Návštěva čínské velvyslankyně v Multiscanu

2. 2. 2018

Dne 31. ledna 2018 navštívila Onkologické centrum Multiscan v Pardubicích velvyslankyně Čínské lidové republiky Její Excelence Ma Keqing.

Po příjezdu do areálu Pardubické nemocnice byla přivítána společně s jejím doprovodem lékařem a tiskovým mluvčím Multiscanu MUDr. Vítem Ulrychem. Úvodem seznámil majitel Multiscanu Ing. S. Zavalianis Její Excelenci s historií a vývojem našeho onkologického centra. Dále byla paní velvyslankyni představena naše špičková technika a nejmodernější metody radioterapie vedoucím lékařem našeho centra doc. MUDr. J. Vaňáskem, CSc., náměstkem pro vědu a výzkum prof. MUDr. K. Odrážkou, Ph.D, vedoucím lékařem radioterapie doc. MUDr. M. Doleželem, Ph.D. a náměstkyní pro radiační a klinickou onkologii MUDr. I. Kolářovou, Ph.D. Na závěr setkání představil ředitel Multiscanu Ing. P. Pivrnec paní velvyslankyni plány na rozvoj našeho centra v budoucích letech.

 

Základní informace o velvyslankyni ČLR v ČR

Ma Keqing po ukončení vysokoškolských studií působí od roku 1976 v diplomatických službách Čínské lidové republiky. Od roku 2005 do roku 2009 zastávala pozici mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně ve Finsku. Poté se stala stálou zástupkyní tajemníka výboru Komunistické strany Číny na Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky. V letech 2012 až 2013 byla mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní na Filipínách. Od roku 2014 působí v České republice.

 

Galerie

Uvítání ve vestibulu onkologického centra
Diskuze ve vestibulu onkologického centra
Diskuze ve vestibulu onkologického centra
Diskuze ve vestibulu onkologického centra
Ukázka techniky radioterapie