Onkologické centrum Multiscan zavedlo jako první v republice metodu HyperArc

17. 9. 2020

Společnost Multiscan, která je součástí vysoce specializovaného Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, od letošních prázdnin do praxe uvedla novou metodu stereotaktické radiochirurgie HyperArc. Ta umožňuje lineárním urychlovačem ozářit více nitrolebních ložisek mozku současně.

Oddělení radiační onkologie, kde se ozařování pacientů nejen z Pardubického kraje provádí, po celou dobu svého fungování pohotově reaguje na nejnovější poznatky v oblasti radioterapie, nyní přichází s dalším vylepšením.

Technika HyperArc je novým řešením stereotaktické radiochirurgie, která k léčbě nádorů využívá vysokou dávku ozáření s přesně definovaným objemem při minimálním poškození okolní tkáně. S použitím metody HyperArc lze ozářit více postižených ložisek v mozku současně.

„Tato technika je „přátelská“ jak k pacientovi, tak i k personálu, neboť doba ozáření je kratší a přípravy k vlastnímu ozáření mnohem jednodušší než při postupném ozařování jednotlivých ložisek,“ uvádí vedoucí lékař radiační onkologie MUDr. Aleš Hlávka, PhD.  


Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum přijme lékaře

se zájmem o klinickou nebo radiační onkologii.

Více o nabízené pozici