Opět po roce jsme oslavili Mezinárodní den sester

14. 5. 2019

Dne 12. května se po celém světě slaví Mezinárodní den sester. Podobně jako v letech minulých, i letos se k oslavám připojilo Onkologické a radiologické centrum Multiscan a odměnilo své zdravotní sestřičky za obětavou péči a milý úsměv na tváři, který pacienti tolik potřebují, sladkým dárkem.

Práce zdravotních sester je nedílnou součástí dobře fungujícího zdravotnického zařízení. Laskavý přístup, patřičná odbornost, dostatečná míra empatie a organizační schopnosti jsou nezbytnými vlastnostmi, kterými musí dobrá sestřička disponovat.

V naší společnosti máme takových sestřiček desítky. Velice si jich vážíme, oceňujeme jejich profesionální přístup a vlídné zacházení, s nimiž se starají o onkologicky nemocné pacienty.

„Bez našich obětavých sestřiček bychom mohli jen stěží odvádět práci na tak vysoké úrovni. Ceníme si jejich přístupu a vztahu k pacientům, a proto se milerádi připojujeme k oslavám Mezinárodního dne sester, díky němuž můžeme vyjádřit, jak si jich vážíme,“ říká ing Pavel Pivrnec, ředitel Multiscanu.     

Galerie

Naše sestřičky
Mezinárodní den sester v ambulanci chemoterapie
Meznárodní den sester v ambulanci radioterapie
Mezinárodní den sester oslavily i naše sestřičky a laborantky na lineárních urychlovačích
Nezapomněli jsme ani na sestřičky na diagnostice na Poliklinice Vektor