Nová moderní budova přinese vysoký komfort jak pro nemocné, tak i personál

22. 4. 2019

Přinášíme vám rozhovor s náměstkyní pro klinickou a radiační onkologii MUDr. Ivetou Kolářovou, Ph.D. Jaké změny chystá Multiscan v příštím roce a co bude pro pacienta znamenat otevření nové budovy klinické onkologie?

Na podzim letošního roku se má otevřít nový onkologický pavilon. Jde o projekt, který vzbuzuje velká očekávání. Co si od něj slibujete?

Do nového onkologického pavilonu se přemístí ambulance Komplexního onkologického centra, které jsou v současné době umístěny v několika budovách v areálu nemocnice. Nová moderní budova přinese vysoký komfort jak pro nemocné, tak i personál. Mám velkou radost, že především pacienti podstupující terapii na stacionáři, se po mnoha letech dočkají důstojných podmínek pro aplikaci protinádorové systémové léčby. 

Jaké jsou další plány na tento a nadcházející rok?

V příštím roce je plánováno doplnění softwarového vybavení pro přípravu a plánování léčby zářením. Přínosem bude jak zkvalitnění prováděné léčby, tak i urychlení její přípravy, a tím zkrácení čekací doby na zahájení terapie. Zásadní pro nás bude obměna lineárního urychlovače za modernější, a především kompatibilní se stávajícím přístrojem. Tím zvýšíme dostupnost moderních metod radioterapie a zjednoduší se provoz v případě poruchy některého z těchto přístrojů. 

Za pár týdnů proběhne již tradiční konference Kontroverze v onkologii, na níž se scházejí onkologové z celé republiky. Můžete ve stručnosti popsat, na co se mohou účastníci těšit?

Dne 16. - 17. 5. 2019 proběhne 9. ročník této odborné konference, která se již zařadila mezi tradiční odborné akce určené pro lékaře zabývající se léčbou nádorových onemocnění. Jedná se konferenci konající se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky a s garancí České onkologické společnosti ČLS JEP.  Odborného programu se již tradičně ujímají špičkoví přednášející, představitelé renomovaných onkologických pracovišť z České republiky a zároveň i kolegové z našeho pracoviště. Výjimečnou událostí letošního ročníku bude slavnostní předání Zlaté pamětní medaile ČLS JEP prof. Michaelovi Bradovi, přednímu expertu v oblasti neuroonkologie, který v současné době působí na Univerzitě Liverpool.  Můžeme se těšit na přednášku s názvem „Radiosurgery and radiotherapy for brain metastases; it's all about endpoints.“

Byla jste zvolena členkou revizní komise České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Co to pro Vás znamená?

Považuji za velkou čest, že jsem do této funkce byla zvolena, a předpokládám, že využiji svých zkušeností z práce ve funkci předsedkyně revizní komise ČOS ČLS JEP a členky revizní komise ČLK Pardubice.