Největší pochvala je, když se k nám pacient těší

21. 2. 2024

MUDr. Dana Dvořáková pracuje v pardubickém onkologickém a radiologickém centru Multiscan už od roku 2007. Poslední čtyři roky zde působí jako vedoucí lékařka klinické onkologie. Obor podle ní prochází výraznými změnami, díky kterým už některé diagnózy přestávají být pro pacienty takovými strašáky jako donedávna.

V čem všem podle vás onkologické a radiologické centrum Multiscan vyniká?

Naše pracoviště poskytuje komplexní péči onkologickým pacientům a kromě hematologických malignit jsme schopni léčit nádorová onemocnění všech typů. Snažíme se, abychom zajišťovali co nejkvalitnější léčbu, která se opírá o nová doporučení. Pacienti se u nás pohybují v krásných prostorech útulné nemocnice a kolem je přátelský a milý personál. Všichni se snažíme o to, aby se u nás cítili pacienti dobře, a tak za největší pochvalu považuji, když pacient řekne, že se k nám těší.

Jak moc se obor klinické onkologie změnil za dobu vaší praxe a jak se rozvíjí nyní?

Klinická onkologie je obor medicíny, který se vyvíjí velmi rychle a kde se léčebné postupy mění téměř před očima. Léčba pozitivně ovlivňuje prognózu onemocnění a pacienti přežívají výrazně déle, než tomu bylo ve 20. století. Díky novým lékům se podaří spoustu pacientů úplně vyléčit nebo jim prodloužit život se zachováním jeho dobré kvality. V současné době se pokrok ubírá směrem personalizované medicíny, léčby šité na míru. Nádor je vyšetřen na genetické úrovni, a pokud je nalezena onkogenní mutace, kterou dokážeme ovlivnit, je pacientovi nasazen cílený lék. Tímto způsobem je už možné léčit třeba některé typy plicního karcinomu.

„Strach z rakoviny není namístě, protože včasně zjištěné nádorové onemocnění se může vyléčit.“

U jakých typů rakoviny vidíte v rámci jejich léčitelnosti největší postup dopředu?

Těžko vybrat diagnózu, kde současné postupy neprodlužují pacientům život. Díky biologické léčbě a imunoterapii se výrazně zlepšila prognóza pacientů s maligním melanomem v pokročilém stadiu. Pacienti s maligním melanomem ve čtvrtém stadiu přežívají při léčbě i několik let. Dále HER2 pozitivní karcinom prsu patřil před érou biologické léčby k prognosticky špatným onemocněním, ale dnes lze pacientky s touto diagnózou úplně vyléčit. Léčebné úspěchy by bylo možné jmenovat napříč všemi diagnózami.

Je něco, co byste v rámci prevence nádorových onemocnění poradila každému?

Dodržovat obecné zásady zdravého životního stylu. Významným rizikem pro vznik nádoru je obezita, nedostatek pohybu a stres. Takže jíst střídmě a pestře, nekouřit, dostatečně se hýbat a užívat si života. Samozřejmě také pravidelně navštěvovat lékaře v rámci preventivních vyšetření, čímž myslím třeba gynekologické vyšetření, mamograf nebo koloskopii. Důležité je znát a poslouchat své tělo a v případě, že se mi něco nezdá, včas navštívit lékaře.