Podpořili jsme odbornou konferenci Pardubické radiologické kolokvium

26. 11. 2021

Při příležitosti Světového dne radiologie se již potřetí konala na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice odborná konference Pardubické radiologické kolokvium. Tentokrát byla tématem Intervenční radiologie v aktivní péči o pacienta. Podporu v podobě finančních prostředků této zajímavé konferenci vyjádřila i společnost Multiscan.

Světový den radiologie každý rok připadá na 8. listopad. Na oslavu tohoto svátku pořádá Fakulta zdravotnických studií v Pardubicích odborné kolokvium, které má za cíl diskutovat o aktuálních otázkách souvisejících s oborem radiologická asistence a prostřednictvím přednášek a prezentací odborníků vzdělávat nejen studenty pardubické univerzity.

Letošním tématem konference byla Intervenční radiologie v aktivní péči o pacienta a slova se ujali odborníci ze zdravotnických zařízení z Pardubického a Královehradeckého kraje a také z Prahy. Po slavnostním zahájení vystoupil primář Neurologické kliniky Pardubické nemocnice, MUDr. Petr Geier, který přiblížil téma ischemické cévní mozkové příhody. Mezi dalšími přednášejícími byli například profesor Antonín Krajina, přednosta Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, který se zaměřil na terapii ischemických cévních mozkových příhod, nebo přednosta Kliniky onkologie a radioterapie, profesor Jiří Petera, jenž pohovořil o brachyterapii v léčbě zhoubných nádorů.

Galerie