Opět jsme oslavili Mezinárodní den sester a ošetřovatelek

12. 5. 2021

I letos jsme při příležitosti Mezinárodního dne sester a ošetřovatelek vzdali poklonu a dík všem našim sestřičkám, které s velkým nasazením a úsilím pečují o onkologické pacienty.

Tento významný svátek se vždy 12. května slaví po celém světě již od roku 1965. Datum odkazuje na narození Florence Nightingalové, která byla zakladatelkou a průkopnicí povolání zdravotní sestry. V jejích stopách neúnavně pokračují další generace zdravotních sester a ošetřovatelek, jež obětavě pečují o své pacienty.

Kvůli více než rok trvající pandemii koronaviru musejí všichni zdravotníci pracovat s ještě větším úsilím a nasazením. Proto i Mezinárodní den sester a ošetřovatelek letos nabývá na významu více než jindy.

Dovolte tedy, abychom vám ze srdce poděkovali za práci, kterou odvádíte, a popřáli vám zdraví, sílu a odhodlanost do dalších osobních i pracovních let.

Galerie