„Pacienti jsou velice vděční za péči, ušetří jim to starosti s transportem,“ vypráví Monika Marková o domácí ošetřovatelské péči

29. 7. 2021

Monika Marková je jedna ze sester našeho onkologického centra, která pracuje převážně v odběrové místnosti. Práce ji naplňuje, ani po odložení sesterské uniformy se o pacienty nepřestává starat.

Kromě práce zdravotní sestry v našem onkologickém centru dojíždíte za pacienty i v rámci takzvané domácí péče. Pod koho tato služba spadá?
Pracuji pro agenturu domácí péče Kamilka s.r.o. Je to nestátní zdravotnické zařízení, které ošetřuje pacienty v jejich domácím prostředí sedm dní v týdnu. Rozsah působnosti má v Pardubicích a okolí, na Holicku a Přeloučsku.

Pro jaké pacienty je tato služba určená?
Domácí péče je poskytována pacientům, kteří nejsou schopni se o sebe postarat, dojít do zdravotnického zařízení. Především se jedná o pacienty v seniorském věku a osoby se zdravotním postižením, ať už fyzickým, tak mentálním.

Co může čekat pacient a jeho blízcí, když požádají o domácí péči?
Tato péče je hrazena ze zdravotního pojištění a je ordinována praktickým lékařem či ošetřujícím lékařem při ukončení hospitalizace a propuštění do domácí péče. Lékař určuje, jaká péče, v jakém rozsahu a frekvenci bude u pacienta v domácím prostředí poskytována. Jedná se například o aplikace inzulínu, podání léků, odběry krve, aplikace injekcí, infuzní terapie, převazy chronických ran, cévkování, rehabilitace a podobně. Sestra v domácí péči musí mít všestranné dovednosti, protože skladba pacientů a výkonů je multioborová.

Jak obvykle probíhá návštěva u pacienta?
Pacient je informován, že k němu bude docházet zdravotní sestra a co bude u něho dělat. Ošetření pacienta probíhá jako návštěva, je nutné se představit, zout si boty, dovolit se, kde si položit převazovou tašku či kde si sednou. Pacienti jsou velice vděční za péči, ušetří jim to starosti s transportem. Někdy bývá zdravotní sestřička jediný člověk, se kterým si mohli za celý den promluvit, zvlášť teď v covidové době.

Je těžké vyhodnotit, kdy by už pacient potřeboval hospitalizaci v nemocnici? Podle čeho se řídíte?
V případě zhoršení zdravotního stavu pacienta kontaktuje sestra praktického lékaře a konzultuje s ním další postup. Pokud se jedná o život ohrožující stavy, volá RZP. O situaci samozřejmě informuje rodinu, pokud není přítomna.

Práce na onkologii a zároveň i pro domácí péči musí být hodně psychicky náročná. Dá se oddělit od soukromého života?
Mám ráda povolání zdravotní sestry a tato práce mě naplňuje. I když je někdy náročné skloubit soukromý život s pracovním, neměnila bych.

Galerie