronesli výkonná ředitelka holdingu AKESO inženýrka Martina Kulštejnová a jeho majitel inženýr Sotirios Zavalianis.

Dvoudenní program konference, kterou každoročně pořádá společnost Multiscan s.r.o., čítal více než pětadvacet přednášek na různá onkologická témata a následné diskuse o nejmodernějších postupech a metodách v léčbě solidních nádorů.

Kromě českých odborníků vystoupili se svými přednáškami i zahraniční onkologové. Prvními z nich byli profesor Michael Brada z univerzity v Liverpoolu, který se pardubické onkologické konference účastní každoročně, a doktor Lubomír Skopal z francouzského Haguenau, jenž se zaměřil na dostupnost chemoterapie a moderní léčby ve Francii. Druhý den konference se svými přednáškami vystoupili onkologové z nemocnice v Newcastlu - docent Josef Kovařík, doktor Shahid Iqbal a prostřednictvím online připojení rovněž doktor Charles Kelly. Pětici zahraničních hostů doplnili ještě doktor Petr Daniel Kovařík z anglické Northumbria Specialist Emergency Care Hospital a doktorka Zuzana Lovasová ze švédského Västerås se svým příspěvkem Benchmarking v nordické radioterapii.

Českou onkologii reprezentovali zástupci onkologických pracovišť z celé České republiky. Za FN Olomouc vystoupil například profesor Bohuslav Melichar s příspěvkem Imunoterapie v komplexní léčbě karcinomu plic, téma Brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v orgán šetřící léčbě časného karcinomu penisu přednesl profesor Jiří Petera z FN Hradec Králové, brněnskou onkologii reprezentoval profesor Pavel Šlampa, který se zaměřil na vliv pandemie ve strategii radioterapie u karcinomu plic. Na konferenci nechyběli ani zástupci pražských a plzeňských onkologických center, například profesor Tomáš Büchler s přednáškou pojednávající o renálním karcinomu nebo profesor Jindřich Fínek, děkan LF UK v Plzni, který přednesl příspěvek na téma prediktivního testování v onkogynekologii.

Po skončení prvního dne na účastníky Kontroverzí čekal společenský večer, kde vystoupil zpěvák Václav NOID Bárta s kapelou Bek Bek Klan a následně hudební skupina James Band.

Galerie