Poděkování docentu Martinu Doleželovi

30. 8. 2019

Stávající předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. opouští po 12 letech naši společnost, kde výrazně přispěl k rozvoji onkologického centra, byl hybnou silou v zavádění nových metod v radioterapii a podílel se na budování dobrého jména společnosti mezi odbornou veřejností i pacienty. Pod jeho vedením byla každoročně pořádána prestižní licencovaná konference pro radiační onkology Best of ASTRO.

Tímto bychom chtěli panu docentovi poděkovat a upřímně popřát, nechť se mu v domovině daří jak v pracovním, tak i osobním životě.