Multiscan využívá pro přepravu onkologických léčiv potrubní poštu

31. 1. 2020

Společnost Multiscan začala v listopadu loňského roku používat systém potrubní pošty k transportu onkologických léčiv ze své lékárny Multiscan Pharma sídlící v detašovaném pavilonu Pardubické nemocnice.

A tento systém se osvědčil. Během prvních týdnů zaměstnanci z řad ošetřovatelského personálu a farmaceutů nezaznamenali žádné problémy bránící používání této techniky k transportu léčivých přípravků, které jsou ze své povahy rizikové a předurčené k citlivému zacházení. To svědčí o správné projektové připravenosti a technickém provedení systému Sumetzberger firmou Profiterm a přizpůsobení adekvátní formy používaných léčivých přípravků a inovativních zdravotnických prostředků na úrovni přípravy a aplikace.

Realizace tohoto transportu je součástí koncepce automatizace procesů a úspory lidského potenciálu. Dalším následným krokem je finalizace plně elektronického přenosu informace o pacientovi a jeho onkologickém léčivu od ordinace lékařem přes jeho přípravu až po automatické nastavení infuzních pump při aplikaci. Cílem je zvýšení bezpečnosti a pružnosti managementu aplikace protinádorových léčiv se směřováním zdravotnické péče od méně podstatných automatizovatelných procesů k samotnému pacientovi.

Galerie