Obnova stávajícího vybavení pokračuje. Na radioterapii byl zakoupen nový lineární urychlovač

12. 9. 2019

Největšími investicemi společnosti Multiscan v roce 2019 byla výstavba nového pavilonu klinické onkologie, nákup magnetické rezonance pro brachyterapii a ultrazvuku pro pracoviště diagnostiky. Jejich celková hodnota se pohybuje v řádu stovek milionů korun. K tomuto výčtu se přidá ještě nový lineární urychlovač, který bude uveden do provozu začátkem příštího roku.

Počátkem září započaly práce na výměně lineárního urychlovače Clinac 2100 C/D za nový lineární urychlovač TrueBeam od americké společnosti Varian. Ten dokáže, stejně jako TrueBeam, který se v Multiscanu využívá od roku 2016, ozařovat pacienty moderními technikami včetně metody řízeného dýchání. Pracoviště Multiscanu tak bude opět disponovat dvěma vysoce kvalitními přístroji pro ozařování pacientů.

Spolu s výměnou lineárního urychlovače proběhne i modernizace plánovacího systému Aria. Nový systém zvýší komfort při plánování radioterapie, umožní využití nových výpočetních modelů a urychlí celý proces plánování.  

„Moderní pracoviště, jakým Multiscan bezesporu je, musí splňovat určité standardy, aby mohlo svým pacientům poskytnout co nejlepší péči. Nákup nového lineárního urychlovače patří k jednomu z kroků, jak toho dosáhnout,“ uvádí Ing. Milan Rufer, MBA, generální ředitel AKESO holding a. s.

Provoz nového lineárního urychlovače bude zahájen v lednu příštího roku, do té doby budou probíhat nezbytné přípravné práce a testování. Pacienti budou v době výměny urychlovače ozařováni na stávajícím lineárním urychlovači z roku 2016.

 „Pacientům, kteří k nám chodí na ozařování, uzpůsobíme provoz tak, aby se jich instalace nového urychlovače dotkla co nejméně,“ dodává Naďa Hloušová, tisková mluvčí Onkologického a radiologického centra Multiscan.