Pardubické radiologické kolokvium opět s účastí společnosti Multiscan

9. 11. 2023

Tradiční odborné setkání Pardubické radiologické kolokvium, které pořádá Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, proběhlo i letos za finanční podpory společnosti Multiscan s.r.o. a s aktivní účastí lékaře našeho onkologického centra MUDr. Aleše Hlávky, Ph.D. Pátý ročník konference, jež opět proběhla 8. listopadu na Světový den radiologie, si nenechalo ujít asi 70 účastníků.

Pardubické radiologické kolokvium se formou přednášek a prezentací odborníků snaží přiblížit nejen studentům oboru radiologická asistence témata ze své praxe, diskutovat o aktuálních otázkách a vzdělávat, a to jak pardubické studenty, tak ostatní zájemce o tento obor.

Dopolední program obsáhla čtyři různá témata, z nichž prvního příspěvku se zhostil primář Oddělení nukleární medicíny FN HK a garant studijního oboru Radiologická asistence Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D., který pohovořil o radiologickém asistentovi jako pomocníku pacienta při radionuklidové terapii radiojódem.

S druhou přednáškou konference na téma Stereotaktická radioterapie vystoupil vedoucí lékař radiační onkologie společnosti Multiscan MUDr. Aleš Hlávka, Ph.D., který se zaměřil na tuto vysoce specializovanou metodu zevní radioterapie, která spočívá ve velmi přesné aplikaci vysokých dávek záření cílených do nádoru v krátkém časovém období, což velmi zvyšuje efekt ozáření.

K dalším přednášejícím v rámci odborného programu patřili např. emeritní radiologický asistent Radiologické kliniky FN HK Václav Novotný, jenž pohovořil o střelných poraněních, biomedicínský inženýr Radiologické kliniky FN HK Ing. Milan Čech s tématem Centrace pacienta při CT nebo Bc. Beáta Orsáková, která představila radiodiagnostické pracoviště v Chrudimi.

Galerie