Multiscan zavádí na všech svých pracovištích systém Cyto-Set zvyšující bezpečnou přípravu a aplikaci léčiv při chemoterapeutické léčbě

21. 7. 2020

Aplikace intravenózní chemoterapie na onkologických pracovištích je mnohdy nevyhnutelnou součástí léčby řady nádorových onemocnění. Volba aplikačních pomůcek pro podání chemoterapií je zásadní pro správné a bezpečné podání těchto léčiv.

„Infuzní linky a další pomůcky používané pro podání běžných léčiv nesplňují požadavky pro aplikaci cytostatik. Neumožňují následnou aplikaci několika léčiv a nejsou uzpůsobeny pro bezpečný proplach infuzní linky po aplikaci. Proto nelze zaručit bezpečné odpojení aplikační linky bez rizika ukápnutí cytostatika a také podání celkové dávky léčiva. To může být kritické hlavně u aplikace malých objemů léčiv do 100 ml,“ vysvětlil zástupce vedoucího lékárníka PharmDr. Jan Cihlo, Ph.D.

Kvůli těmto aspektům zavádí společnost Multiscan postupně na svých pracovištích systém Cyto-Setů, které nevýhody běžných aplikačních pomůcek překonávají.

„Díky použití Cyto-Setů jsme schopni minimalizovat rizika kontaminace zdravotníků a zároveň zajistit bezpečné podání léčiva pacientům. Již delší dobu je používáme na pardubickém onkologickém pracovišti a dále je rozšiřujeme do detašovaných ambulancí v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách,“ uvedla vrchní sestra Onkologického centra Multiscan Mgr. Ľubica Elichová, DiS.

Souprava Cyto-Set® je sterilní infuzní jednorázový systém umožňující podávání cytotoxických léčiv pomocí gravitace nebo tlaku. Při společném použití hlavní infuzní linky Cyto-Set® s proplachovacím roztokem a konektorů (Cyto-Set Mix®) napojených na vaky s jednotlivými léčivy vytváří tato souprava uzavřený systém od přípravy v lékárně, aplikace na oddělení až po likvidaci po proběhlém podání.

Cyto-Set® nemusí být během aplikace infuzí léčebného režimu odpojován, i když i toto je po dostatečném proplachu možné a bezpečné. Proplach infuzní linky po aplikaci infuze zajišťuje podání celkové dávky, na rozdíl od běžné infuzní linky, kdy až 10-15 ml z léčebné dávky může zůstat neaplikováno.


Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum přijme lékaře

se zájmem o klinickou nebo radiační onkologii.

Více o nabízené pozici