Pacienti Komplexního onkologického centra Pardubického kraje se dočkali nového špičkově vybaveného pavilonu

9. 12. 2019

Společnost Multiscan s.r.o. ze zdravotnického holdingu AKESO, která je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, zahájila stavbu nové budovy klinické onkologie v areálu Pardubické nemocnice v polovině roku 2018. Investice společnosti Multiscan do budovy a jejího vybavení dosáhly částky bezmála 100 milionů korun a probíhaly paralelně s investicemi do nákupu lineárního urychlovače a modernizace oddělení radiační onkologie, které je taktéž součástí centra, za přibližně 120 milionů korun. Veškeré zmíněné náklady financovala společnost Multiscan z vlastních zdrojů, bez možnosti přístupu k dotačním programům a jejich využití. Nový pavilon klinické onkologie nabídne pacientům i zaměstnancům centra zcela nový, vysoký standard. Slavnostní otevření nového pavilonu se uskuteční dne 9. prosince 2019, kdy se po třítýdenním zkušebním provozu jeho chod rozběhne naplno.

Záměr postavit nový pavilon s ambulancemi klinické onkologie vzešel hlavně z nutnosti řešit nevyhovující podmínky v prostorách budovy č. 22 v areálu Pardubické nemocnice, ve které byly ambulance doposud umístěny. Zařazení ostatních ambulancí z budovy č. 13 a 30 pod jednu střechu bylo jen dalším logickým krokem.

„O výstavbu pavilonu s chemoterapeutickými ambulancemi a stacionářem jsme usilovali dlouho. Od začátku šlo o projekt, který měl tu nejvyšší prioritu,“ uvádí jednatel společnosti Multiscan s.r.o. a majitel holdingu AKESO Ing. Sotirios Zavalianis. „Pacienti u nás podstupují náročnou léčbu a je nanejvýš důležité, aby se u nás cítili dobře. Budova splňuje všechny podmínky, které jsme si před začátkem předsevzali, tedy dostatečně velké prostory pro práci, špičkové vybavení a příjemné prostředí a komfort pro naše pacienty i zaměstnance,“ dodává Zavalianis.

Do nové čtyřpodlažní budovy č. 24 se z takzvaného „domečku“ přesouvají ambulance chemoterapie a stacionář pro aplikaci chemoterapie a biologické léčby. Zároveň se sem stěhují i konziliární a dispenzární ambulance, ambulance specializovaná a kanceláře vedení společnosti a administrativy.

O Multiscanu

Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice sídlí v Pardubické nemocnici a je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (KOC PK). KOC PK je tvořeno společností Multiscan, která provozuje ambulance klinické onkologie a radioterapii, a Pardubickou nemocnicí, v jejíž gesci je lůžková část. Zajišťuje tak ucelenou diagnostickou, léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie. Multiscan zároveň provozuje ambulance klinické onkologie v Chrudimi, ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí. Od ledna 2019 funguje jako další detašované pracoviště i onkologické oddělení Nemocnice Hořovice.

Radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice je spolu Nemocnicí Hořovice a Rehabilitační nemocnicí Beroun součástí zdravotnické skupiny Sotiriose Zavalianise AKESO holding a.s.

Galerie

pohled z areálu nemocnice
pohled na budovu z hlavní silnice
specializovaná ambulance
konziliární ambulance
recepce
potrubní pošta
konferenční sál