Na Kontroverzích v onkologii byl oceněn světoznámý neuroonkolog Michael Brada

20. 5. 2019

Ve dnech 16.-17. 5. 2019 hostilo Kongresové centrum Kunětická hora Dříteč již tradiční odbornou konferenci Kontroverze v onkologii. Na devátý ročník této prestižní akce dorazili špičkoví odborníci z oblasti onkologie, aby diskutovali o nejmodernějších postupech a metodách v léčbě solidních nádorů. Vrcholem letošního programu bylo předání Zlaté pamětní medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Michaelu Bradovi, profesorovi radiační onkologie na Univerzitě Liverpool.

Již podeváté se v Dřítči u Pardubic konala odborná konference Kontroverze v onkologii, na jejímž programu se kromě pořádajících lékařů z Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice podíleli i další představitelé renomovaných onkologických pracovišť z celé České republiky. Cyklus více než dvaceti přednášek na různá kontroverzní onkologická témata byl ozvláštněn výjimečnou událostí, a sice předáním Zlaté pamětní medaile ČLS JEP profesorovi Michaelu Bradovi, rodáku z Čech, který v současné době působí na Univerzitě Liverpool.

Významné ocenění Michaelu Bradovi předal místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., který mu poděkoval za vše, co doposud pro českou medicínu a českou onkologii vykonal.

Galerie